SVIBOR - Projekt broj: 2-05-261

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-261


PONAŠANJE ELEKTRIČNIH STROJEVA U ELEKTROMOTORNIM POGONIMA


Glavni istraživač: ŠTEFANKO, STJEPAN (48200)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 27
Naziv ustanove: Končar, Institut za elektrotehniku, Zagreb (8)
Odjel/Zavod: Zavod za elektroniku i rotacijske strojeve
Adresa: 10000 ZAGREB, Baštijanova b.b.
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 336-666/2014
Telefon: 385 (0)1 315-209
teleFaks: 385 (0)1 334-170

Sažetak: Provedena je analiza svojstava električnih strojeva napajanih iz poluvodičkih pretvarača (valovito odnosno nesinusno napajanje), za istosmjerne i asinkrone strojeve. Pri tome su istraživane parzitske pojave: dodatni gubici, parazitski momenti, buka i vibracije. Rezultati proračuna ključnih električnih, mehaničkih i toplinskih veličina, pri sinusnom i nesinusnom napajanju asinkronih strojeva, uspoređeni su s odgovarajućim mjerenjima. Analizirani su optimalni načini upravljanja električnim strojevima za neke karakteristike opterećenja. Istraživane su specijalne metode mjerenja električnih strojeva, te je provedena automatizacija mjerenja za standardne mjerne metode. Za posebne uvjete rada, u kojima nastaju velika specifična elektromagnetska opterećenja, analiziran je utjecaj naprezanja na deformacije mehaničkih elemenata strojeva.

Ključne riječi: Električni strojevi, napajanje iz poluvodičkih pretvarača, parazitske pojave, dodatni gubici, oscilirajući momenti, buka, vibracije, zagrijanje, komutacija, upravljanje električnim strojevima, automatizirano ispitivanje, naprezanja i deformacije.

Ciljevi istraživanja: - Razjasniti pojave koje nastaju u električnim strojevima pri napajanju iz poluvodičkih pretvarača; odrediti njihov utjecaj na projektiranje i konstrukciju električnih strojeva te izbor materijala za gradnju el. strojeva. - Stvoriti podloge za razvoj matematičkih modela, koje bi omogučile točniji proračun ponašanja električnih strojeva u elektromotornim pogonima. - Razviti metode mjerenja i automatizirati mjerenja za provjeru karakteristika električnih strojeva. Primjena rezultata istraživanja omogućiti će bolje iskorištenje materijala u gradnji električnih strojeva, povećati njihovu pouzdanost, omogućiti uštedu energije tijekom eksploatacije i smanjiti nepovoljno djelovanje na okolinu (buka i vibracije).


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Tehnički fakultet, Univerzitet u Mariboru
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
    Grad: Maribor, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr