SVIBOR - Projekt broj: 2-05-377

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-377


NOVI NIZ ASINKRONIH MOTORA NISKOG NAPONA


Glavni istraživač: SMOLČIĆ, ZLATKO (105403)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.10.91. do 01.10.94.

Ukupno radova na projektu: 13
Naziv ustanove: Končar, Institut za elektrotehniku, Zagreb (8)
Odjel/Zavod: Zavod za rotacijske strojeve
Adresa: Baštijanova bb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 315201
Telefon: 385 (0)1 318425
teleFaks: 385 (0)1 318815
teleFaks: 385 (0)1 333088

Sažetak: Provodi se razvojno istraživanje i izrađuju programi naŤ elektroničkom računalu za utočnjeni elektromagnetski proračun,Ť toplinsko-ventilacijski proračun i proračun buke. Unapređuje seŤ ispitivanje trofaznih asinkronih motora primjenom elektroničkogŤ računala. Vrše se istraživanja i razvoj izolacijskog sustavaŤ glede uvjeta napajanja i ekoloških zahtjeva. Provodi se analizaŤ tehničkih karakteristika i rezultata ispitivanja uzoraka motoraŤ stranih proizvođača te daje prijedlog, tehničkih zahtjeva za noviŤ niz trofaznih asinkronih kaveznih i kolutnih motora. Izrađuju seŤ prototipi kaveznih motora za tri visine osovine u raznimŤ polaritetima i zaštitama, te provodi njihovo ispitivanje iŤ laboratorijska verifikacija. Na osnovi spomenutih razvojnih istraživanja definira seŤ koncepcija suvremenog, izvozno konkurentnog, niza trofaznihŤ kaveznih asinkronih motora u području snaga od 11 do 450 kW. NizŤ motora obuhvaća 7 standardiziranih visina osovine po IEC-u,Ť zadovoljava propise IEC-a, predviđen je za novi napon iŤ tolerancije distribucijskih mreža, prilagođen je uvjetimaŤ napajanja iz pretvarača pri reguliranim elektromotornim pogonima,Ť te ima poboljšane gospodarstvene parametre i ekološki jeŤ povoljniji.

Ključne riječi: trofazni niskonaponski kavezni asinkroni motor, aluminijski kavez rotora, niski napon, izolacijski sustav, tehnički zahtjevi, elektromagnetski proračun, proračun buke, toplinsko-ventilacijski proračun

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja je sačuvanje konkurentskog položaja u proizvodnji i prodaji elektromotra na međunarodnom tržištu u pogledu novog priključnog napona 220/400 V +10% -10%, karakteristika i cijene. Povećani zahtjevi svjetskog tržišta glede tehničkih, gospodarstvenih, energetskih i ekoloških karakteristika, te cijene elektromotora iziskuju istraživanja određenih fizikalnih pojava, studij primjene štedljivih tehnologija, izradu i ispitivanje prototipa te provođenje raznih analiza. Za ostvarenje tih ciljeva potrebno je izvršiti radikalnu promjenu koncepcije niza trofaznih niskonaponskih asinkronih motora. Osnovni doprinos istraživanja i razvoja je osvajanje domaće izvozno konkurentne proizvodnje niskonaponskih asinkronih kaveznih motora. Novi niz tih motora obuhvaća otvorene izvedbe visina osovine od 180 do 315 mm snage od 11 do 450 kW i zatvorene izvedbe visina osovine od 200 do 355 mm snage od 15 do 315 kW. Nadalje, elektromotori će biti prilagođeni uvjetima napajanja iz pretvarača za regulirane elektromotorne pogone (biti će energetski štedljiviji), imati će poboljšane gospodarstvene parametre i biti će ekološki povoljniji zbog smanjenja buke i vibracija te odstranjenja nepoželjnih izolacijskih materijala. Osnovni cilj i očekivani doprinos ovog istraživanja ostvaruje se bitnim poboljšanjem kvalitete projekta, konstrukcije, izrade i ispitne kontrole asinkronih motora za svjetsko tržište.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 21.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr