SVIBOR - Projekt broj: 2-05-279

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-279


RAZVOJ, VOĐENJE I EKSPLOATACIJA POGONA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA


Glavni istraživač: TEŠNJAK, SEJID (49425)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 234
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 19
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Odjel/Zavod: Zavod za visoki napon i energetiku
Adresa: Unska 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
E-mail: sejid.tesnjak@fer.hr
Telefon: 385 (1) 6129-984 dr. S. Teçnja
teleFaks: 385 (1) 6129-890
Telefon: 385 (1) 6129 907 Kancelarija

Sažetak: Optimalno vođenje hidroenergetskog sustava. Planiranje distributivnih mreža. Funkcije daljinskog upravljanja proizvodnjom i ekonomski dispečing u elektroenergetskom sustavu. Daljinsko upravljanje regulacijom napona i jalovom snagom, - sekundarna regulacija napona i jalovih snaga -. Primjena ekspertnih sustava i umjetne inteligencije u vođenju elektroenergetskog sustava. Digitalna simulacija elektroenergetskog sustava. Modeliranje stohastičkih procesnih informacija elektroenergetskog sustava. Mogućnosti zajedničkog rada sustava digitalne relejne zaštite sa sustavom upravljanja i nadzora elektroenergetskog sustava. Utjecaj električne željeznice kao specijalnog potrošača na prilike u elektroenergetskom sustavu. Istraživanje izolacijskih svojstava srednjenaponskih izolatora uz različite stupnjeve zagađenja s obzirom na udarne napone. Analiza prijelaznih stanja agregata u velikim elektranama ( asinkrona stanja, subsinkrone rezonancije i torzione oscilacije, stabilnost cijevnih agregata u hidroelektranama).Stabilnost napona i slom napona. Adaptivna i fuzzy regulacija u ees-u.

Ključne riječi: Elektroenergetski sustav, vođenje, analiza, elektrana, simulacijski model, matematički model, režimi rada, razvoj, eksploatacija.

Ciljevi istraživanja: U projektu se očekuje ostvarenje više ciljeva i to: Razvoj postupaka i programske podrške za određivanje optimalnog režimarada elektroenergetskog sustava. Daljni razvoj i usavršavanje postojećih računalnih programa za potrebe digitalne regulacije frekvencije i snage razmjene, te digitalne regulacije napona i jalovih snaga u elektroenergetskom sustavu i njeno praktično implementiranje. Razvoj algoritama i metoda za izradu digitalnih simulacijskih modela elektroenergetskog sustava i njihovo korištenje kao trening simulatora za izobrazbu studenata i operatera u centrima upravljanja. Mogućnost dobivanja točnog izračunavanja vremena osvježavanja procesnih informacija u centrima daljinskog upravljanja i dispečerskim centrima u suvremenim tehničkim sustavima upravljanja, te realnom definiranju dinamičkog opterećenja operativnog osoblja procesnim informacijama u svim centrima za vođenje elektroenergetskog sustava. Razvoj algoritama za zaštitu sinkronog generatora u elektranama pri prijelaznim asinkronim stanjima i u vezi s time savršenije metode za obradu veličina stanja na osnovi kojih se može pouzdano utvrditi asinkrono stanje. Dobivanje računskih - (računalnih) modela elektrovučnog i elektroprivrednog sustava sposebnim osvrtom na utjecaj priključka sustava 2x25 kV na prijenosnu elektroprivrednu mrežu. Razvoj digitalnih simulacijskih modela za istraživanje subsinkronih rezonancija i torzionih oscilacija na agregatima u velikim elektranama i utvrđivanje postupka za eksperimentalnu provjeru. Razvoj programske podrške za identifikaciju prijelaznih stanja u hidroelektranama u realnom vremenu. Utvrđivanje algoritama za predviđanje eventualnih pojava nestabilnosti napona kao i zaštitnih funkcija za njihovo spriječavanje. Prednosti primjene algoritama adaptivne i fuzzy regulacije u ees-u obzirom na dosad korištene algoritme.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Hrvatska Elektroprivreda
  Tip ustanove: Neprofitna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: HPT
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: INA
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: HŽ
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr