SVIBOR - Projekt broj: 2-08-045

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-045


IZMJENJIVAČI TOPLINE ZA RACIONALNO KORIŠTENJE ENERGIJE


Glavni istraživač: FRANKOVIĆ, BERNARD (12422)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 31.12.90. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 15
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Tehnički fakultet, Rijeka (69)
Odjel/Zavod: Zavod za energetiku i energetska postrojenja
Adresa: Narodnog ustanka 58
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 32 210
Telefon: 385 (0)51 32 844
teleFaks: 385 (0)51 515 403
Telefon: 385 (0)51 514 562

Sažetak: Predmet istraživanja obuhvaća termodinamičku analizu prijelaza topline i prijenosa tvari kao i analizu hidrodinamičkog aspekta strujanja realnog fluida. Istraživanja su provedena s nekoliko specijalnih izmjenjivača topline čija je primjena u sustavima za racionalno korištenje energije, sustavima korištenja otpadnih topline te sustavima za korištenje obnovljivih izvora energije. Istraživanjima su obuhvaćeni izmjenjivači tipa plin-kapljevina, plin-plin kao i svi tipovi izmjenjivača kod kojih dolazi do promjene faze radne tvari. Neki rezultati i zaključci dobiveni analitičkim putem potvrđeni su simuliranjem realnih uvjeta na ispitnoj liniji u laboratoriju kao i mjerenjima na izvedenim prototipovima.

Ključne riječi: Prijelaz topline, Prijenos tvari, Izmjenjivač topline.

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog istraživanja je termodinamska analiza prijelaza topline i prijenosa tvari kao i hidrodinamska analiza strujanja i pada pritiska kod specijalnih izmjenjivača topline pogodnih za korištenje u sistemima nekonvencionalnog izvora topline i sistemima za korištenje otpadnih toplina. Posebni naglasak dati će se na korisnost ovih izmjenjivača topline, kao i osnovne elemente tehnoekonomskih pokazatelja opravdanosti ugradnje. Očekivani znanstveni doprinos je analiziranje kompleksnih utjecajnih činioca izmjenjivača topline za specijalne namjene u sistemima nekonvencionalnog energetskog izvora ili sistemima za korištenje otpadnih toplina s ciljem potpunog definiranja odabranih i predloženih tipova izmjenjivača topline. Energetski resursi su sve manji i primjena ovih izmjenjivača topline ima veliku perspektivu.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-08-319 GOSPODARENJE ENERGIJOM U SISTEMIMA PROCESNE TEHNIKE I TERMOTEHNIKE
  Naziv ustanove: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Fakulteta za strojništvo Ljubljana; Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 3. Naziv ustanove: Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques - CIAT; Laboratorij za toplinska mjerenja
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 01350 - Culoz, Francuska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Izrada prototipa suhog regeneratora topline; Izrada prototipa rotirajućeg regeneratora topline s LiCl higroskopnim premazom
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): B. Franković

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 01.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr