SVIBOR - Projekt broj: 2-05-276

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-276


ISTRAŽIVANJE SINHRONIH STROJEVA I POSTUPAKA ZA PROJEKTIRANJE


Glavni istraživač: SIROTIĆ, ZVONIMIR (43325)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 58
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Odjel/Zavod: Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Adresa: Unska 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6129-770
teleFaks: 385 (0)1 6129-705
E-mail: ljiljana.kuterovac@fer.hr
Telefon: 385 (0)1 6129-706

Sažetak: Formirati matematičke modele za proračun prijelaznih stanja i torzionih oscilacija sinkronih generatora. Istraživanje ima zadaću da utvrdi fizikalna svojstva pojedinih elemenata konstrukcije sinkronih generatora u svrhu izbora najpovoljnije varijante, njihovo modeliranje i ugradnju u kompleksni informacijski sustav. Istražiti svojstva petljastih namota visokonaponskih strojeva i izvidjeti mogućnost njihove primjene. Izvršiti zamjenu materijala poluvodljive zaštite visokonaponskih strojeva i na tako projektiranoj zaštiti izvršiti njenu optimalizaciju. Optimiranje elemenata za učvršćenje polova. Istražiti uvjete stabilnog gibanja rotora hidroagregata u svim uvjetima pogona uz uzimanje u obzir elastičnih oslonaca, utjecaja mase zdanja, giroskopskih momenata, te vanjskih poremećaja. Postavljanje prikladnog dinamičkog modela, izbora strukture sustava, te sinteza sustava regulacije beskontaktne uzbude pri radu generatora na vlastitu i složenu mrežu. Postavljanje osnova za izradu sustava za projektiranje generatora. Uvođenjem tog sustava predviđa se povećanje produktivnosti pri projektiranju uz istovremeno podizanje kvalitete.

Ključne riječi: sinkroni stroj, modeliranje, namot, dinamika rotora, tehnička baza podataka CAD, parcijalna izbijanja, poluvodička zaštita, torzijske oscilacije, prijelazna stanja, beskontaktni sustav uzbude, fotoelasticimetrijske metode.

Ciljevi istraživanja: Izrada matematičkog modela za proračun prijelaznih pojava velikih turbogeneratora na bazi modela predloženog od internacionalnog komiteta CIGRE. Analiza elemenata koji omogućuju izbor optimalne varijante konstrukcije velikih generatora: - namota - zaštite od tinjavog izbijanja - stabilnost mehaničkog hoda rotorskih sustava vertikalnih generatora - naprezanja u elementima za učvršćenje polova Izrada matematičkog modela sustava za automatsku regulaciju i sintezu različitih struktura sustava za automatsku regulaciju. Izrada sustava za automatski elektromagnetski proračun i izradu tražene dokumentacije sinkronih strojeva.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Končar - Institut za elektrotehniku
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Ostalo
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr