SVIBOR - Projekt broj: 2-04-381

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-04-381


PRIJEDLOG MOGUĆE METODOLOGIJE GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA ZA AUTOCESTE U TERENIMA KRŠA I FLIŠA


Glavni istraživač: ŠESTANOVIĆ, SLOBODAN (92785)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.10.91. do 30.06.94.

Ukupno radova na projektu: 6
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Split (83)
Odjel/Zavod: Katedra za geotehniku
Adresa: Matice Hrvatske 15
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)58 523 333
teleFaks: 385 (0)58 524 162
E-mail: SESTA@CIGLA.GRADST.HR

Sažetak: Projektom će biti obrađene inženjerskogeološke, fizikalne, mehaničke i kemijske značajke stijena krša i fliša sa ciljem razrade metodologije koja bi na optimalan i racionalan način predložila shemu istraživanja za različite faze projektiranja i izvedbu autoceste, kao iznimno složenog graditeljskog zahvata. Mehanika stijena, kao disciplina u znanstvenom području građevinarstva, bit će primijenjena uz rezultate inženjerskogeoloških istraživanja, jer se polazi od realne pretpostavke interdisciplinarnosti u svim fazama istraživanja, projektiranja i izvedbe. Rad će se odvijati kabinetski, laboratorijski i terenski.

Ključne riječi: Metodologija, geotehnička istraživanja, autoceste, krš, fliš

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog istraživanja je razraditi metodologiju u kojoj bi bili naznačeni načini istraživanja u ovisnosti o inženjerskogeološkim i hidrogeološkim značajkama terena sa svrhom dobivanja svih važnih podataka za projektiranje i izvedbu kosina zasjeka i usjeka, tunela i temeljenja same prometnice, vijadukata, mostova i propusta. Doprinos predloženih istraživanja se odnosi na usavršavanje istraživanja inženjerskogeoloških značajki stijena za potrebe cestogradnje, posebno sa stajališta primjene znanja iz građevinske discipline - mehanike stijena - i njezinog uključivanja u primijenjenu geologiju.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Proposta della metodologia possibile per investigazioni geotecniche nel campo delle autostrade su terreni carsici e flyschi
  Naziv ustanove: Universita degli studi di Udine, Dipartimento di georisorse e territorio, Via Cotonificcio 114, 33100 Udine, Italia
  Grad: 33100 - Udine, Italia


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Dipartimento di georisorse e territorio, Facolta di Ingegneria, Universita degli studi di Udine
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 33100 - Udine, Italia

 2. Naziv ustanove: Geofizika
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Dipartimento di georisorse e territorio, Universita di Udine, professore ospite
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): S. Šestanović

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr