SVIBOR - Projekt broj: 2-05-202

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-202


SUSTAV ZASNOVAN NA ZNANJU ZA ODREĐIVANJE OPTIMALNIH TOKOVA SNAGA U EES


Glavni istraživač: FUŠTAR, STIPE (80712)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje, Split (23)
Odjel/Zavod: Zavod za elektroenergetiku
Adresa: R. Boškovića bb
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: U ovom projektu se predlaže razvoj sustava zasnovanog na znanju za određivanje optimalnih tokova snaga u elektroenergetskom sustavu. Predloženi sustav zasnovan na znanju sadrži pored optimizacionog algoritma i ekspertni sustav koji omogućava djelotvorno vođenje elektroenergetskog sustava (EES-a). Kao algoritam optimizacije koristi se modificirana gradijentna metoda. Sustav zasnovan na znanju za određivanje optimalnih tokova snaga omogućava u dispečerskim centrima slijedeće primjene: (1) Analiza; Računalo pomaže dispečeru kod donošenja odluka. Podaci pogona se prikupljaju i selekcioniraju a model optimalnih tokova snaga se koristi za procjenu sigurnosti i simulaciju pogonskih stanja od interesa. Na temelju rezultata dispečer donosi određene odluke. (2) Analiza i optimizacija; Procedura kod odlučivanja se provodi na optimalan način automatizirano. Računalo predlaže određene akcije a dispečer konačno odlučuje da li da prihvati ponuđeno rješenje ili ne. (3) Analiza, optimizacija i automatsko upravljanje; Na temelju (1) i (2) odluke se primjenjuju automatski barem za djelatne snage. Predloženi sustav zasnovan na znanju će se testirati i verificirati na mnogobrojnim scenarijama koji se u realnom pogonu EES-a mogu pojaviti.

Ključne riječi: Optimalni tokovi snaga, Sustav zasnovan na znanju, Elektoenergetski sustav

Ciljevi istraživanja: Cilj je predloženog istraživanja razviti sustav zasnovan na znanju za određivanje optimalnih tokova snaga vodeći računa o brojnim ograničenjima. Metodologija expertnih sustava je omogućila da se brojna nepravilno strukturirana ograničenja i situacije koje se javljaju kod vođenja elektroenergetskog sustava (EES-a) u realnom životu uzmu u obzir, što je kod algoritamskog pristupa bilo praktično nemoguće. Naime znanja i iskustva u području optimalnih tokova snaga će se prikupiti i formalizirati u obliku niza heurističkih pravila. Tako formalizirana pravila će se programirati i integrirati u jedinstveni inteligentni software. Do sada takav pristup nije nigdje u svijetu obrađen na način koji se ovdje predlaže što predstavlja orginalni znanstveni doprinos. Razvijeni software će se koristiti u dispečerskim centrima kod vođenja EES-a.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr