SVIBOR - Projekt broj: 2-07-254

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-07-254


STRUJNA OPTERETIVOST UČINSKIIH POLUVODIČKIH KOMPONENATA


Glavni istraživač: BENČIĆ, ZVONKO (3062)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 33
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Končar, Institut za elektrotehniku, Zagreb (8)
Odjel/Zavod: Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Adresa: Unska 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 61 29 716
teleFaks: 385 (01) 61 29 705

Sažetak: Projekt uključuje: (1) približne metode proračuna strujne opteretivosti poluvodičkih komponenata (PK) pri zanemarivim sklopnim gubicima, (2) utjecaj temperaturne ovisnosti propusne karakteristike na strujnu opteretivost PK-ata u nazivnim režimima rada pri zanemarivim sklopnim gubicima, (3) mjerne metode nadomjesne temperature silicija (NTS) PK u nazivnim režimima rada, (4) metode proračuna strujne opteretivosti PK-ata u nazivnim režimima rada pri zanemarivim i nezanemarivin sklopnim gubicima i (5) proračun strujne opteretivosti PK-ata u kvarnim ražimima rada. Istraživanje uključuje bipolarne i unipolarne PK-e, tiristore, GTO-tranzistore, MOSFET-tranzistore, IGBT-tiristore i integrirane učinske PK-e.

Ključne riječi: poluvodičke učinske komponente, učinske diode, učinski tiristori, GTO-tiristori, MOSFET-tranzistori, IGBT-tranzistori, integrirane učinske komponente, gubici, prijelazna toplinska impedancija, mjerenje prijelazne toplinske impedancije, nadomjesna temperatura silicija, strujna opteretivost, udarna strujna opteretivost, proračun nadomjesne temperature silicija, numeričko modeliranje, metoda konačnih elemenata

Ciljevi istraživanja: Ciljevi projekta mogu se sažeti u četiri točke: (1) proračun gubitaka u poluvodičkim komponentama (PK) polazeći od njihovog matematičkog modela i od nadomjesne sheme električkog kruga u kojem se nalaze, (2) proračun nadomjesne temperature silicija (NTS) ili temperaturnog polja u silicijevoj pločici (3D) PK-ata polazeći od gubitaka koji u njima nastaju i od njihovog toplinskog sustava, (3) proračun temperaturnog polja sustava PK - rashladno tijelo, i (4) mjerenje NTS-a PK-a u radnim uvjetima. Istraživanje uključuje bipolarne i unipolarne PK-e, tiristore, GTO-tiristore, MOSFET-tranzistore, IGBT-tranzistore i integrirane učinske PK-e. Očekivani rezultati: (1) postavljanje metoda proračuna strujne opteretivosti PIN i PNPN poluvodičkih komponenata pri zanemarivim sklopnim gubicima, (2) postavljanje kriterija uporabe temperaturno neovisne propusne karakteristike za računanje gubitaka, (3) izrada programskih paketa za aproksimiranje prijelazne funkcije toplinskog sustava PK-e i toplinskog sustava PK - rashladno tijelo zbrojem eksponencijalnih funkcija, (4) izrada programskih paketa za dobivanje prijelazne funkcije PK-e iz prijelazne funkcije sustava PK - rashladno tijelo, (5) postavljanje računalom vođene metode mjerenja nadomjesne temperature silicija MOSFET-tranzistora, (6) ovladavanje komercijalnim programskim paketima (PSPICE, ATOSEC, IDAS) za računanje gubitaka u PK-tama, (7) ovladavanje komercijalnim programskim paketima za računanje temperaturnih polja u nelinearnim sredinama, i (8) postavljanje metoda proračuna udarne strujne preopteretivosti PIN i PNPN PK-ata.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: nema


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: nema


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: nema

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr