SVIBOR - Projekt broj: 2-06-236

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-06-236


MODELIRANJE I SIMULACIJA DINAMIČKIH SUSTAVA POMOĆU RAČUNALA


Glavni istraživač: ČERIĆ, VLATKO (93110)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 43
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Ekonomski fakultet, Zagreb (67)
Odjel/Zavod: Katedra za informatiku
Adresa: Kennedyjev trg 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 233-11-11
teleFaks: 385 (0) 1 233-56-33
E-mail: vceric@efzg.hr

Sažetak: Teme istraživanja su konceptualno modeliranje u diskretnoj simulaciji, simulacija aktivnih baza podataka, optimizacija u simulaciji, simulacija u donošenju odluka, statistički aspekti simulacije, simulacija sa korištenjem baza podataka te simulacijsko modeliranje složenih sustava (fleksibilni proizvodnisustavi, sustavi za obradu otpada u gradovima i sl.).

Ključne riječi: modeliranje, simulacija, dinamički sustavi, diskretna simulacija, sistemska dinamika, baze podataka, paralelna računala, statistika, optimizacija, umjetna inteligencija

Ciljevi istraživanja: Strateški cilj projekta je da se po prvi puta u našoj zemlji pokrene istraživanje orijentirano isključivo u području simulacijskog modeliranja, čiji bi se rezultati mogli koristiti unizu drugih područja. Pri tome će se razvijati teorijska iprimijenjena istraživanja. Osnovni ciljevi i očekivani rezultati istraživanja su: - Pregled, klasifikacija i usporedba konceptualnih modela simulacije, - Komparativna analiza diskretne simulacije i sistemske dinamike, - Simulacija aktivnih baza podataka koje rade na paralelnimračunalima i formalizacija svih aspekata objekata koji se modeliraju, izbor najbolje varijante organizacije, - Simulacija sa korištenjem baza podataka: komunikacija simulacijskih modela sa relacijskim bazama, - Optimizacija u simulaciji: ispitivanje metoda za traženje optimuma u simulaciji, - Statistika u simulaciji: dizajn eksperimenata, regresijski metamodeli izlaznih varijabli simulacijskih eksperimenata, - Simulacija i umjetna inteligencija: trofazna strategija simulacije i produkcijski sustavi, ciljno orijentirana simulacija, - Simulacijsko modeliranje složenih sustava: fleksibilni proizvodni sustavi i sl., ispitivanje ponašanja sustava. Izrada 3 disertacije i 1 magisterija, publiciranje 10-12 radovagodišnje, publikacija udžbenika "Simulacijsko modeliranje". Organizacija međunarodnog workshopa i pripadne monografije, izdavanje knjige iz područja konceptualnog modeliranja.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Brunel University, Computer Science Department
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: UB8 3PH - Uxbridge, Middlesex, United Kingdom

 2. Naziv ustanove: Eotvos Lorand University, Computing Centre
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: H-1052 - Budapest, 112., Mađarska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr