SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-06-352

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-06-352


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 9
Ukupno objavljenih radova: 9


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uzročni model i ekspertni sustavi druge generacije - pretraživanje, optimiranje i samoučenje

  Autori:
  Jadrić, Ana (17580)
  Slapničar, Petar (43665)
  Bilić, Herman (3624)
  Boljat, Ivica (82376)
  Grbac, Zlatko (184350)
  Marković, Dinko (158621)
  Časopis: Elektrotehnika
  Broj: 3
  ISSN: 0013-5844
  Volumen: 34
  Godina: 1991
  Stranice: od 163 do 168
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ekspertni sustavi druge generacije, pored zaključivanja baziranogna heurističkim pravilima, imaju sposobnost zaključivanja i naosnovi modela sustava. U radu se razmatra prikaz uzročnog modelatehničkog sustava u formi grafa. Opisan je BOTTOM_UP i TOP_DOWNalgoritam za rješavanje problema pomoću modela i na njemuzasnovanoga dubinskog zaključivanja. Zatim je opisan jedanpostupak optimalnog pretraživanja. Na kraju je obrađenosamoučenje, tj. generiranje novih produkcijskih pravila kojanastaju kao rezultat pretraživanja uzročnog modela.
  Ključne riječi: ekspertni sustavi, optimiziranje, pretraživanje, samoučenje, sustavi druge generacije, uzročni model

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: KLASIFICIRANJE PO NUMERUSU CLAUSUSU (prihvaćeno za objavljivanje u čas. AUTOMATIKA)

  Autori:
  Jadrić, Ana (17580)
  Bilić, Herman (3624)
  Slapničar, Petar (43665)
  Časopis: Automatika
  ISSN: 0005-1144
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisuje se automatizirani postupak klasificiranja kandidata na kojem se temelji informacijski sustav klasifikacijskog postupka za upis učenika u prve razrede srednjih škola. Rezultat takvog postupka je jednoznačna i optimalna klasifikacija. Ukazuje se na mogućnost poopćenja metode i njene primjene u uredima za zapošljavanje, centrima za učenički i studentski standard, centrima za socijalnu skrb, humanitarnu pomoć i slično.
  Ključne riječi: klasifikacijski postupak, automatizirani upis učenika, višekriterijalno klasificiranje.

 3. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: A forward reasoning algorithm

  Autori:
  Bilić, Herman (3624)
  Boljat, Ivica (82376)
  Grbac, Zlatko (184350)
  Jadrić, Ana (17580)
  Marković, Dinko (158621)
  Slapničar, Petar (43665)
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of the 14th Intern. Conference on Information Technology Interfaces
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1992
  Stranice: od 159 do 165
  Skup: 14th International Conference "Information Technology Interfaces" ITI '92
  Održan: od 15.09.92 do 18.09.92
  Sažetak: Prilikom definiranja radne sredine za eksperimentiranje upodručju ekspertnih sustava jedan od ključnih modula je mehanizamza zaključivanje. Na osnovi prethodno definirane reprezentacijeznanja predlaže se algoritam mehanizma za unaprijednozaključivanje. Realiziran je programski modul i zaključivanjeilustrirano primjerima.
  Ključne riječi: baza znanja, unaprijedno zaključivanje, mehanizam za zaključivanje

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: KLAS - Classification procedure information system used for student admission in the first form of secondary school

  Autori:
  Bilić, Herman (3624)
  Jadrić, Ana (17580)
  Slapničar, Petar (43665)
  Dominis, Nela
  Lovrić, Antica
  Pezelj, Željko
  Salamunić, Marko
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of the 14th Intern. Conference on Information Technology Interfaces
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1992
  Stranice: od 429 do 435
  Skup: 14th International Conference "Information Technology Interfaces" ITI '92
  Održan: od 15.09.92 do 18.09.92
  Sažetak: U radu se opisuje računalom podržani Informacijski sustavklasifikacijskog postupka za upis učenika u prve razrede srednjihškola koji funkcionira u Splitu. Ovaj IS temelji se naautomatiziranom upisu učenika, doprinosi regularnosti, brzini ijavnosti postupka te omogućava brze i sadržajne ispise istatističke liste o prijavljenim, upisanim i neupisanimučenicima.
  Ključne riječi: klasifikacijski postupak, automatizirani upis učenika

 5. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ekspertni sustavi (Projekt 2-06-352)

  Autori:
  Slapničar, Petar (43665)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: 3. SONT, 3. Međ. simp. o novim tehnologijama, 3th Int. Symp. of New Technologies
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-81997-01-7
  Stranice: od 1 do 1
  Skup: 3. Međunarodni simpozij o novim tehnologijama SONT
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91

 6. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Školjka ekspertnog sustava, programski modul za unaprijedno zaključivanje

  Autori:
  Bilić, Herman (3624)
  Boljat, Ivica (82376)
  Grbac, Zlatko (184350)
  Jadrić, Ana (17580)
  Marković, Dinko (158621)
  Slapničar, Petar (43665)
  Naručitelj: Ministarstvo znanosti tehnologije i informatike Republike Hrvatske
  Depo ustanova: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
  HW platforma: PC 386
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: Clipper, C jezik
  Godina: 1993
  Sažetak: Razvijen je algoritam mehanizma za unaprijedno zaključivanje irealiziran je programski modul.
  Ključne riječi: baza znanja, unaprijedno zaključivanje, mehanizam za zaključivanje

 7. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: KLAS - Informacijski sustav klasifikacijskog postupka za upis učenika u I razrede srednjeg usmjerenog obrazovanja

  Autori:
  Bilić, Herman (3624)
  Jadrić, Ana (17580)
  Slapničar, Petar (43665)
  Dominis, Nela
  Lovrić, Antica
  Pezelj, Željko
  Salamunić, Marko
  Naručitelj: Republički fond usmjerenog obrazovanja Hrvatske pri Ministarstvu prosvjete i kulture (Ug. od 20.05.1991.)
  Depo ustanova: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
  HW platforma: PC 386
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: Fortran i Clipper
  Godina: 1991
  Sažetak: Realiziran je računalom podržani Informacijski sustavklasifikacijskog postupka za upis učenika u prve razrede srednjihškola koji funkcionira u Splitu. Ovaj IS temelji se naautomatiziranom upisu učenika, doprinosi regularnosti, brzini ijavnosti postupka te omogućava brze i sadržajne ispise istatističke liste o prijavljenim, upisanim i neupisanimučenicima.
  Ključne riječi: klasifikacijski postupak, automatizirani upis učenika

 8. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Informacijski sustav studentske službe

  Autori:
  Jadrić, Ana (17580)
  Mrkonjić, Damir
  Slapničar, Petar (43665)
  Naručitelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
  Depo ustanova: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
  HW platforma: PC 386
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: Clipper
  Godina: 1991
  Sažetak: Realiziran je informacijski sustav studentske službe kojiobuhvaća module: klasifikacijski ispiti, studenti, nastavnici,predmeti, ispiti, diplomski ispiti, uvjerenja.
  Ključne riječi: informacijski sustav, studentska služba, relacijske baze podataka

 9. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Bibliografija radova Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu do 1992.

  Autori:
  Jadrić, Ana (17580)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obuhvaća 2046 bibliografskih jedinica; kazalo autora; kazalo opisivača; kazalo označivača.
  Ključne riječi: monografije, prilozi u časopisima, prilozi u zbornicima, polupublikacije.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr