SVIBOR - Projekt broj: 2-01-374

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-01-374


UNAPREĐENJE SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA UGROŽENOG UGLJIKOVODICIMA


Glavni istraživač: SALOPEK, BRANKO (42212)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 10.10.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 18
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Odjel za rudarstvo, geotehniku i naftu
Adresa: 10000 Zagreb, Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 44 00 81
teleFaks: 385 (0)1 44 00 08

Sažetak: Nekontrolirano izlijevanje ugljikovodika može biti uzrokom teškog zagađenja ne samo tla nego i površinskih i podzemnih voda. Takve nesreće redovito izazivaju i reakciju javnog mnijenja, pa je u rješavanje nastalog problema, pored poduzimanja različitih inženjersko-tehničkih zahvata, isto tako važno i ponašanje pojedinih socijalnih aktera, kao npr. inspekcijskih i komunalnih službi, vatrogasaca i drugih. Projektom je predviđeno da se pomoću matematičkih modela odredi vrijeme i način širenja u pripremljenim uzorcima tla odrede pojedini parametri i utvrde posljedice zagađenja. Analizirati će se transportno-distributivni sustav u odnosu na učestalost i broj nezgoda, okolnosti u kojima se najčešće događaju, te ponašanje pojedinih službi nakon nesreće. Rezultati istraživanja poslužit će za stvaranje sustava tehničkih mjera zaštite urbanog i vodoprivrednog prostora, kao i ostalog okoliša. Dobiveni rezultati iskoristit će se za jasno određivanje nadležnosti i odgovornosti društvenih aktera, kao i za modifikaciju postojećih propisa i njihovo usklađivanje s propisima u EEZ-i.

Ključne riječi: zaštita okoliša, socijalna ekologija, zagađenje tla i podzemnih voda, ugljikovodici, matematičko modeliranje

Ciljevi istraživanja: Određivanje specifičnih parametara za širenje ugljikovodika u površinskim slojevima tla te površinskim i podzemnim vodama. Određivanje vremena i načina širenja te stupnja škodljivosti. Uspoređivanje dobivenih rezultata s u svijetu poznatim modelima širenja ugljikovodika. Izrada sustava tehničkih mjera koje treba predvidjeti u pojedinim područjima za slučaj nesreće. Analiza tehnoloških akcidenata pri transportu ugljikovodika na javnim cestovnim površinama i akcidenata vezanih uz naftovod i plinovod koja bi omogućila otkrivanje relevantnih socijalnih aktera unutar datog tehnološkog sustava i razradu sustava društvenih mjera za moguće akcidentne situacije. Komparativna analiza sociološkog istraživanja iste problematike u državi Connecticut, USA, treba pokazati sličnosti i razlike u rješavanju problema zagađenja okoliša, kao i javnog mnijenja u ove dvije sredine. Rezultati istraživanja poslužit će za stvaranje sustava tehničkih mjera zaštite urbanog i vodoprivrednog sustava, kao i ostalog okoliša. Dobiveni rezultati iskoristit će se za jasno definiranje nadležnosti i odgovornosti društvenih aktera. Stavovi javnog mnijenja pokazat će koliko je ono upoznato s ovom problematikom i koje dimenzije demokratske kontrole aktera od strane javnosti moramo uzimati u obzir pri korištenju i odabiru tehnologije.


SURADNJA - PROJEKTI
SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: INA-Naftaplin
    Tip ustanove: Državni institut
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 08.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr