SVIBOR - Projekt broj: 2-08-011

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-011


STRUKTURALNE ANALIZE OBJEKATA ZA OPTIMALNU ISKORISTIVOST


Glavni istraživač: BRNIĆ, JOSIP (148822)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 1
Naziv ustanove: Tehnički fakultet, Rijeka (69)
Odjel/Zavod: Zavod za tehničku mehaniku
Adresa: Vukovarska 58
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 33 28 44, 51 23 00
teleFaks: 385 (0)51 51 54 03
E-mail: adm @.rijeka.riteh.hr

Sažetak: Optimalan projekt konstrukcije predstavlja kompromisno rješenje između najpovoljnije vrijednosti funkcije cilja i zadovoljenja uvjeta koji predstavljaju ograničenja.Dominantnu ulogu u ograničenjima čine osiguranje čvrstoće,krutosti, sigurnosti i funkcionalnosti.S ovim je faktorima povezan izbor materijala te određivanje dimenzija.Budući da svi ovi uvjeti ovise o opterećenju konstrukcije, to strukturalna analiza koja objedinjuje vanjsko opterećenje,određivanje naprezanja i deformacija te sigurnost konstrukcije,predstavlja sintezu najbitnijuh činilaca u optimalnom projektiranju. U projektu se definiraju metode i postupci za strukturalnu analizu objekata u svrhu optimalnog projekta koji podrazumjeva najbolje iskorištavanje materijala uz određenu sigurnost konstrukcije u eksploataciji.Metode kojima se strukturalna analiza provodi analitičke su i numeričke.Najčešće je zastupljena metoda konačnih elemenata,a u nekim slučajevima metoda konačnih volumena.U računu se uzimaju različiti utjecajni faktori vanjskog opterećenja.S obzirom na numerička rješenja,strukturalna se analiza provodi putem elektroničkog računala.

Ključne riječi: geometrijske karakteristike poprečnih presjeka,posmično naprezanje,tankostjene strukture,numerička analiza, krutost, elektroničko računalo,metoda konačnih elemenata,deformacija, normalno naprezanje, opterećenje,glavna naprezanja, glavne deformacije

Ciljevi istraživanja: U fazi projektiranja konstrukcije a u cilju stvaranja optimalnog projekta,strukturna analiza igra vrlo važnu ulogu. Poznavanje vrijednosti naprezanja i deformacija u svim točkamakonstrukcije omogućuje udovoljavanje ograničenjima koja se odnose na čvrstoću i krutost konstrukcije te na njezinu sigurnost i funkcionalnost. Osnovni su ciljevi ovoga projekta u iznalaženju metoda i postupaka za strukturnu analizu objekata. Ovakve metode uzimaju u obzir različita opterećenja koja uključuju statičke i dinamičke utjecaje,termičke utjecaje te mehanizme trenja s tribološkog aspekta. Rad na projektu uključuje razvoj analitičkih i numeričkih metoda posebice metode konačnih elemenata.Očekivani se rezultati rada na projektu sastoje u stvaranju takovih metoda koje su najprikladnije za strukturalnu analizu a koje u metodici konstruiranja daju takve rezultate da osiguravaju kako optimalnu iskoristivost uporabljenih materijala tako i sigurnost i trajnost objekata u eksploataciji. Numerički postupci strukturalne analize ugrađuju se zajedno sa zadanim opterećenjima u program za elektroničko računalo.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-06-049 Vibracije sistema sa visokim statičkim naprezanjima
  Naziv ustanove: Tehnički fakultet Rijeka
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 2. Naziv projekta: Studija uzroka pucanja statorskih lopatica 8., 9. i 10. stupnja niskog tlaka turbine TA 664 MW, Krško
  Naziv ustanove: ENIN-Karlovac
  Grad: 47000 - Karlovac, Hrvatska

 3. Naziv projekta: Primjena suvremenih softwearskih paketa za razvoj proizvoda
  Naziv ustanove: 3. MAJ Rijeka
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Energetski institut Karlovac
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 47000 - Karlovac, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: "Rikard Benčić" Rijeka
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Faculty of Engineering Mechanics
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Brno, Češka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr