SVIBOR - Projekt broj: 2-05-252

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-252


INTELIGENTNA TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA


Glavni istraživač: KUNŠTIĆ, MARIJAN (24710)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91.

Ukupno radova na projektu: 134
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Odjel/Zavod: Zavod za telekomunikacije
Adresa: Unska 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 612-98-10
teleFaks: 385 (0) 1 612-98-32
E-mail: marijan.kunstic@fer.hr

Sažetak: Istraživanja na području identifikacije i formulacije adekvatnog konceptualnog modela inteligentne mreže dala su podloge za odluživanje o funkcijskoj, topološkoj i tehnološkoj evoluciji nacionalne telekomunbikacijske mreže prema inteligentnoj mreži. Ta se evolucija može ostvariti uvođenjem i distribucijom određenih čvorova u mreži koji ostvaruju funkcije inteligentnih agensa. Treba pronaći adekvatni analitički model i postupke za usmjeravanje informacijskog prometa i procjenu performanci ćirokopojasne mreže. rezultati nude neke moguće verifikacije konceptulanog modela uključujući: - procesiranje i usmjeravanje multimedijskih usluga, - modele sučelja između zemaljskih i svemirskih komunikacija korištenjem inteligentnih satelita (COST 226), - modeliranje performanci veoma brzih komutacijskih modula (ATM) i ultra brzih transmisijskih mreža (COST 239); rezultati utječu na razvoj i obnovu nacionalne telekomunikacijske mreže, - izvedba radnih stanica za predviđanje informacijskog prometa, - školovanje mladih istraživača i visokostručnih djelatnika za područje telekomunikacija. Kao posebno važan rezultat treba istaknuti realizaciju optičkog kabelskog sustava od madžarske granice do Zagreba kao 7a segmenta i od Zagreba do Rijeke kao 7b segmenta međunarodnog projekta TEL. Ovi segmetni su u isto vrijeme vitralni dijelovi okosnice nacionalne inteligentne mrreže.

Ključne riječi: teorija informacije, teorija komunikacija, inteligentna mreža, širokopojasna digitalna mreža integriranih usluga, asinkroni transferni mod, hijerarhija sinkronih digitalnih sustava, usmjeravanje prometa, sustavi posluživanja, izračunavanje performansi mreže, adaptivno usmjeravanje, multimedijske komunikacije, satelitske komunikacije

Ciljevi istraživanja: Istraživački prioritet projekta "Inteligentna telekomunikacijska mreža" je izučavanje informacijsko - komunikacijskog fenomena. Ta mreža, korištena kao pomagalo, omogušuje nam dublji uvid u ulogu informacije, znanja i novih ideja u ljudskom životu. S druge strane, korištena kao objekt istraživanja nudi razumno rješenje za zamjenu značajnih materijalnih i energijskih tokova informacijskim. Problemski prostor inteligentne mreže sadrži važne elemente kao što su: - istraživanja informacijskog fenomena kao kapitalnog resursa i najznačajnijeg elementa za podršku znanja u strukturi umjetnih ekspertnih agenasa, - potreba za izvjesnom modifikacijom komunikacijskog modela zasnovanog na klasičnoj teoriji informacije potaknuta odnosima distribuiranih inteligentnih agenasa, - identifikacija i istračivanje prihvatljivih informacijsko - logičkih modela u doemni umjetne inteligencije. Očekivani rezultati su sljedeći: - evolucija razvoja telekomunikacija prema inteligentnoj mreži, uključujući nove koncepte procesiranja usluga, integraciju zemaljske i svemirske mreže inteligentnim satelitima kao sučeljima, strukturiranjem i simulacijom veoma brzih komutacijskih (ATM) i ultra brzih tramnsnmisijkih (optičkih) mreža, - uvođenje novih modela predviđanja za usluge i informacijski promet, pogodnih za opis ponašanja višestrukih informacijskih izvora, - školovanje mladih istraživača i visokostručnih djelatnika za područje telekomunikacija.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: COST 226 Integrated Space/Terrestrial Networks
  Naziv ustanove: European Union
  Grad: Bruxelles, Belgija

 2. Naziv projekta: COST 239 Ultra High Capacity Optical Transmission Network
  Naziv ustanove: European Union
  Grad: Bruxelles, Belgija

 3. Naziv projekta: COST 247 Verification and Validation Methods for Formal Descriptions
  Naziv ustanove: European Union
  Grad: Bruxelles, Belgija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: "Nikola Tesla"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Institut fuer Nachrichtentechnik und Wellenausbreitung, Technische Universitaet Graz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Graz, Austrija

 4. Naziv ustanove: Institut fuer angewndte Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnologie, Technische Universitaet Graz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Graz, Austrija

 5. Naziv ustanove: The Center for Advanced Computer Studies, University of Southwestern Louisiana
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Lafayette, SAD

 6. Naziv ustanove: COST Technical Committee Telecommunications
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Bruxelles, Belgija

 7. Naziv ustanove: University of Essex
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Colchester, Velika Britanija

 8. Naziv ustanove: Swiss Federal Institute of Technology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Laussane, Švicarska

 9. Naziv ustanove: Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 10. Naziv ustanove: CNIIS
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Moskva, Rusija

 11. Naziv ustanove: Centre for Information and Communication Technologies, University of Sussex
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Brighton, V. Britanija

 12. Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 13. Naziv ustanove: ELKA
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 14. Naziv ustanove: Department for Telecommunications, Budapest Technical University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 15. Naziv ustanove: TELENOR AS Research and Development
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Kjeller, Norveška

 16. Naziv ustanove: Ericsson Nikola Tesla
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 17. Naziv ustanove: CNET
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Lannion, Francuska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr