SVIBOR - Projekt broj: 2-07-265

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-07-265


SUSTAVI I ALGORITMI U MJERENJU I PROCESIRANJU SIGNALA


Glavni istraživač: BABIĆ, HRVOJE (1124)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91.

Ukupno radova na projektu: 138
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Odjel/Zavod: Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Adresa: Ulica Grada Vukovara 39
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 61-29-948
teleFaks: 385 (01) 61-29-652
E-mail: Hrvoje.Babic@fer.hr

Sažetak: Istraživanja na projektu "Sustavi i algoritmi u mjerenju i procesiranju signala" u periodu 1994-95 mogu se podijeliti u 5 grupa: 1. Digitalna obrada signala. U okviru digitalne obrade signala razvijene su: a) Nove metode za povećanje točnosti digitalne harmonijske analize. b) Realiziran je sustav za prijem slike sa meteoroloških satelita. c) Predložen je novi pristup optimizaciji predfiltara za otipkavanje. d) Studirane su Wavelet transformacije s ciljem primjene u DSP-u. 2. Digitalna obrada slike. a) Metoda za opis oblika pomoću morfološke signaturne transformacije primjenjena je na problem registracije 3D slika dobivenih računalskom tomografijom. b) Razvijeni su postupci za inteligentnu analizu biomedicinskih slika. c) Razvijene su nove metode za morfološku analizu oblika. d) Razvijeni su i implementirani algoritmi za brzo izdvajanje objekata i granica objekata iz slike sivih tonova. 3. Mjerni sustavi. a) Razvijen je mjerni sustav posebne namjene nadziran PC kompatibilnim računalom, s potrebnom programskom podrškom za provođenje mjerenja, analizu izmjerenih signala, dijagnostiku i podešavanje parametara mjerenog sustava. b) Predložena je nova robusna metoda za mjerenje udaljenosti. 4. Informacijske mreže. a) Izrađena je studija razvoja informacijskih mreža u Hrvatskoj akademskoj zajednici u okviru projekta CARNet. Izvršena su brojna ispitivanja na ATM i drugoj mrežnoj opremi, te je nastavljen razvoj mreže. 5. Analogna obrada signala a) Studirani su bikvartni pojasno-propusni aktivni filtarski blokovi, realizirani pomoću Sallen & Key sekcija drugog reda.

Ključne riječi: digitalna obrada signala, digitalna obrada slike, mjerni sustavi, informacijske mreže, analogna obrada signala

Ciljevi istraživanja: 1. Digitalna obrada signala. a) cilj je bio razviti točnije metode harmonijske analize signala, b) riješiti potrebna procesiranja za prijem slika sa meteorološkog satelita, c) naći optimalne predfiltre za otipkavanje na temelju zahtjeva u vremenskoj i frekvencijskoj domeni. d) studij Wavelet transformacije u svrhu multirezolucijske analize signala 2. Digitalna obrada slike. a) cilj je bio razviti nove metode za opis oblika bazirane na matematičkoj morfologiji, b) razviti postupke za inteligentnu obradu i analizu biomedicinskih slika zasnovane na metodama grupiranja i upotrebi neuronskih mreža c) razviti algoritme za reprezentaciju 2-D i 3-D oblika upotrebom multirezolucijske morfološke obrade slike. d) razviti i implementirati algoritme za izdvajanje objekata brže od postojećih. 3. Mjerni sustavi a) Razviti mjerni sustav posebne namjene nadziran osobnim računalom. b) Predložiti novu robusnu metodu za mjerenje udaljenosti. 4. Informacijske mreže. a) cilj je bio izabrati najpovoljnije mrežne informacijske tehnologije i opremu za daljnji razvoj CARNet mreže. 5. Analogna obrada signala. a) Provesti analizu osjetljivosti bikvartnih aktivnih filtarskih blokova s dva pojačala uz primjenu Sallen & Key sekcija.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 2-07-364 Distributivni inteligentni mjerni sustavi
    Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.04.96
Informacije: svibor@znanost.hr