SVIBOR - Projekt broj: 2-08-162

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-162


ISTRAŽIVANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM U EUROPSKOJ KONKURENCIJI


Glavni istraživač: LUKAČEVIĆ, ZVONIMIR (30953)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 09.07.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 249
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Strojarski fakultet, Slavonski Brod (152)
Odjel/Zavod: Katedra za tehnologije
Adresa: Trg Ivane Brlić Mažuranić 18
Grad: 35000 - Slavonski Brod, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)55-231-188
teleFaks: 385 (0)55-231-446

Sažetak: International Standard Organisation (ISO) European Comitee Ť forStandardization (CEN) and European Comitee for Ť ElectrotechnicalStandardization (CENELEC) su izdali seriju Ť standarda ISO 9000/EN29000 sa zahtjevima za sisteme osiguranja Ť kvalitetu u poduzeću za europsko i svjetsko tržište. Standardi Ť obuhvaćaju zahtjeve zasustave kvalitete u projektiranju, razvoju, Ť proizvodnji, pružanjuusluga, testiranju, eksploataciji, Ť servisiranju u raznimpoduzećima. Postavljanje sustava kvalitete u Ť poduzećima kojiudovoljava ISO 9000 je obavezan zahtjev za sva Ť poduzeća koja suprisutna na svjetskom tržištu. Trenutno su naša Ť poduzeća u stanjupripreme i razvoja sustava kvalitete koji će Ť biti kasnijecertificirani od kvalificiranih domaćih ili Ť inozemnihinstitucija. Svrha ovog istraživanja je definiranje Ť metoda zaefikasnu pomoć industriji za udovoljenje europskim Ť zahtjevima zakvalitetu.

Ključne riječi: Upravljanje kvalitetom, Kontrola kvalitete, Osiguranje kvalitete, Ekspertni sustavi

Ciljevi istraživanja: Istraživati će se metodologija za razvoj sustava kvalitete ikriteriji prihvatljivosti za različite tipove proizvodnihprocesa, proizvoda i usluga u malim, srednjim i velikimpoduzećima. Konačni izbor utjecajnih faktora i metoda za razvojsustava kvalitete i neke vrste matrice primjenjljive na različiteslučajeve, je očekivani cilj ovog istraživanja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr