SVIBOR - Projekt broj: 2-04-133

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-04-133


ANALIZA HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA HRVATSKE


Glavni istraživač: MILETIĆ, PAVAO (31381)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 49
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Odjel za geologiju i mineralne sirovine
Adresa: Pierottijeva 6, 41000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)
Telefon: 385 (0), 440-076
Telefon: 385 (0)1 418-479

Sažetak: Predložen projekat naravni je nastavak regionalnih hidrogeoloških istraživanja Republike Hrvatske, koja su rezultirala hidrogeološkom rajonizacijom, izradom metodologija istraživanja specifičnih zadataka, izborom strateških rezervi podzemnih voda Republike i prijedlogom njihove zaštite. Projekat se sastoji u evidentiranju i analizi podataka o podzemnim vodama prikupljenim tokom istraživanja velikih hidrotehničkih objekata i vodoopskrbnih sistema u cilju ocjene uspješnosti izvršenih istraživanja i svestranog korištenja polučenih podataka na regionalnom planu. Ostvarene podloge poslužit će za prijedlog poboljšanja budućih istraživačkih radova, te nadogradnju istraživanja u smislu zaštite količine i kvalitete rezervi podzemnih voda i okoliša.

Ključne riječi: Podzemne vode, regionalna hidrogeološka istraživanja, podzemna voda i okololiš, hidrogeologija Hrvatske.

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je ocijeniti uspješnost izvršenih istraživanja i primjene pojedinih istraživačkih metoda, te izraditi i publicirati upute i prijedloge za poboljšanje provođenja istraživačkih radova i njihove interpretacije kada su u pitanju promjene režima podzemnih voda u nekoj regiji. Konačni rezultati doprinijet će boljem poznavanju hidrogeologije Republike Hrvatske i dat će točnije podloge rješavanju niza ekoloških problema. Interpretacija podataka bit će i podloga magistarskih i doktorskih radnji.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Hrvatska Vodoprivreda
    Tip ustanove: Državna uprava
    Tip suradnje: Zajednički projekt
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr