SVIBOR - Projekt broj: 2-06-260

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-06-260


RAČUNARSKI POSTUPCI ZA PODRŠKU ORGANIZACIJI I ODLUČIVANJU


Glavni istraživač: KALPIĆ, DAMIR (19986)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 30.06.91. do 01.04.95.

Ukupno radova na projektu: 65
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Odjel/Zavod: Zavod za primijenjenu matematiku, Grupa Računarstvo
Adresa: Unska 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6129 919
teleFaks: 385 (0)1 6129 915
E-mail: Damir.Kalpic@fer.hr

Sažetak: Projektom se želi postići sljedeće: a) Razvoj metoda i programske opreme za podršku upravljanju, planiranju proizvodnje, vremenskom planiranju i praćenju proizvodnje b) Razvoj grafičkih sučelja s primjenama pri korištenju baza podataka na konceptu korisnik-poslužitelj kao i u sustavima za nadzor i za razmjenu multimedijskih informacija koristeći računalne komunikacije c) Razvoj programskih sustava za različite namjene u industriji i administraciji koji počivaju na bazama podataka d) Razvoj programskih pomagala za pomoć u projektiranju baza podataka te za generiranje izvornog programskog koda u različitim ciljnim jezicima četvrte generacije e) Razvoj specijalističkih programskih rješenja i originalnih algoritama kao npr. automatsko kodiranje tekstovnih podataka i izrada vremenskih rasporeda. Sustavi za upravljanje relacijskim bazama podataka uz jezike čevtrte generacije i grafička sučelja te uključenim postupcima optimalizacije i drugih metoda primijenjene matematike su sredstva kojima se namjeravaju realizirati postavljeni ciljevi. Raspolaganje vlastitim izvornim programskim kodom omogućuje potrebnu nezavisnost u kombiniranju razvijenih algoritama i njihovu efikasnu primjenu.

Ključne riječi: baza podataka, planiranje proizvodnje, korisnik-poslužitelj, generator aplikacija, nadzor, tehničko održavanje, multimedia, raspored sati, biblioteka, studentska služba

Ciljevi istraživanja: a) Izrada programskog sustava za fakultetsku administraciju i biblioteke b) Izrada programskog sustava s bazom znanja za podršku odlučivanju c) Programski sustav za optimalno planiranje i praćenje proizvodnje uz korištenje baze podataka d) Izrada programskog alata za projektiranje baza podataka e) Izrada algoritama i programskih sučelja za izradu vremenskih rasporeda f) Izrada grafičkih sučelja sa sustavima za upravljanje bazama podataka g) Razvoj sustava na konceptu korisnik-poslužitelj h) Razvoj računalskih sustava za razmjenu i odabir multimedijskih informacija i) Objavljivanje originalnih algoritama, računarskih postupaka, metodologije projektiranja baza podataka, programske podrške i uvođenja informacijskih sustava


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Programski sustav tehničkog održavanja
  Naziv ustanove: Hrvatska elektroprivreda
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: Idejno rješenje programskog sustava Pesronalne uprave
  Naziv ustanove: Ministarstvo obrane
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: Razvitak informacijskog sustava
  Naziv ustanove: Sljeme, d.d.
  Grad: 41260 - Sesvete, Hrvatska

 4. Naziv projekta: Programski sustav Studentske službe
  Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv projekta: Razvitak programskog sustava za distribuirane biblioteke
  Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv projekta: Program za praćenje količinskog stanja materijalnih sredstava u skladištima
  Naziv ustanove: Ministarstvo obrane
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv projekta: Razvoj programskog sustava za prikaz i upravljanje sigurnosnim sustavima
  Naziv ustanove: Tehnomobil
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv projekta: Razvitak multimedijskog sustava za razmjenu informacija
  Naziv ustanove: 69 Data Highways Software GmbH
  Grad: 63065 - Offenbach, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr