SVIBOR - Projekt broj: 2-05-256

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-256


POKRETNE RADIOKOMUNIKACIJE-DJELOTVORNOST I ANTENSKI SUSTAVI


Glavni istraživač: BARTOLIĆ, JURAJ (2316)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.05.91. do 01.05.95.

Ukupno radova na projektu: 88
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Odjel/Zavod: Zavod za radiokomunikacije i visokofrekvencijsku elektroniku
Adresa: Unska 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 612-96-63
teleFaks: 385 (0)1 611-13-96
E-mail: jbartol@zea.cc.fer.hr

Sažetak: Istražuje se djelotvornost pokretnih radiokomunukacijskih sustava po frekvenciji, prostoru i vremenu. Obuhvatit će se zone pokrivanja uzimajući u obzir istokanalne smetnje i smetnje uslijed intermodulacije. Mjerenjem će se verificirati postojeći modeli rasprostiranja i modificirati za specifične potrebe u našim urbanim sredinama. Istraživat će se aktivni antenski sustavi za pokretne radiokomunikacije u mikrovalnom frekvencijskom području. Cilj je da se integracijom pasivnih planarnih radijatora s aktivnim sklopovljem ostvari eksperimentalni model aktivnog antenskog sustava.

Ključne riječi: radiokomunikacije, satelitske komunikacije, mobilne komunikacije, mikrovalna tehnologija, mikrovalni integrirani sklopovi, antena, mikrotraksata antena, aktivna antena, antenski niz

Ciljevi istraživanja: Ciljevi su projekta koordiniranje i unaprijeđenje istraživanja na području djelotvornosti mobilnih komunukacija po frekvenciji, prostoru i vremenu te aktiviranje istraživanja na polju aktivnih antenskih sustava u mikrovalnom području. Interes je da se osobito potiču temeljna i primjenjena istraživanja u novim područjima te da se u značajnijoj mjeri omogući razmjena informacija dobivenih na osnovi novih iskustava i rezultata. Očekuje se doprinos u definiranju zona pokrivanja uzimajući u obzir istokanalne smetnje uslijed intermodulacije. Verifikacijom postojećih modela rasprostiranja, mjerenjima i modifikacijom modela za specifične potrebe u našim urbanim sredinama, osobito na užem području grada Zagreba, bit će omogućen put bržem stjecanju teorijskih znanja na području zemaljskih i satelitskih mobilnih komunikacija. Istraživanje aktivnih antenskih sustava u većem se dijelu oslanja na teorijske spoznaje i dosadašnja iskustva istraživača stečena u radu na projektu EZ COST 223. Očekuje se doprinos i u definiranju jedinstvenog državnog plana istraživanja antenskih sustava u najpropulzivnijim područjima radiokomunikacija, a to su mobilne i radiodifuzijske komunikacije putem satelita. U kasnijoj fazi očekuje se doprinos glede normiranja mjerenja aktivnih antenskih sustava. U planu je izrada programskih sustava za projektiranje antenskih elemenata i nizova te aktivnog sklopovlja, što uz realnu mogućnost centralizacije programskih sustava otvara put bržem stjecanju teorijskih znanja i znatno boljoj verifikaciji eksperimentalnih rezultata u odnosu na pojedinačne i nekoordinirane napore.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Active Array Antennas
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Gothenburg, S

 2. Naziv ustanove: Soft and Hard Surfaces
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Gothenburg, S

 3. Naziv ustanove: Microwave Active Antennas
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Rim, Italija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr