SVIBOR - Projekt broj: 2-06-352

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-06-352


EKSPERTNI SUSTAVI


Glavni istraživač: SLAPNIČAR, PETAR (43665)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.02.91. do 01.02.94.

Ukupno radova na projektu: 9
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje, Split (23)
Odjel/Zavod: Zavod za elektroniku i Računski centar
Adresa: R. Boškovića bb
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)58 563-777
teleFaks: 385 (0)58 563-877
E-mail: ajadric@split.fesb.hr

Sažetak: Istražuju se ekspertni sustavi i njihove osnovne komponente: bazeŤ znanja, mehanizam zaključivanja te provjera na test primjeru, štoŤ prema dosadašnjim saznanjima predstavlja složen zadatak. TakođerŤ će se prate znanstveni rezultati na tom području u svijetu.Ť Eksperimentira se s dostupnim gotovim programskim proizvodima izŤ područja ekspertnih sustava i procjenjuje njihova efikasnost naŤ temelju istog test primjera.

Ključne riječi: umjetna inteligencija, ekspertni sustavi, baze znanja, mehanizam zaključivanja, heuristička pravila, uzročni model, relacijske baze podataka

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je ostvariti ekspertni sustav na osobnom računalu s mogućnošću prenošenja na veliko računalo. Osnovni algoritmi odnosit će se na baze znanja i mehanizam zaključivanja. Opći cilj je unapređenje područja umjetne inteligencije koje se nastoji iz faze istraživanja prenijeti u svakodnevnu upotrebu, jer se želi iskoristiti računalo da bi se radilo brže, bolje i jeftinije. Posebni cilj je istražiti razne algoritme pretraživanja baze znanja kojim postupkom se dolazi do zaključka. To je središnji zadatak u ostvarenju ekspertnih sustava. U području primjene, pored ekspertnog sustava općeg tipa, izabrati i primjer za ekspertni sustav oblika "ekspert pomoćnik" koji koristi čovjeku za upravljanje složenim uređajima. U svrhu povećanja znanstvene kompetentnosti u nas i znanstvenog doprinosa na području ekspertnih sustava cilj je ocijeniti neke od nedoumica koje danas postoje. Naime, u mnogim bitnim pitanjima vezanim za ekspertne sustave različiti su stavovi autora, tako na primjer, o tome da li koristiti specijalna računala za ES ili ona opće namjene, da li koristiti posebne jezike (LISP, PROLOG) ili standardne, da li su neophodni inženjeri znanja ili inženjeri općeg tipa itd.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr