SVIBOR - Projekt broj: 2-01-136

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-01-136


UNAPREĐENJE METODA EKSPLOATACIJE BOKSITA I NJIHOVA APLIKACIJA


Glavni istraživač: VUJEC, SLAVKO (53580)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.95.

Ukupno radova na projektu: 86
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Zavod za rudarstvo i geotehniku
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1-440271
teleFaks: 385 (0)1-440008

Sažetak: Unutar projekta istražuje se poboljšanje i uvođenje novih metoda podzemnog otkopavanja boksita. Sadašnja otkopna metoda podetažnog zarušavanja krovine u čvrstim stijenama nije dovoljno sigurna, radi stvaranja nekontroliranih otkopnih prostora. U mekim stijenama pri primjeni ove metode dolazi do gubitaka boksita i do 50% (S. Vujec, 1991.; I. Galić, 1991.). Za čvrste stijene predložena su rješenja uz primjenu više odgovarajućih metoda (B. Perić, S. Vujec, R. Zvežina, 1990.; B. Perić, S. Vujec, 1992.). Stabilnost hodnika u boksitu poboljšana je primjenom sidara (S. Majić, S. Vujec, 1990.; S. Majić, 1993.). Ispitivanje uzoraka u laboratoriju poboljšano je konstrukcijom i izradom uređaja za smicanje (M. Petzel, 1992., 1993.). Primjena diesel opreme u eksploataciji boksita tretirana je preko utjecaja na vjetrenje (V. Rendulić, 1991., 1992., 1993.). Stabilnost kosina na površinskim kopovima boksita istraživana je sa stanovišta ekonomike (K. Grabowsky, V. Rendulić, 1992.) te sa stanovišta stabilnosti (R. Zvežina, 1993.). Povijest istraživanja i eksploatacije boksita obrađena je detaljno u tri rada (R. Marušić, K. Sakač, S. Vujec, 1993.)

Ključne riječi: boksit, metoda otkopavanja, podetažna otkopna metoda sa zarušavanjem, otvoreni otkopi, sidrenje, vjetrenje rudnika, stabilnost kosina, konsolidacija tla, numeričko modeliranje, metoda konačnih elemenata, metoda konačnih diferencija

Ciljevi istraživanja: U predloženoj temi istraživanja su usmjerena na: - uvođenje sidrenja u jamskim prostorijama u boksitu i pratećim naslagama sa teorijskog i aplikacijskog stajališta, sa svrhom povećanja sigurnosti i ekonomičnijeg rada, - pronalaženje boljih ili novih metoda otkopavanja za pojedine uvjete ležišta sa svrhom smanjenja rizika i povećanja iskoristivosti ležišta, - istraživanje sistema vjetrenja, postupaka proračuna i metoda mjerenja, - postupke uzimanja uzoraka u heterogenoj i diskontinualnoj stijeni, te njihova laboratorijska ispitivanja, - analizu stabilnosti kosina prema raznim postupcima od granične ravnoteže do metode konačnih elemenata


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: Carbonate Rock Mining/Technology program
    Naziv ustanove: US-Croatian Science-suradnja US Bureau of Mines i RGN fakultet u Zagrebu
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr