SVIBOR - Projekt broj: 2-05-200

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-200


MATERIJALI I SUSTAVI ZA PRETVORBU SUNČANE ENERGIJE


Glavni istraživač: VULETIN, JADRANKA (53984)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 25
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje, Split (23)
Odjel/Zavod: Zavod za matematiku i fiziku Zavod za elektroniku
Adresa: Ruđera Boškovića bb.
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 21 563 777
teleFaks: 385 (0) 21 563 877
E-mail: jvuletin@fesb.hr
E-mail: izulim@fesb.hr
E-mail: pslap@fesb.hr
E-mail: zoraja@fesb.hr

Sažetak: Izvršeni su proračuni funkcije korisnosti fotonaponskog sustava na osnovi višegodišnjih mjerenja satnih vrijednosti globalne i difuzne ozračenosti horizontalne površine. Uspoređeni su dobiveni rezultati s vrijednostima proračunatim pomoću aproksimacijske relacije. Koeficijenti te relacije modificirani su korištenjem mjernih podataka za razmatrana zemljopisna područja. Iz aproksimacijskog izraza za funkciju korisnosti razvijeni su PHI-dijagrami. Razvijen je simulacijski program za praćenje energijskog toka fotonaponskog sustava korištenjem višegodišnjih podataka satnih vrijednosti globalne i difuzne ozračenosti horizontalne površine. Procijenjena je energija raspoloživa potrošaču, višak energije te iznos konvencionalne energije iz pomoćnog izvora u ovisnosti o omjeru kapaciteta baterije i potrošnje. U cilju simuliranja i optimiranja fotonaponskog sustava na računalu razvijeni su modeli pripadnih komponenata. Definiran je model spremnika energije fotonaponskog sustava preko strujno- naponske karakteristike i gubitaka elektrokemijske pretvorbe. Aproksimirane su funkcije djelotvornosti punjenja i pražnjenja baterije. Istražena je dinamička metoda za testiranje toplinskih solarnih sustava i njihovih komponenti te je provjerena laboratorijskim i in-situ testiranjem.

Ključne riječi: Sunčevo zračenje, globalna i difuzna ozračenost, fotonaponski sustav, modeliranje, simulacija, energijski tok, optimiranje, funkcija korisnosti, toplinski kolektorski sustavi, testiranje, dinamička metoda.

Ciljevi istraživanja: Osnovni ciljevi rada su ispitivanje materijala za pretvorbu i uskladištenje sunčane energije, pronalaženje metoda optimiziranja rada fotonaponskog sustava te usavršavanje metoda testiranja toplinskog kolektorskog sustava. Razvijenim metodama simuliranja rada fotonaponskog sustava te modeliranjem komponenata sustava postignuta je mogućnost procjene toka energije kroz sustav te optimiziranja rada sustava. Dinamička metoda za testiranje toplinskih solarnih kolektorskih sustava omogućila je veću preciznost određivanja parametara sustava, kraće vrijeme potrebno za testiranje te testiranje pri tranzijentnim uvjetima.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-05-247 MATERIJALI I SUSTAVI ZA PRETVORBU SUNČANE ENERGIJE
  Naziv ustanove: FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: KONČAR - ELEKTRIČNI UREĐAJI
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: KONČAR - SOLAR CELLS
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: LUDWIG-MAXIMILIANS UNIVERSITAT, SEKTION PHYSIK
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: D-800 - MNCHEN, DEUTSCHLAND

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr