SVIBOR - Projekt broj: 2-05-250

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-250


POJAVE U SKLOPNIM APARATIMA I POSTROJENJIMA VISOKOG NAPONA


Glavni istraživač: MILIŠA, ANTE (31572)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Končar, Institut za elektrotehniku, Zagreb (8)
Odjel/Zavod: Zavod za sklopne aparate i sklopna postrojenja
Adresa: Baštijanova bb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Projektom su obuhvaćena teoretska i eksperimentalna istraživanja: dielektričnih karakteristika vakuuma i plina SF6, električnih i termodinamičkih parametara luka u slučaju kvara i u slu;aju prekidanja struje, sklopnih prenapona koji se javljaju pri sklapanju kapacitivnih i malih induktivnih struja, ekoloških aspekata, pouzdanosti, trajnosti i monitoringa, te ekonomike novih načina prekidanja struje. Na temelju izvršenih istraživanja izradit će se podloge za razvoj novih izvedbi kompaktnih plinom SF6 izoliranih aparata i postrojenja 7.2 do 145 kV.

Ključne riječi: dielektrične karakteristike, električni luk, prekidanje struje, SF6 prekidači, sklopne aparature, vakuumski prekidači

Ciljevi istraživanja: Izrada znanstveno-istraživačkih podloga za projektiranje elektroenergetskih postrojenja visokog napona u kojima se koriste novi načini prekidanja struje, u cilju povećavanja njihove funkcionalnosti, pouzdanosti, ekonomičnosti i ekološke podobnosti. Znanstveni doprinos očekuje se na području istraživanja: - efikasnosti zaklanjanja trostrukog čvorišta (elektroda-plin- kruti dielektrik), - napona električnog luka kod kvara u mješavini plinova SF6 i N2 u ovisnosti o struji luka, duljini luka i materijalu elektroda, - prenapona kod isklapanja i uklapanja kapacitivnih i malih induktivnih struja (rastavljačima, prekidačima i zemljospojnicima).

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 22.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr