SVIBOR - Projekt broj: 2-05-244

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-244


PRIJELAZNE POJAVE U ELEKTROENERGETSKIM SUSTAVIMA


Glavni istraživač: MEHMEDOVIĆ, MUHAREM (30290)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.99.

Ukupno radova na projektu: 37
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6125-936

Sažetak: Istraživanje složenih prijelaznih pojava u elektroenergetskim postrojenjima (eep) i sustavima (ees), a koje u pravilu pripadaju različitim vremenskim skalama: od pojava koje se mogu pridružiti stacionarnim stanjima (uključujući upravljanje snaga-frekvencija i automatsko upravljanje proizvodnjom), preko pojava vezanih za tranzijentnu i dinamičku stabilnost do sklopnih prijelaznih pojava. Ispitivanje u terenskim i laboratorijskim uvjetima. Konstituiranje matematičkih modela, modeliranje i istraživanje značajki procesa te identifikacija i estimacija parametara tako izgrađenih modela korišćenjem postojeće ili vlastite programske podrške. Projektiranje i/ili implementiranje željenih svojstava i funkcija uređaja za upravljanje, regulaciju i zaštitu u ees, a posebno u sustavima regulacije uzbude velikih sinkronih strojeva prilikom izbora i izvedbe nove ili revitalizacije postojeće elektroenergetske opreme, postrojenja i sustava.

Ključne riječi: Sustavi, elektroenergetski sustavi, elektroenergetska postrojenja, prijelazne pojave, stabilnost, regulacija, upravljanje, zaštita, matematički modeli, identifikacija, estimacija, sinkroni strojevi, uzbudni sustavi

Ciljevi istraživanja: Produbljivanje spoznaja o složenim prijelaznim pojavama u elektroenergetskim sustavima (ees). Upravljanje tim složenim prijelaznim pojavama koje se u pravilu odvijaju različitim vremenskim skalama. Izgradnja i razvoj simulacijskih matematičkih modela te postupaka za identifikaciju i estimaciju prametara za viševarijabilne sustave. Modeliranje i istraživanje značajki procesa te identifikacija i estimacija parametara modela sustava na temelju ispitivanja u laboratorijskim i terenskim uvjetima posebno sustava regulacije uzbude sinkronih strojeva.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-05-279 Razvoj, vođenje i eksploatacija pogona elektroenergetskog sistema
  Naziv ustanove: Fakultetelektrotehnike i računarstva, Ulica grada Vukovara 39, Zavod za visoki napon
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: KONČAR - Institut za elektrotehniku
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr