SVIBOR - Projekt broj: 2-05-274

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-274


ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST RADIOSUSTAVA I ELEKTROVUČE


Glavni istraživač: ZENTNER, ERVIN (54750)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 56
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Odjel/Zavod: Zavod za radiokomunikacije i visokofrekvencijsku elektroniku
Adresa: Unska 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 61 29 712
teleFaks: 385 (0)1 61 11 396
E-mail: ervin.zentner@fer.hr

Sažetak: Istraživanja se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost untar Ť jednog ili između više radiokomunikacijskih sustava, te između Ť sustava elektrovuče i ostalih osjetljivih elektroničkih sustava. Ť Postavljaju se matematički modeli i algoritmi za računalo kako Ť bi se pojedini problemi elektromagnetskog sklada mogli rješiti. Ť Posebno su zanimljvi nelinearni efekti u pojedinim dijelovima Ť sklopova i sustava pa se tom problemu daje veća težina, jer će u Ť budućnosti zbog naglog porasta radiokomunikacijskih sustava taj Ť problem postati dominantan. Analiziraju se i razvijaju nove ili Ť poboljšavaju postojeće metode mjerenja za vodljive ili zračne Ť smetnje. Pokušat će se definirati osjetljivost i otpornost na Ť smetnje određenih sustava, kako bi se mogli odrediti prostorni i Ť frekvencijski razmak između potencijalnih ometača kao i razine Ť njihovih snaga. Proučavaju se i oni parametri sustava o kojima Ť ovisi stupanj elektromagnetske kompatibilnosti, a istovremeno Ť utječu na kvalitetu i brzinu protoka poruka kroz Ť radiokomunikacijski sustav. Optimiranje tih parametara s obzirom Ť na elekromagnetski sklad i protok poruka je specifičan problem Ť za svaki sustav ponaosob, pa će se za neke od sustava taj važan Ť problem pokušati definirati i sustavno rješavati.

Ključne riječi: Radiokomunikacije, Elektromagnetska kompatibilnost, Elektromagnetske smetnje, Oklapanje, Mjerna tehnika, Uzemljenje, Filteri, Antene i rasprostiranje, EMC standardi

Ciljevi istraživanja: Istraživanje ide u dva smjera. U jednom se istražuje eletromagnetska kompatibilnost (EMC) unutar sustava, a u drugom EMC između sustava. EMC unutar sustava odnosi se na analizu parametara sustava kako bi se omogućio kvalitetan protok što veće količine poruka. Razvijat će se matematički modeli odnosno algoritmi koji omogućuju utvrđivanje elektromagnetskog sklada kao i specifični mjerni postupci kojima bi se mogli utvrditi svi relevantni parametri koji utječu na elektromagnetski sklad. Kod EMC između sustava radit će se na dobivanju novih spoznaja o stupnju elektromagnetskog sklada između sustava elektrovuče i signalno sigurnosnih i komunikacijskih sustava. Analizirajući elektrovučna vozila kao izvore, a postrojenja kao prijenosni put smetnji, pokušat će se definirati osjetljivost i otpornost signalno sigurnosnih i komunikacijskih sustava na smetnje, te pokušati dati neke granične vrijednosti kao i postupke radi postizanja elektromagnetskog sklada. Očekivani doprinos bio bi s jedne strane u postavljanju opće sheme rješavanja EMC, a s druge strane u povezivanju parametara koji definiraju stupanj EMC i onih koji određuju kvalitetu radiokomunikacijskih sustava sa stajališta protoka i kvalitete informacija. Kod istraživanja između sustava doprinos se očekuje u postavljanju modela izvora, prijenosnog puta i prijamnika smetnji s ciljem da se omogući donošenje optimalne odluke na kojem od ta tri dijela treba izvršiti korekcije da se postigne elektromagnetski sklad. U okviru Europske unije postoji COST projekt o EMC u koji bi se trebalo aktivno uključiti.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-05-256 POKRETNE RADIOKOMUNIKACIJE-DJELOTVORNOST I ANTENSKI SUSTAVI
  Naziv ustanove: Elektrotehnički fakultet,Zagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: COST 243 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC APARATUS AND SYSTEMS
  Naziv ustanove: EUROPSKA ZAJEDNICA
  Grad: Bruxelles, Belgija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut Končar
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr