SVIBOR - Projekt broj: 2-05-024

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-024


OČUVANJE ENERGIJE, ALTERNATIVNI IZVORI I ZAGAĐENJE OKOLIŠA U INDUSTRIJSKIM PROCESIMA


Glavni istraživač: BUDIN, RAJKA (5970)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 37
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetiku
Adresa: Savska 16
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 275-521
teleFaks: 385 (0)1 4550-725

Sažetak: Istraživačke aktivnosti obuhvaćaju utvrđivanje programa gospodarenja energijom u cilju organiziranog pristupa sačuvanju energije. Energetska analiza je razvijena u okvirima sačuvanja, stupnja iskorištenja i zaštite okoliša. Najviše utrošene energije dobiva se iz fosilnih goriva čije se zalihe smanjuju, a koja imaju i negativan utjecaj na okoliš. Zbog toga je potrebno utvrditi mogućnosti smanjenja potrošnje kao i supstitucije izvora. Ovakav pristup obuhvaća sačuvanje energije, tj. štednju, racionalnu potrošnju i zamjenu jednog oblika drugim. Sniženjem ukupne potrošnje goriva smanjit će se količina ispušnih plinova te kemijsko i toplinsko opterećenje okoliša. Istraživanja se provode u okviru slijedećih usko povezanih područja: a) gospodarenje energijom u industrijskim procesima što uključuje optimizaciju procesa s obzirom na termodinamičke, ekonomske i ekološke zahtjeve, povišenje stupnja iskorištenja i sačuvanje energije; b) iskorištenje otpadnih toplina u okviru smanjenja količine, povrata topline niskotemperaturnih, srednjetemperaturnih i visokotemperaturnih izvora, kogeneracije te utjecaja na zagađenje okoliša; c) alternativni konvencionalni i obnovljivi izvori s obzirom na raspoloživost, mogućnost supstitucije i ekonomičnost; d) zagađenje okoliša u odnosu na vrstu i količinu goriva te posebice odsumporavanje ispušnih plinova. Rezultati istraživanja objavljeni su u domaćim i međunarodnim časopisima (12), izloženi na kongresima i objavljeni u zbornicima radova domaćih i međunarodnih simpozija (25).

Ključne riječi: kontrola proračun i gospodarenje energijom, izvori, potrošnja, stupanj iskorištenja, optimizacija, sačuvanje energije, ispušni plinovi, otpadna toplina kondenzata, povrat topline, kogeneracija, kombinirani procesi, alternativni izvori, supstitucija, obnovljivi izvori, sunčevo zračenje, energija vjetra, GVK sistemi, gubici ventilacije, hlađenje hidrogeneratora, zagađenje okoliša, pročišćavanje dimnih plinova

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja bila je analiza utjecaja energije na mrežu industrijskih procesa. Projekt je razvijen u svrhu davanja smjernica za učinkovitije procese u odnosu na gospodarenje energijom temeljeno na održivom razvoju. Prikazani su očekivani značajni koraci u temeljnim istraživanjima kao i prijedlozi za unapređenja. Razmatrana su područja energetike u kojima se očekuju značajne uštede. Za gospodarenje energijom bitan korak je osiguranje primjene predloženih prednosti prilikom planiranja i korištenja energije. Postupak je pažljivo izabran s ciljem isticanja srži energetske problematike. Poznato je da se potrošnja energije može smanjiti primjenom sačuvanja koje se temelji na povećanom stupnju iskorištenja. Zbog toga je potrebno utvrditi koliko različitih vrsta energije se troši, zašto se troši i s kojim stupnjem iskorištenja. Nakon sakupljanja relevantnih podataka i analize korištenja energije slijedi ispitivanje mjera za poboljšanje gospodarenja energijom. U industrijskim procesima također je važno odrediti odnos između energije, proizvodnje i ekologije. U nizu industrijskih procesa postoje značajne mogućnosti sačuvanja energije primjenom povrata otpadne topline u svrhu zagrijavanja ulaznih hladnih tokova (pojna voda kotla, zrak za izgaranje, gorivo, sirovine). Osim toga ispušni plinovi su važni za utvrdivanje stupnja iskorištenja i zagađivanje okoliša. U odnosu na okoliš, istražen je ekološki utjecaj energetskih procesa te su dani odgovarajući prijedlozi. Također su analizirani relevantni problemi primjene otpadnih toplina u industriji i u elektranama. U odnosu na sačuvanje energije istraženi su alternativni obnovljivi izvori kao npr. sunčevo zračenje i energija vjetra. Prezentirana istraživanja rezultiraju prijedlozima za štednju energije uključujući i prednosti. Kao podloga obrađena je dinamika potrošnje energije u karakterističnim industrijskim procesima. " Znanje samo po sebi je Snaga. " F. Bacon

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr