SVIBOR - Projekt broj: 2-07-277

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-07-277


ISTRAŽIVANJE VISOKIH TEHNOLOGIJA ZA RADIODIFUZIJU HRVATSKE


Glavni istraživač: ZOVKO-CIHLAR, BRANKA (55163)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.03.91. do 01.03.96.

Ukupno radova na projektu: 172
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Odjel/Zavod: Zavod za radiokomunikacije i visokofrekvencijsku elektroniku
Adresa: Unska 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6129-39
teleFaks: 385 (0)1 6111-396
E-mail: branka.zovko@fer.hr

Sažetak: Svrha projekta je definiranje sadašnje situacije sustava hrvatske radiodifuzije i istraživanje visokih tehnologija u proizvodnji, odašiljanju, distribuciji i prijemu video, audio i signala podataka. Provodila se analiza izvora videosignala, procesiranja digitalnog videosignala te ocjena parametara njihove kvalitete. Proračunavale su se sprežne mreže u RF pojačalima. Analizirala se arhitektura svjetlovodnih distribucijskih mreža kao i karakteristike svjetlovoda koje utječu na prijenos. Istraživali su se satelitski MAC i MUSE sustavi za prijenos televizijskog signala visoke kvalitete (HDTV). Radilo se na razvoju postupaka objektivne ocjene kvaliete HDTV slike. Provelo se ocjena parametara uključivanja HDTV sustava u hrvatsku televiziju. Analizirali su se standardni postupci digitalizacije, kodiranja i dekodiranja različitih vrsta izvora videosignala te njihov prijenos širokopojasnim digitalnim mrežama integriranih usluga koje su zasnovane na asinkronom načinu prijenosa. Koristeći standardne postupke, provedeno je ispitivanje i mjerenje parametara kvalitete slike u multimedijskim komunikacijama.

Ključne riječi: radiokomunikacije, optičke komunikacije, širokopojasna digitalna mreža integriranih usluga, mreže s asinkronim načinom prijenosa, brzina prijenosa, širina pojasa, kvaliteta slike, televizija visoke kvalitete, digitalni prijenos, satelitska radiodifuzija, kabelska distribucija videosignala, kodiranje/dekodiranje videosignala, kompresija videosignala, multimedijske komunikacije

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je znanstveno istraživanje mogućnosti primjene visokih tehnologija u radiokomunikacijskim sustavima za optimalnu realizaciju procesiranja, prijenosa i distribucije videosignala u hrvatskoj radiodifuznoj mreži. Utvrditi će se mogućnost zemaljske i satelitske difuzije videosignala, audiosignala i podataka. Analizirati će se razni postupci digitalne modulacije za kodirani video signal. Definirat će se parametri svjetlovoda kao što su širina frekvencijskog opsega, disperzija i gušenje. Analizirati će se širokopojasne kabelske mreže za distribuciju videosignala, te ocjeniti kvaliteta prijenosa zasnovanih na različitim standardima s posebnim osvrtom na MAC i MUSE sustave. Utvrdit će se utjecaj postupaka redukcije brzine prijenosa na kvalitetu slike u ATM mrežama. Konačni cilj je usvajanje visokih tehnologija za kvalitetnu proizvodnju, prijenos i prijem televizijskog signala.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: COST 242 Methods for the Performance Evaluation and Design of Broadband Multisevice Netowrks
  Naziv ustanove: Commission of the European Communities
  Grad: Brussels, Belgium


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Hrvatska radio televizija
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Hrvatska pošta i telekomunikacije
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: University of Mining and Metallurgy, Telecommunications Department
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 30-059 - Krakow, Poland

 4. Naziv ustanove: Technical University of Budapest, Department of Microwave Telecommunications
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: H-1111 - Budapest, Hungary


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Konstrukcija sučelja za ispitivanje digitalnih sklopova
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): Gordana Špoljar, Branka Zovko-Cihlar

 2. Naziv: Postupak za eliminiranje smetnji izazvanih strujnim i naponskim udarima
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Josip Godič, Branka Zovko-Cihlar

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr