SVIBOR - Projekt broj: 2-05-042

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-042


OPTIMALNA EKSPLOATACIJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE I NOVIH USLUGA


Glavni istraživač: MIKEC, ANTUN (69580)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.90. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 188
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: HPT, Sektor razvoja, Zagreb (150)
Odjel/Zavod: Direkcija telekomunikacija Sektor za informatiku u telekomunikacijama
Adresa: Jurišićeva 13
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 01 27-10-17
teleFaks: 385 (0)1 27-72-49

Sažetak: Istraživanja na Projektu odnose se na optimizaciju eksploatacije telekomunikacijske mreže, mogućnostima primjene novih tehnologija i novih telekomunikacijskih servisa na području Republike Hrvatske. Uvođenje cijelog niza novih službi i posebno njihovo povezivanje s analognim sistemima razvijenih zapadno-evropskih zemalja očekivani je sadržaj i doprinos ovih istraživanja. Videotex, elektronička pošta, X.25 mreža za prijenos podataka, servisi viših slojeva OSI referentnog modela, upravljajući telekomunikacijski sustav, okosnica su istraživanja u području telematskih servisa. Mobilna telefonija, satelitske komunikacije, "paging" sistem, videokonferencije, integracija kabelske televizije i telefonije, optički sistemi prijenosa, drugo je globalno područje istraživanja. Prometni inžinjering, ekonomsko-tehničko praćenje razvoja telekomunikacija, uvođenje integriranog sustava za nadzor, mjerenje i upravljanje telekomunikacijske mreže te digitalizacija svih ravnina (prijenosa i komutacije) uključujući i signalizaciju CCITT br. 7 na području HPT-a treće je značajno područje istraživanja. U ovim istraživanjima maksimalno će se koristiti zapadnoevropski standardi u telekomunikacijama (ETSI) čime će se osigurati transparentnost telekomunikacijskih mreža HPT-a za spektar usluga koje će se nakon 1992. godine moći koristiti u ujedinjenoj Evropi. Pri tome će se koristiti i dalje širiti kontakti HPT-a s međunarodnim evropskim institucijama i stranim telekomunikacijskim upravama na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi. Sam sadržaj istraživanja u skladu je s ciljevima razvoja Republike Hrvatske (segment prometa i veza).

Ključne riječi: telekomunikacije, informatika, komutacija, transmisija, mreže, digitalizacija, službe/usluge, mobilni radio, satelit, ISDN, softver, širokopojasno, optimizacija, OVIO, inteligentne mreže

Ciljevi istraživanja: Osnovni razvojni ciljevi predloženog znanstvenog projekta odnose se na tehničko-ekonomsko praćenje razvoja telekomunikacija i novih telekomunikacijskih usluga; postizanje bazičnih normativa u izgradnju telekomunikacijske mreže; izgradnja sustava za nadzor, mjerenje i upravljanje javnom telekomunikacijskom mrežom realizacija digitalne mreže magistralnog nivoa, te digitalizacija nižih telekomunikacijskih ravnina na području HPT; realizacija ISDN pilotske instalacije u Zagrebu; primjena optičke tehnologije na magistralnom i pretplatničkom nivou; izgradnja zemaljske satelitske stanice; videotex i sustav za upravljanje porukama(X.400) nove telematske usluge na području HPT-a; intenzifikacija korisničkog nivoa mobilne telefonije i mreže za prijenos podataka; prometni ekspertni sektor za praćenje evolucijskog trenda razvoja telekomunikacijske mreže; upravljajući informacijski sustav. Očekivani doprinos je u: originalnoj primjeni metoda iz teorije informacija u razvoju i znanstvenoj analizi parametara telekomunikacijske mreže, definiranju razvojnih etapa i optimalnih postupaka razvoja telekomunikacija, novih telekomunikacijskih usluga i njihove integracije k uskopojasnom i širokopojasnom ISDN-u; određivanje vremeneskih i prostornih etapa razvoja telekomunikacijske mreže.Globalni i strateški cilj s jedne strane će predloženim spektrom novih telekomunikacijskih usluga izvršiti povezivanje telekomunikacija Republike Hrvatske s razvijenim zemljama Zapadne Evrope, a s druge strane približiti tehnološku osnovicu telekomunikacija Hrvatske evropskim zemljama. Takve telekomunikacije šansa su za izvoznu orijentaciju gospodarskih subjekata Republike Hrvatske.


SURADNJA - PROJEKTI 1. Naziv projekta: 205252 Inteligentna telekomunikacijska mreža
  Naziv ustanove: Elektrotehnički fakultet Zagreb, Zavod za telekomunikacije
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 205253 Telekomunikacije i informatika
  Naziv ustanove: Elektrotehnički fakulet, Zavod za telekomunikacije
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Elektrotehnički fakultet, Zavod za telekomunikacije
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr