SVIBOR - Projekt broj: 2-08-016

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-016


RAZVOJ METODA ZA OPTIMALIZACIJU F P S SIMULACIJOM PROIZVODNOG PROCESA


Glavni istraživač: SELAKOVIĆ, MARKO (42791)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 30.12.95.

Ukupno radova na projektu: 33
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Tehnički fakultet, Rijeka (69)
Odjel/Zavod: Zavod za tehnologiju i organizaciju
Adresa: 51000 Rijeka, Vukovarska 58
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 332-844
teleFaks: 385 (0)51 515-403
E-mail: tmikac@rijeka.riteh.hr

Sažetak: Fleksibilni proizvodni sustavi (FPS) pružaju vrlo velike univerzalne mogućnosti proizvodnje različitih proizvoda koji se razlikuju po konstrukcijskim i tehnološkim karakteristikama, te količinama i dinamici proizvodnje na istom proizvodnom sustavu. Međutim, porastom zahtjeva na fleksibilnost sustava zbog povećanja proizvodnog asortimana izradaka koji se obrađuju na istom proizvodnom sustavu usložavaju se utjecaji na kvalitetu izrade, proizvodnost sustava, visinu financijskih ulaganja, a odatle i na cijenu koštanja proizvoda. Istovremeno se usložava i operativna upravljivost proizvodnim procesom zbog porasta broja čimbenika u proizvodnom procesu. Istraživanjima prirode problema, analizom djelovanja pojedinih čimbenika, a naročito snage njihovih upliva na kvalitetu cjelokupnog djelovanja proizvodnog sustava, rezultirati će definicijom metode postupaka projektiranja koja će omogućiti izbor optimalnih odnosa između bitnih čimbenika kao što su: fleksibilnost, kvaliteta, proizvodnost i ekonomičnost. Namjera je da se za cijeli postupak projektiranja proizvodnih sustava razvije i odgovarajuća softverska podrška računalom (CAPP).

Ključne riječi: Fleksibilnost, fleksibilni proizvodni sustav, upravljivost proizvodnim sustavom, procesna metoda grupiranja, optimizacija proizvodnog procesa

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je određivanje optimalnih granica fleksibilnosti proizvodnog sustava u odnosu na asortiman proizvodnog programa i njegove količine i dinamiku proizvodnje, tako da se osigura zadovoljavajući nivo kvalitete, produktivnosti, pouzdanosti i ekonomičnosti proizvodnje. Kroz istraživanja će se identificirati sve varijable koje determiniraju odnose bitnih čimbenika proizvodnog procesa (proizvodni program, proizvodna oprema, transportna oprema, informatički sustav, prostor, troškovi, ljudi...), zatim će se utvrditi zakonitosti i vrijednosti njihovog upliva na kakvoću proizvodnog sustava u datim proizvodnim uvjetima s ciljem definiranja praktično primjenjive metode u projektiranju i odabiru optimalnog modela proizvodnog sustava za obradu izradaka. Očekuje se da će se kroz provedena istraživanja doprinjeti podizanju znanja i spoznaja za povećanje transfera svjetskog znanja i oplemeniti vlastita znanja na području projektiranja proizvodnih sustava. Ocjenjuje se da će na osnovu ovih istraživanja biti objavljeno više znanstvenih radova, izrađena barem jedna doktorska disertacija i najmanje jedan magistarski rad. Očekuje se i razvoj softverskog programa za projektiranje proizvodnih sustava pomoću računala.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr