SVIBOR - Projekt broj: 2-01-131

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-01-131


TEORIJA I TEHNOLOGIJA KLASIRANJA U HIDROCIKLONU


Glavni istraživač: SALOPEK, BRANKO (42212)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 16
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Odjel za rudarstvo, geotehniku i naftu
Adresa: 10000 Zagreb, Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 44 00 81
teleFaks: 385 (0)1 44 00 08

Sažetak: Istraživanje predloženo u ovom projektu ima zadatak da doprinese boljem poznavanju teorije i primjene hidrociklona posebno onih malog promjera. Na uređaju opremljenom hidrociklonima različitih geometrijskih parametara korištenjem različitih vrsta suspenzija ispitat će se čitav niz karakterističnih varijabli. Na osnovi vrijednosti pojedinih varijabli te analitičke i grafičke obrade analizirat će se njihovi međusobni odnosi kao i njihov utjecaj na rad hidrociklona. Izradit će se matematički model pogodan za prognoziranje rada hidrociklona. Odredit će se vrijednosti varijabli s kojima se postiže maksimalan radni efekt bilo da se radi o klasiranju, zgušnjavanju ili bistrenju. Ispitat će se uzorci suspenzija iz različitih pogona te odrediti optimalna geometrija i režim rada za konkretne slučajeve.

Ključne riječi: Oplemenjivanje mineralnih sirovina, Mali hidrocikloni, Klasiranje, Modeliranje, Primjena.

Ciljevi istraživanja: Cilj je istraživanja da se na osnovi dostupnih teorijskih spoznaja i eksperimentalnog rada prouče odnosi između pojedinih konstruktivnih i radnih parametara te utvrdi njihov utjecaj na proces razdvajanja faza u hidrociklonu. Predloženo istraživanje očekuje se da doprinese: - boljem poznavanju teorije hidrociklona, - pouzdanom prognoziranju rada hidrociklona pomoću matematičkih modela, - primjeni hidrociklona malih promjera u klasiranju, zgušnjavanju i bistrenju.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: INA-Naftaplin
    Tip ustanove: Državni institut
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr