SVIBOR - Projekt broj: 2-05-341

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-341


DIJAGNOSTIKA IZOLACIJSKOG SISTEMA ELEKTRIČNIH STROJEVA


Glavni istraživač: FIRINGER, VLADIMIR (12014)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 23
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Končar, Institut za elektrotehniku, Zagreb (8)
Odjel/Zavod: Zavod za izolacije, tehnologiju i mjerenja
Adresa: 41000 Zagreb, Baštijanova b.b.
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1/336666

Sažetak: Praćenju stanja i dijagnostici električnih strojeva se od osamdesetih godina posvećuje posebna pažnja. Dosadašnje konvencionalne metode dopunjuju se suvremenijim, iscrpnijim i svrsihodnijim, da bi se postigla veća pouzdanost i iskoristivost stroja, smanjio utjecaj ljudskog faktora u velikim i složenim energetskim sustavima i produžio vijek trajanja. Važnost izolacijskog sustava te njegova složenost i povezanost s ostalim dijelovima stroja doveli su do razvoja posebnog dijela dijagnostike na bazi stanja izolacijskog sustava i njegovih komponenti. Na temelju sinteza vlastitih saznanja i dostupnih iz svijetske prakse provedena su teoretska i eksperimentalna istraživanja u cilju pronalaženja odgovarajućih dijagnostičkih metoda temeljenih na ispitivanju izolacijskih sustava električnih rotacionih strojeva i transformatora. Istraživanjima su obuhvaćeni utjecajni faktori dijagnostike izolacijskih sustava električnih strojeva, kao što su materijali za izolacijske sustave, konstrukcija i tehnologija izrade sustava, naprezanja sustava s obzirom na pogonske i okolišne uvjete, stanja i degradacijske promjene sa starenjem i opterećenjem, problematika dijagnostičkih ispitivanja i sređivanja podataka dobivenih ispitivanjima te postavljanja dijagnoze s obzirom na vrstu stroja i pogona. Na temelju toga postavljeni su ciljevi da se pomoću dijagnostičkih metoda omogući praćenje i detekcija stanja, određuju mehanizmi i razina degradacije, određuje ukupni mogući vijek trajanja sustava, potrošeni i preostali vijek, preventivno otkrivanje slabih mjesta i oštećenja prije nastalih kvarova, određivanje vrste, razine i lokacije kvara te mjera za sprečavanje i sanacije kvara.

Ključne riječi: Elektrotehnika, elektriđni strojevi, elektriđni rotacijski strojevi, transformatori, izolacijski materijali, izolacijski sustavi, dijagnostika, tehniđka dijagnostika

Ciljevi istraživanja: Rezultati istraživanja omogućavaju uštede i pouzdaniji rad elektroenergetske opreme korištenjem dijelova tehničke dijagnostike. Preventivnom se dijagnostikom s obzirom na pravovremeno određivanje stanja izolacijskog sustava ili cijelog stroja mogu korigirati uvjeti pogona i tako izbjeći kvar ili havariju stroja. Prognostičkim određivanjem preostalog i potrošenog vijeka trajanja omogućava se pravovremena zamjena,obnova ili remont stroja s mogućnosti izbora najpovoljnijeg vremena, mjesta i opsega zahvata uz pravovremeno izvršene pripreme.Dijagnosticiranje slabih mjesta i kvarova otkriva razinu, vrstu ilokaciju oštećenja ili kvara a često i uzroka kvara primjenom statističkih metoda. Rezultati dijagnostiđkih istraživanja doprinose kvalitetnijem ipouzdanijem radu stroja a ponekad i cijelog energetskog sustava,omogućava znatne materijalne i vremenske uštede s obzirom na sprečavanje iznenadnih ispada izvora energije iz pogona i havarija stroja.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Elektrotehnički fakultet
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Zajednički projekt
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr