SVIBOR - Projekt broj: 2-05-272

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-272


PRIMARNI LABORATORIJ ZA ELEKTROMAGNETSKE VELIČINE


Glavni istraživač: BUTORAC, JOSIP (6335)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.05.91. do 31.05.94.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Odjel/Zavod: Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Adresa: Unska 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6129632
teleFaks: 385 (0)1 6129616
E-mail: josip.butorac@etf.hr

Sažetak: Pod gornjim naslovom izvodi se posljednje dvije godine projekt što ga financira Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike RH. U zadanim trogodišnjim okvirima ostvaruju se radovi na uspostavi etalonskog laboratorija koji bi u mjeriteljskom sustavu Republike Hrvatske pokrivao vrh točnosne piramide. Uz zadaću osiguranja mjerne sljedivosti putem uključaka pojedinih etalona Laboratorija u međunarodni mjeriteljski sustav, nastoji se kroz realizaciju projekta uspostaviti što bolja etalonska osnovica za područje elektromagnetskih mjerenja. Intenzivirani su radovi na mjerenjima s naponskom vagom ETF, te na razvoju pouzdanih mjernih metoda i uređaja za potrebe državne mjeriteljske službe, ustrojene po načelima odrednica Evropske zajednice. Ostvarenjem zadaća Projekta uspostavit će se oslonci državnoj službi za certificiranje i nadzor kakvoće u proizvodnji, prometu i razmjeni roba i usluga. Opisuje se ustrojstvo laboratorija, njegova opremljenost i mjerne mogućnosti, te se razmatraju smjernice daljnjih radova.

Ključne riječi: Određivanje jedinice volt, Nacionalni mjeriteljski laboratorij za elektromagnetske veličine, Volt i temeljne fizikalne konstante

Ciljevi istraživanja: Predloženim istraživanjem želi se ostvariti tri osnovna cilja: - omogućiti da se na međunarodnoj razini odredi jedinica volt s nesigurnošću boljom od 0.1 milijuntinke, - utemeljiti kalibracijski laboratorij elektromagnetskih veličina, kao samostalni državni ovlašteni laboratorij - ravnopravan sličnim nacionalnim institucijama ujedinjene Evrope i s ovlastima koje će u razmjeni roba i usluga priznavati takva Evropa, - školovati visokostručni kadar na razvoju i realizaciji mjernih i upravljačkih uređaja, etalona, mjernih metoda, mjerila i pretvornika, te na razradi teorijskih, računarskih i eksperimentalno-analitičkih metoda istraživačkog rada. Na području apsolutnog mjerenja istosmjernog napona uz pomoć naponske vage ETF-84 potrebno je ponajprije provesti mjerenja primjenom klasične metode "vaganja napona" da bi se postigao najbolji mogući rezultat. Dobivene podatke potrebno je detaljno analizirati i prezentirati međunarodnoj konferenciji. Moguće sustavne pogreške tog mjerenja treba detaljno istražiti i nakon analize objaviti. Poslije toga slijedi primjena mjernog postupka nazvanog "nabojska metoda", kojim bi se eliminirale sustavne pogreške i ostvarili bolji mjerni rezultati, u nastojanju da ih se upotrijebi za buduću međunarodnu redefiniciju kilograma.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: JF 921 NIST Electrostatic Measurement of the Voltage
  Naziv ustanove: National Institute of Standards and Technology
  Grad: Gaithersburg, USA

 2. Naziv projekta: 2-05-324 Umjerna, ispitna i normirna služba u Republici Hrvatskoj
  Naziv ustanove: Elektrotehnički fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 3-01-276 Medicinski učinci elektromagnetskog zračenja
  Naziv ustanove: Elektrotehnički fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: National Institute of Standards and Technology
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: Gaithersburg, USA

 2. Naziv ustanove: Physikalisch Technische Bundesanstalt
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: Braunschweig, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr