SVIBOR - Projekt broj: 2-06-425

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-06-425


RAČUNALNA MATEMATIKA U TEHNIČKOM OKOLIŠU


Glavni istraživač: ESSERT, MARIO (73841)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 30.06.92. do 30.06.97.

Ukupno radova na projektu: 7
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Zavod za automatiku i mjernu tehniku
Adresa: Ivana Lučića 1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6111-944 /434; /370
teleFaks: 385 (0)1 514-535
E-mail: mario.essert@x400.srce.hr

Sažetak: Cilj projekta je, kao što je 1. svibnja 1992. u Prijedlogu napisano, povećati razinu znanstveno/nastavne djelatnosti Fakulteta strojarstva i brodogradnje, a kasnije i drugih tehničkih fakulteta. Da bi se to ostvarilo potrebno je: - osnovati matematički laboratorij po modelu drugih Europskih fakulteta (ETH Zurich, Mathematisches Institut Heidelberg, Lab fuer Anwendungen Mathematic Essen), koristeći njihova iskustva i metode rada; - uključiti se u TEMPUS projekt (Trans-European Mobility Scheme for University Studies" koji ima isti cilj: "TEMPUS se odnosi na aktivnosti vezane za povećanje razine naobrazbe"; - tiskati priručnike (knjige) za matematičke programe, operacijske sustave i računalnu matematiku; - održavati seminare o programskim paketima (za studente, nastavnike, invalide domovinskog rata, vanjske korisnike); - načiniti prikladne programe i laboratorijsko/nastavne modele; - preko INTERNETA povezati se sa sličnim institucijama u svijetu. Prva godina rada na projektu u svim je ovim točkama dala rezultate, počevši od 350.000 DEM vrijedne donacijske opreme (25 HP radnih stanica) do priručnika i programa iz računalne matematike u tehničkom okolišu. U drugoj godini održani su brojni težaji iz ražunalne matematike, a u svibnju 1995. ustrojen je Centar za računalnu matematiku i potvrđen od Fakultetskog vijeća. Načinjeni su novi kompjutorski programi i dogovoreni projekti s inozemstvom.

Ključne riječi: računalna matematika, matematički laboratorij, viša nastavna razina, tehnički okoliš, TEMPUS

Ciljevi istraživanja: Iako je matematika srž svih tehničkih disciplina, još uvijek kod nas ne postoji laboratorij koji bi ih objedinjavao. Cilj projekta je podići matematičko-informacijsko znanje studenata i profesora. Nema razvitka znanosti bez dobrih temelja: dobre nastave, nastavnih pomagala, radosti. Razina znanja za studente može se promijeniti samo ako se poduka djelotvorno promijeni. Matematički laboratorij je temelj takve promjene. Laboratorij će sližiti razvitku općih programa za različita tehnička područja: mehaniku, termodinamiku, elektrotehniku, hidromehaniku, proizvodno strojarstvo i različite tehnologije. (Razmatra se njegova uloga i kod resocijalizacije invalida domovinskog rata). Očekuju se slijedeći rezultati: - pedagoški dobro napisani priručnici za rad; - kompjutorski programi iz različitih predmeta koji služe u nastavi (nastavni alati); - algoritmi i kompjutorski programi iz različitih predmeta koji rješavaju probleme na nov način (s objavljivanjem u svjetski priznatim časopisima, npr. u Int. Journal of Computer Mathematics); - povezivanje mladih istraživača na zajedničkim računalno matematičkim istraživanjima; - suradnja na europskom TEMPUS projektu; - značajna uloga matematičkog laboratorija u poduci studenata, resocijalizaciji invalida rata, znanstvenih projekata.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: MATHEMATISCHES INSTITUT
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 6900 - Heidelberg, Njemačka

 2. Naziv ustanove: Eidgenossische Technische Hochschule (ETH)
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: CH-8092 - Zurich, Švicarska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr