SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-08-162

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-08-162


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 247
Ukupno objavljenih radova: 249


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: "Teorija i izvedba toplinske obradbe metala"

  Autori:
  Novosel, Mladen
  Izdavač: Leksikografski zavod Miroslav Krleža

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Metalni materijali

  Autori:
  Novosel, Mladen
  Izdavač: Školska knjiga

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Željezni materijali

  Autori:
  Novosel, Mladen
  Krumes, Dragomir (60515)
  Izdavač: Strojarski fakultet, Slavonski Brod
  ISBN: 953-6048-02-7
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 75
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Metalni materijali II. dio

  Autori:
  Novosel, Mladen
  Krumes, Dragomir (60515)
  Izdavač: Strojarski fakultet, Slavonski Brod
  ISBN: 953-6048-04-3
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 274

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ispitivanje ovisnosti tvrdoće i radnje loma o vremenu hlađenja t8/5 nakon simulacije jednoprolaznog zavarivanja

  Autori:
  Samardžić, Ivan (165270)
  Stoić, Antun
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 1
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 33
  Godina: 1993
  Stranice: od 255 do 259
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je opisano ispitivanje zavisnosti tvrdoće i radnje loma ovremenu hlađenja t8/5. ispitivanje je provedeno na uzorcima nakonsimulacije toplinskog ciklusa jednoprolaznog zavarivanja nasimulatoru toplinskog ciklusa Smitweld TCS 1405. Vrijeme hlađenjat8/5 mijenjalo se u razmaku od 4 do 52 s. Na osnovieksperimentalno određenih vrijednosti tvrdoće i radnje loma,približno su povučene krivulje HV=f(8/5) i Kv=f(t8/5).
  Ključne riječi: čelici povišene čvrstoće, zavarljivost, vrijeme hlađenja t8/5, tvrdoća, radnja loma

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pregled metoda ispitivanja skonosti prema nastanku hladnih pukotina

  Autori:
  Kralj, Slobodan
  Samardžić, Ivan (165270)
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 5
  ISSN: 0044-1902
  Godina: 1992
  Stranice: od 199 do 208
  Broj referenci: 100
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su prikazane metode ispitivanja sklonosti nastajanjuhladnih pukotina. Pregled je načinjen posebno za analitičke iposebno za eksperimentalne metode utvrđivanja sklonostinastajanju hladnih pukotina. Eksperimentalne metode podijeljenesu tri grupe; sa zavarivanjem uz samoukrućenje, uz vanjskoukrućenje i uz simuliranje ciklusa zavarivanja na posebnimuređajima. Na osnovi pretražene literture pokazana je učestalostprimjene pojedine metode u istraživanju. Izračunana je približnacijena ispitivanja pojedinom metodom.
  Ključne riječi: zavarljivost, hladne pukotine, metode ispitivanja, čelici povišene čvrstoće, C - ekvivalent

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pouzdanost posuda pod pritiskom koje sadrže agresivne medije

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Časopis: EGE
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0628
  Godina: 1993
  Stranice: od 48 do 49
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pojava pukotina na posudama pod pritiskom koje rade u agresivnimmedijima, opisuje se u literaturi i o njima se raspravlja nanacionalnim i međunarodnim konferencijama još od 1954. godine.Velike opasnosti za ljude, imovinu i biološku okolinu u slučajuotkaza ovih posuda postavljaju dodatne zahtjeve za kvalitetom usvim fazama nastajanja i korištenja. Prikazana je lista dodatnihzahtjeva za osiguranje kvalitete i pouzdanosti.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Reparaturno zavarivanje cijevi komora energetskih postrojenja

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  ŠKORIĆ, IVICA
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 3
  ISSN: 0044-1902
  Godina: 1992
  Stranice: od 155 do 162
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Radi uspješne provedbe oštećenog dijela, potrebno je utvrditiveličinu oštećenja i uzrok oštećenja. Objašnjeni su mehanizmi iuzroci oštećenja puzanjem na cijevima i komorama parnih kotlova.Analizirane su metode utvrđivanja svojstava i stupnja oštećenja.Dani su kriteriji za ocjenu o tome da li oštećeni dio trebapopravljati zavarivanjem ili zamijeniti. Predloženi su načinipopravka cijevi i komora zavarivanjem.
  Ključne riječi: puzanje, revitalizacija, parni kotlovi, kontrola u eksploataciji, zavarivanje

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: From a symmetrist point of view (Algebraic systems of symmetrist logics)

  Autori:
  Šeper, Kajetan (46444)
  Časopis: The journal of symbolic 57
  Broj: 57
  Godina: 1992
  Stranice: od 332 do 333
  Jezik: engleski

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pouzdanost misije složenog borbenog sredstva

  Autori:
  Bucić, Josip (150780)
  Časopis: Vojnotehnički glasnik
  Broj: 1
  ISSN: 0042-8469
  Godina: 1991
  Stranice: od 5 do 14
  Jezik: hrvatski

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The hypertext based reference procedure used in expert system for life assessment of high temperature components

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  De Witte, M
  Časopis: Nuclear Engeneering and Design
  Broj: 130
  ISSN: 0029-5493
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: engleski

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: A large knowledge-based system project of European power generation industry

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Maile, K.
  Časopis: Expert System with Application
  ISSN: 0957-4174
  Volumen: 5
  Godina: 1992
  Stranice: od 465 do 477
  Jezik: engleski

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fuzzy Logic for the Management of Uncertainty

  Autori:
  Šeper, Kajetan (46444)
  Časopis: Journal of Logic and Computation
  Godina: 1992
  Stranice: od 3 do 0
  Jezik: engleski

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Frekvencijska analiza vibracija kod lakih zrakoplova sa stapnim motorom

  Autori:
  Hnatko, Emil (114811)
  Matejiček, Franjo
  Časopis: Tehnički vjesnik
  Broj: 3,4
  ISSN: 1330-3651
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 3 do 15
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Vrijednosti pojedinih parametara vibracija unutar kabine lakih zrakoplova nisu definirane međunarodnim propisima ICAO (International Civil Aviation Organisation), Aneks 16 (11), a to nije propisano niti zakonima Republike Hrvatske. U cilju određivanja vrijednosti ovih parametara, provedena su istraživanja, mjerenja i analiza dobivenih rezultata kod vibracija unutar kabine lakog zrakoplova Cessna 310D sa stapnim motorom. Izmjerene su vrijednosti parametara vibracija za sve tipizirane režime rada i letenja. Provedena je frekvencija analiza vibracija kod ovih režima. Ova analiza ukazuje da postoje učestale vibracije takvih frekvencija koje su štetne po zdravlje pilota zrakoplova.
  Ključne riječi: Frekvencijska analiza, vibracije, zrakoplov, stapni motor

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Povećanje pouzdanosti sustava metodom udvajanja s obnavljanjem

  Autori:
  Perše, Dragutin (92030)
  Časopis: Tehnički vjesnik
  Broj: 1,2
  ISSN: 1330-3651
  Volumen: 2
  Godina: 1995
  Stranice: od 33 do 39
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je objašnjen model povećanja pouzdanosti sustava u radu metodom udvajanja radnih elemenata s mogučnošću obnove. Posebno su prikazani sustavi s udvajanjem radni do prvog kvara, te udvajanje sustava višekratne upotrebe s jednom i dvije ekipe za obnavljanje. Na kraju ilistriran je tablicama odnos između pojedinih koeficijenata upotrebljivosti za "hladnu" i za "vruću" rezervu.
  Ključne riječi: Pouzdanost sustava, udvajanje, obnavljanje

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Stereometria doliorum: Obujam tekućine u cisterni

  Autori:
  Šeper, Kajetan (46444)
  Pavić, Zlatko
  Časopis: Tehnički vjesnik
  Broj: 1,2
  ISSN: 1330-3651
  Volumen: 2
  Godina: 1995
  Stranice: od 53 do 56
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autori su istražili konkretan praktički zadatak u obujmu v(h,d,r,R) tekućine u djelomično napunjenoj cisterni zadana oblika i veličine. Točan se obujam izražava prilično jednostavno dobro poznatim elementarnim funkcijama i integralom J(h,r,R). Međutim, taj je integral barem pratički nova neelementarna specijalna funkcija, stoga je za praktično rješenje vdr,R(h), potreban algoritam numeričke integracije, a također i računalski program. Zadatak se može riješiti i empirički, mjerenjem funkcijskih zavisnih vrijednosti h, i v i to za svaki izbor vrijednosti parafmetara d,r i R posebice, što je slaba strana eksperimentalne procedure.
  Ključne riječi: Cisterna, obujam, integracija

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prijedlog poboljšanja proračuna parametara dodira na primjeru evolventnih bokova zubi

  Autori:
  Kljajin, Milan (18862)
  Časopis: Tehnički vjesnik
  Broj: 1,2
  ISSN: 1330-3651
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 49 do 57
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom članku prezentiran je prijedlog poboljšanja proračuna parametara dodira (Hertzov maksimalni tlak, Hertzva poluširina i približenje) na primjeru evolventnih bokova zubi, koji se mogu zamijeniti kružnim valjcima s odgovarajućim promjerima njihovih osnovica (linijski dodir). Na taj način je ovaj problem dodira uopćen, a prijedlog je primjenjiv i za druge zaobljene strojne dijelove u Hertzovom dodiru (kao što su radijalni klizni ležaj, radijalni i aksijalni valjni ležaj s valjnim tjelešcima u obliku kružnih valjčića itd.) Osi gore spomenutih kružnih valjaka mogu biti paralelene ili neparalelne.
  Ključne riječi: Hertzov dodir, Parametri dodira, Evolventni bokovi zubi

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Certificiranje i auditi u području osiguranja kvalitete

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Časopis: EGE
  Broj: 7
  ISSN: 1330-0628
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 28 do 29
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ovaj rad navodi neke aktualne podatke na području certificiranja u području osiguranja kvalitete: obrazovanje, auditiranje, konsultantske usluge, te ovlašćenja za certificiranje. U svijetu je očigledan jak razvoj interesa za kvalitetu, koji se može iskazati brojem certifikata o sukladnosti s ISO 9000 serijom u Vel. Britaniji 20000, u Hrvatskoj samo 3. Kako unaprijediti stanje u Hrvatskoj?

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Osiguranje kvalitete energetskih postrojenja

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 5/6
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 37
  Godina: 1994
  Stranice: od 145 do 155
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Sustav osiguranja kvalitete pri izgradnji i korišćenju energetskih postrojenja (EP) se dans provodi prema niz normi ISO 9000. Izuzetak čine nuklearne elektrane koje se rade prema obaveznim nacionalnim i internacionalnim propisima. Zbog mogućih teških posljedica u slučaju otkaza EP temelj osiguranja kvalitete treba biti zahtjevana pouzdanost energetskog postrojenja. Uobičajni načini i uzroci otkaza (puzanje uz umaranje i pukotine) se svode na samo jedan uzrok-čovjek, odnosno na njegovo znanje i savjesnost. Razmatraju se i iskustva u modernom pristupu sustavu osiguranje kvalitete u Hrvatskoj, akreditacije, auditiranja i certificiranja sustava osiguranja kvalitete, uz istovremeno uzimanje u obzir zahtjeva za sustave zaštite okoliša.
  Ključne riječi: energetska postrojenja, sustavi osiguranja kvalitete, pouzdanost, otkazi, auditi, certificiranje.

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kvaliteta i pouzdanost, auditi i certifikacije

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Časopis: Vjesnik "Đuro Đaković"
  Broj: 1-2
  Godina: 1995
  Stranice: od 16 do 18

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Recommandations pour un emploi fiable des recipients a pression exposes a des milieux agressifs tels quel ammoniaque et les gaz acides

  Autori:
  Gnirs, G.
  Hrivnak, I.
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Časopis: Welding in the World
  Broj: 3
  ISSN: 0043-2288
  Volumen: 35
  Godina: 1995
  Stranice: od 191 do 204
  Broj referenci: 35
  Jezik: Francuski

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Recommendations for reliable operation of pressure vessels exposed to aggressive media like ammonia and sour gas

  Autori:
  Gnirs, G.
  Hrivnak, I.
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Časopis: Welding in the World
  Broj: 2
  ISSN: 0043-2288
  Volumen: 35
  Godina: 1995
  Stranice: od 71 do 82
  Broj referenci: 35
  Jezik: engleski

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nestacionarnost temperaturnih polja pri zavarivanju

  Autori:
  Samardžić, Ivan (165270)
  Galović, Antun
  Galović, Mato
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 6
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 36
  Godina: 1994
  Stranice: od 211 do 217
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je prikazan način određivanja temperaturnog polja pri zavarivanju kratkih ploča. Klasificirani su toplinski izvori i prikazani faktori toplinskog zasićenja za zone nestacionarnosti. Nestacionarna zona je utvrđena i eksperimentalno mjerenjem tvrdoće duž linije zavarivanja. Utvrđena je direktna veza između izračunatog temperaturnog polja i izmjerenih vrijednosti tvrdoća u nestacionarnim i kvazistacionarnim zonama.
  Ključne riječi: temperaturna polja, nestacionarno stanje, zavarivanje

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Large Strains Analysis of Rubber-like Materials by FEM

  Autori:
  Raos, Pero (121221)
  Zhu, Y.Y.
  Cescotto, S.
  Časopis: Kautschuk + Gummi Kunstoffe
  Broj: 47
  Godina: 1994
  Stranice: od 39 do 44
  Jezik: engleski

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Normalizirani mikrolegirani čelici povišene granice razvlačenja

  Autori:
  Novosel, Mladen
  Kralj, Slobodan
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 5/6
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 37
  Godina: 1994
  Stranice: od 157 do 166
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku su opisane etape razvoja normaliziranih mikrolegiranih čelika povišene granice razvlačenja. Razmotrene su mogućnosti povišenje granice razvlačenja i utjecajnih čimbenici koji djeluju pri pojedinom mehanizmu očvrsnuća kao i njihov utjecaj na pojedina svojstva. Posebno su razmatrani utjecaji kemijskih elemenata Mn, C, Si, Al, Nb, V, Ti, kao i njihovo kombinirano djelovanje. Navedena su svojstva i prednosti normaliziranih (perlitno-feritnih) mikrolegirani čelika razmatrajući njihovu preradbu, zavarljivost i osnovna načela konstruiranja s tom vrstom čelika. Navedena su područja njihove primjene.
  Ključne riječi: mikolegirani čelici (perlitno-feritni), razvoj, svojstva, mehanizam očvrsnuća, zavarljivost, konstruiranje

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Die allgemeine Entwicklungsmethodik spritzgegossener Polymerformteile

  Autori:
  Raos, Pero (121221)
  Čatić, Igor
  Časopis: Plaste und Kautschuk
  Broj: 41
  Godina: 1994

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Što je to guma

  Autori:
  Raos, Pero (121221)
  Časopis: Polimeri
  Broj: 16
  Volumen: 4
  Godina: 1995
  Stranice: od 172 do 173
  Broj referenci: 11

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Endoskop instrument velikih mogućnosti

  Autori:
  Lukačević, Jadranka
  Časopis: EGE
  Broj: 7
  ISSN: 1330-0628
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 59 do 60
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Industrijski endoskop proizvod je visoke tehnologije i primjene optičkih vlakana. Jop prije nekoliko godina u nas uglavnom se koristio u medicini a danas i na području energetike, petrokemije i drugih područja industrije. Uz pomoć tog instrumenta vizualna inspekcija opreme dobiva novu dimenziju i veliku ulogu u ocjeni stanja a osobito prevenciji i sprečavanju oštećenja i havarija, često nesagledivih razmjera. Danas TPK-ZAVOD ZA ENERGETSKU I PROCESNU OPREMU raspolaže s najmodernijim tipovima endoskopa dužine čak i 12 metara i velikim iskustvom primjene na utvrđivanju stanja opreme u eksploataciji.

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Tehnologija lokalnih popravaka zavarivanjem

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Samardžić, Ivan (165270)
  Urednici
  Grubić, Kajo
  Naslov zbornika: Materijali i zavarivanje u naftnim i petrokemijskim postrojenjima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sisak
  Godina: 1992
  Stranice: od 161 do 170
  Skup: Materijali i zavarivanje u naftnim i petrokemijskim postrojenjima
  Održan: od 19.11.92 do 20.11.92
  Sažetak: U radu je obrađen opći pristup popravku - revitalizaciji posudapod tlakom. Navedeni su pojedini elementi postupka pri popravku -revitalizaciji, a koji su preduvjet za uspješno popravljanjegrešaka. Obzirom da je popravljanje vezano uz izvođenje kratkihzavara, obrađeni su neki problemi koji se tom prilikom javljaju,a koji su vezani uz stacionarnost temperaturnog polja prizavarivanju. Predlaže se potreba drugačijeg pristupa izvođenjukratkih zavara zbog bitnih razlika u odnosu na izvođenje dugačkihzavara.
  Ključne riječi: popravak zavarivanjem, posude pod tlakom, visokočvrsti čelici

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analiza kvalitete u proizvodnji komponenata građevinskih strojeva

  Autori:
  Samardžić, Ivan (165270)
  Stanić, Perica
  Maglić, Leon
  Naslov zbornika: CIM '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 61 do 68
  Skup: 2. međunarodno savjetovanje proizvodnoga strojarstva
  Sažetak: U radu se daju rezultati analize kvalitete u proizvodnjikomponenata građevinskih strojeva, koja obuhvaća čitav niztehnologija. Za odabrani reprezentant ukazuje se na najčešćegreške i "uska grla" u proizvodnji, koja se efikasnomorganizacijom proizvodnih i kontrolnih operacija izbjegavaju, uzniže ukupne troškove i ostvarenu zahtijevanu kvalitetuproizvodnje.
  Ključne riječi: Analiza kvalitete, Građevinski strojevi

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena metode konačnih elemenata za proračun naprezanja i elastičnog vraćanja kod aksijalno simetričnog savijanja lima

  Autori:
  Grizelj, Branko (18873)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: CIM '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 17 do 24
  Sažetak: U radu se MKE koristi za proračun pomaka i naprezanja kodaksijalno simetričnog savijanja lima na hladno za vrijemeopterećenja i nakon rasterećenja. Dobiveni dijagrami pokazujuodstupanje u odnosu na dosadašnje saznjanje dobiveno analitičkimputem.
  Ključne riječi: finite element method, displacement, stress, elastic after effect

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena metode konačnih elemenata kod savijanja lima

  Autori:
  Grizelj, Branko (18873)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: CIM '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 9 do 16
  Skup: 2. međunarodno savjetovanje proizvodnoga strojarstva
  Sažetak: Sistem metode konačnih elemenata se sastoji iz tri dijela:pretprocesora, glavnog programa i postprocesora. Njena točnostovisna je o ulaznim podacima (preprocesoru). Kod njih posebnoveliko značenje ima krivulja naprezanja preoblikovanja,generiranje mreže i rubni uvjeti.
  Ključne riječi: metoda konačnih elemenata, savijanje lima, ulazni podaci

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj parametara zavarivanja na tvrdoću zavarenog spoja

  Autori:
  Samardžić, Ivan (165270)
  Despotović, Božo
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: CIM '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 8
  Skup: 2. međunarodno savjetovanje proizvodnoga strojarstva
  Sažetak: U radu se daju rezultati mjerenja tvrdoća u zavarenom spoju zarazličite parametre zavarivanja. Izabrani osnovni materijal jemikrolegirani čelik Nioval 50, dok je dodatni materijal elektrodaEVB 2,5 Ni. Povećana tvrdoća u zavarenom spoju može prouzročitiviše poteškoća, npr. pojavu pukotina pri izradi, pojavu pukotinazbog korozije uz naprezanje (ako je zavareni spoj u eksploatacijiizložen utjecaju agresivnog medija i vlačnih naprezanja) i dr.
  Ključne riječi: parametri zavarivanja, tvrdoća, mikrolegirani čelici

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: CIM i neki aspekti radne pozicije čovjeka

  Autori:
  Jurić, Miroslav (155741)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: CIM '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 107 do 114
  Skup: 2. međunarodno savjetovanje proizvodnoga strojarstva
  Sažetak: S aktualnim proizvodnim procesima navješteno je da će se prilikeklasičnoj strukturi bitno reducirati i da će čovjekov rad trpjetiod promjena i neizvjesnosti. Ovdje pokušavamo sabrati jedan odmogućih smjerova kretanja koje valja očekivati s novimtehničko-tehnološkim ustrojem.
  Ključne riječi: CIM, integracija, rad

 35. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Model ocjene optimalnog odnosa parametara pouzdanosti i pogodnosti održavanja

  Autori:
  Bucić, Josip (150780)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: CIm '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 69 do 76
  Skup: 2. međunarodno savjetovanje proizvodnoga strojarstva
  Sažetak: U procesu razvoja tehničkog sistema značajno je odrediti takvurazinu pouzdanosti i pogodnosti održavanja koji će bitioptimalni, tj. koji će odgovarati minimumu troškova za postizanjezahtjevane raspoloživosti sistema . U radu je izložen modeloptimizacije izabranih pokazatelja pouzdanosti i pogodnosti zaodržavanje prema minimumu ostvarenih troškova u fazamaproizvodnje i eksploatacije sistema. Radi mogućnosti realizacijemodela neophodno je dati veći značaj prikupljanju statističkihpodataka o troškovima vezanim s povišenjem pouzdanosti ipogodnosti održavanja sistema.
  Ključne riječi: pouzdanost, pogodnost održavanja, raspoloživost, optimizacija

 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Istraživanje utjecaja parametara boriranja na strukturu, tvrdoću i trošenje čelika

  Autori:
  Krumes, Dragomir (60515)
  Marković, Radojka (81226)
  Kladarić, Ivica
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: CIM '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 47 do 54
  Skup: 2. međunarodno savjetovanje proizvodnoga strojarstva
  Sažetak: U radu je istraživan utjecaj parametara toplinske obrade boriranja na tvrdoću i strukturu ugljičnog i legiranog čelika. Takođerje ispitana otpornost na trošenje abrazijom dobivenih boridnihslojeva (Fe2 i FeB + Fe2B).
  Ključne riječi: boriranje, tvrdoća, struktura

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ispitivanje količine razvijenog plina u kalupnim i jezgrenim mješavinama poboljšanom georg fischer metodom

  Autori:
  Budić, Ivan (162480)
  Bonačić-Mandić, Zoran
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: CIM '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 49 do 56
  Skup: 2. međunarodno savjetovanje proizvodnoga strojarstva
  Sažetak: Ispitivanje količine razvijenog plina klasičnog GF metodom imaniz nedostataka u pogledu točnosti mjerenja i prikazivanjadobivenih rezultata. Na osnovu toga i izrađena klasifikacijaljevačkih veziva nije pouzdana, jer se plinska značajka jezgre(maksimalna količina plina) ne može prihvatiti kao univerzalnomjerilo za klasifikaciju ljevačkih veziva. U radu su opisaneizmjene na standardnoj GF aparaturi, te su na modificiranojaparaturi izvršena ispitivanja količine razvijenog plina zanekoliko vrsta mješavina. Predložena je nova klasifikacijaljevačkih veziva, koja uvažava nastali tlak brzinu razvijanjaplina.
  Ključne riječi: kalupna mješavina, jezgrena mješavina, sadržaj plina, mjehuravost

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Upotreba različite granulacije kremenog pijeska za izradu jezgri

  Autori:
  Beslić, Milan
  Budić, Ivan (162480)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: CIM '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 57 do 61
  Skup: 2. međunarodno savjetovanje proizvodnoga strojarstva
  Sažetak: Izrada jezgri jedna je od značajnih faza u tehnološkom procesuproizvodnje radijatora i kotlovskih članaka. Upotrebljeni kremenipijesak značajno utječe na kvalitet odljevaka. Oblik i veličinazrna pijeska određuju količinu veziva i dodataka, te uvjetujuizvedbu alata za izradu jezgri. U radu su prikazane različiteizvedbe alata, te je dana tehnološko-ekonomska analiza za trirazličite jezgrene mješavine.
  Ključne riječi: kremeni pijesak, vezivo, odljevak, alati

 39. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Suvremena integrirana proizvodnja

  Autori:
  Kljajin, Milan (18862)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 31 do 38
  Skup: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Sažetak: Ovaj članak sadrži neka iskustva razvijenog svijetla gledeuvođenja i primjene CIM (computer Integrated Manufacturing),odnosno MIM (Modern Integrated Manufacturing) kao više razine.Općenito postoji oporba glede uvođenja računala u prizvodniproces, kako u razvijenom svijetu tako i kod nas. Ova oporba jejedan od najvećih razloga za relativno nisku razinuzastupljenosti CIM i MIM u proizvodnim tvrtkama. Ovaj članakgovori također o nekim najvađnijim razlozima ove situacije, tenudi neke ideje za pridobivanje potpore čelnih rukovoditelja zauvođenje CIM u proizvodnu tvrtku.
  Ključne riječi: CIM sustav, MIM koncept

 40. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: CAD u proizvodnom krugu

  Autori:
  Kljajin, Milan (18862)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 21 do 28
  Skup: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Sažetak: Ovaj članak sadrži stanovita razmišljanja i analize glede izbora,uloge, učinkovitosti utjecaja CAD (Computer aided Design) uproizvodnom krugu ili procesu. On također govori o preduvjetima iopravdanosti za uvođenje CAD u proizvodni krug, te o utjecaju CADna osiguranje kvaliteta, odnosno o faktorima bez kojih se teškomože osigurati učinkovita primjena CAD u proizvodnom krugu.
  Ključne riječi: CAD sustav, proizvodni krug, baze podataka, rubni uvjeti

 41. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena računala kod kontrole nosivosti čeličnih konstrukcija

  Autori:
  Vnučec, Zdravko (52733)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 185 do 192
  Skup: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Sažetak: Primjena računala kod obrade podataka tenzometrijskih mjerenjanaprezanja na nosivim konstrukcijama omogućuje brzo dobivanjerezultata. U radu je pokazana primjena programskog paketa TORANJ.
  Ključne riječi: Computer (PC) data processing of the tensometer stress measurements on load-carrying structures makes it possibile to get the results quickly and easily. An application of the TORANJ system is presented in this paper.

 42. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: O organizacijskoj biti suvremenih tehničkih struktura

  Autori:
  Jurić, Miroslav (155741)
  Mazurek, Miroslav
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 67 do 76
  Skup: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Sažetak: Industrijska je organizacija neprestano u "potjeri" za različitimoblicima disfunkcionalnog, "rasipničkog" djelovanja energije,materije i informacija. Okončanje tih procesa postalo je posverealno jer su bitna načela organizacijskog ustroja ugrađena već unačinu funkcioiranja tehničkih struktura; imanentna su im dakle.
  Ključne riječi: Organizacija, informacija, tehnika, hijerarhija

 43. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Tržišni dinamizam i proizvodni sistemi

  Autori:
  Jurić, Miroslav (155741)
  Naslov zbornika: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 57 do 66
  Skup: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Sažetak: Tržišni dinamizam, sa svim implikacijama koje otuda slijede,smatramo odlikama jednog vremena koje je dozrelo za sintezumanipulativnih sposobnosti mehaničkih sistema, sofisticiranogupravljanja i fleksibilnosti suvremenih tehničkih struktura. Radise o epohalnim zbivanjima koja čak nadmašuju uobičajenorazumijevanje sintagme "nova proizvodna filozofija"

 44. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Međuovisnost režima zavarivanja kod zavarivanja probne ploče iz sitnozrnatog visokočvrstog čelika Nioval 50 elektrodom EVB 50

  Autori:
  Samardžić, Ivan (165270)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 57 do 64
  Skup: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Sažetak: Nakon zavarivanja probne ploče it sitnozrnatog visokočvrstogčelika Nioval 50, iskazana je zavisnost režima zavarivanjaregresijskim jednadžbama. Iste se mogu koristiti kako utehnološkim pripremama rada tako i u odjelima kontrole kvalitete,uz navedena ograničenja.
  Ključne riječi: REL zavarivanje, režim zavarivanja, visokočvrsti čelici, regresijska analiza

 45. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Revitalizacija komponenata u naftnim i petrokemijskim postrojenjima uz primjenu ekspertnih sistema

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Gajzler, Zdenko
  Urednici
  Grubić, Kajo
  Naslov zbornika: Materijali i zavarivanje u naftnim i petrokemijskim postrojenjima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sisak
  Godina: 1992
  Stranice: od 285 do 294
  Skup: Materijali i zavarivanje u naftnim i petrokemijskim postrojenjima
  Održan: od 19.11.92 do 20.11.92
  Sažetak: Na temelju dugogodišnjih iskustava u istraživanju načina i uzrokaotkaza oštećenih posuda i cjevovoda u rafinerijama nafte iskladišnim prostorima, razrađena je metodologija utvrđivanjatrenutnog stanja, odnosno pouzdanosti komponenata i ojcenemogućnosti produženja vijeka trajanja. Za poboljšanje efikasnostirješavanja problema revitalizacije, predlaže se korištenjeekspertnog sustava.
  Ključne riječi: revitalizacija, posude pod tlakom, ekspertni sustavi

 46. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Razvoj sustava za upravljanje kvalitetom

  Autori:
  Popović, Branko (130550)
  Maglić, Leon
  Pranić, Ante
  Urednici
  Gornik, Boris
  Naslov zbornika: Budući razvoj organizacije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Karlovac
  Godina: 1991
  Stranice: od 69 do 77
  Skup: IV memorijal "Aleksandar Đurašević"
  Održan: od 22.05.91 do 24.05.91

 47. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena fleksibilnih tehnoloških sustava

  Autori:
  Popović, Branko (130550)
  Maglić, Leon
  Jurić, Miroslav (155741)
  Naslov zbornika: Organizacija poslovno proizvodnih sustava
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Organizacija poslovno proizvodnih sustava
  Sažetak: Pojava fleksibilnih tehnoloških sustava (FTS) predstavlja novikorak u tehnološkoj revoluciji i zato treba obrazovati mladeljude za korištenje ove tehnologije budućnosti. U ovom radurazmatraju se problemi obrazovanja i primjene FTS na osnovuiskustva pri korištenju EMCO sustava.
  Ključne riječi: FTS, obrazovanje, primjene

 48. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utvrđivanje troškova za upravljanje kvalitetom proizvoda

  Autori:
  Popović, Branko (130550)
  Maglić, Leon
  Naslov zbornika: XIX Jugoslavensko savjetovanje o kvaliteti
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: XIX Jugoslavensko savjetovanje o kvaliteti

 49. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sprečavanje i analiza otkaza zavarenih konstrukcija

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Naslov zbornika: JOM-6
  Jezik: engleski
  Mjesto: Helsingor, Denmark
  Godina: 1993
  Stranice: od 587 do 600
  Skup: International conference on the joining of materials
  Održan: od 05.04.93 do 07.04.93

 50. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Istraživanje zamjene čeličnih otkovaka adi materijalom

  Autori:
  Krumes, Dragomir (60515)
  Kladarić, Ivica
  Marković, Radojka (81226)
  Naslov zbornika: Tribologija u agroindustrijskom komoleksu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Osijek
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Tribologija u agroindustrijskom kompleksu
  Održan: od 23.09.93
  Sažetak: U radu je istraživan utjecaj izotermičke pretvorbe perlitnognodularnog lijeva (ADI Austempered ductil iron) na tribološkasvojstva. rezultati triboloških ispitivanja na abraziju, gdje suepruvete od nodularnog lijeva bile u tarnom paru u prvom slučajus čeličnom pločom, a u drugom s pločom od nodularnog lijeva,pokazuje da je otpornost na trošenje izotermički poboljšanognodularnog lijeva na bainitnu strukturu znatno veća od toplinskineobrađenog nodularnog lijeva.

 51. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Istraživanje utjecaja termokemijskih postupaka na istrošenje zaštitnih slojeva pužnih preša ueksploataciji

  Autori:
  Vlatko, Marušić
  Krumes, Dragomir (60515)
  Kladarić, Ivica
  Marković, Radojka (81226)
  Lukačević, Jadranka
  Naslov zbornika: Tribologija u agroindustrijskom kompleksu
  Mjesto: Osijek
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Tribologija u agroindustrijskom kompleksu
  Održan: od 23.09.93
  Sažetak: Od tri velika europska proizvođača pužnih preša za cjeđenjebiljnog ulja izdvojen je jedan koji radne dijelove izloženetrošenju isoručuju sa termodifuzijskim zaštitnim slojem. Nakon istrošenja ueksploataciji, prikupljeni su uzorcioriginalnih uvoznih dijelova i domaćeg zamjenskog rješenja.Analizom je utvrđeno da su originalni dijelovi s karbonitriranimzaštitnim slojem u odnosu na domaće cementirane dijelove,preradili veću količinu uljnog sjemenja do zamjene, da sutrošenju najizloženije površine čeonog vrha zavojnice pužnihsegmenata ibridovi radnih površina noževa plašta košare, te dakriterij neupotrebljivosti (kritičnog istrošenja dijelova nijejednoznačno definiran).

 52. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj toplinske obrade na mehanička svojstva bešavnih plinskih boca

  Autori:
  Krumes, Dragomir (60515)
  Gaić, Nikola
  Bošković, Niko
  Lazarević, Marko (61033)
  Naslov zbornika: Toplinska obrada metala
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Toplinska obrada metala
  Održan: od 17.06.92
  Sažetak: U radu je izvršeno istraživanje utjecaja parametara toplinskeobrade na mehanička svojstva čelika Č8380 od kojeg se izrađujubešavne plinske boce. Na osnovi provedenih pokusa ocjenjen je utjecaj temperature ivremena popuštanja 650 i 675 oC u trajanju 45 i 90 minuta nauzdužnu ipoprečnu žilavost KV, tvrdoće HB, čvrstoće Rm i Re.Pored provedenih ispitivanja utjecaja parametara toplinske obradenamehanička svojstva izvršeno je ispitivanje plinskih boca narasprskavanje.

 53. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj žarenja na dinamičku čvrstoću zavarenih mikrolegiranih čelika

  Autori:
  Lazarević, Marko (61033)
  Krumes, Dragomir (60515)
  Lukačević, Jadranka
  Naslov zbornika: Toplinska obrada metala
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Toplinska obrada metala
  Održan: od 17.06.92
  Sažetak: Istraživan je utjecaj žarenja za otpuštanje unutrašnjih napetostina dinamičku čvrstoću zavarenih spojeva mikrolegiranog čelikaNIOVAL 50. Žarenje je vršeno na tri temperature koje pokrivajuosnovno područje koje se proporučuje za ovu vrstu obradezavarenih spojeva mikrolegiranih čelika. Rezultati pokazuju dažarenjem opadaju svojstva zavarenih spojeva.

 54. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Određivanje deformacija kod savijanja dvostruko zakrivljenih ploča

  Autori:
  Grizelj, Branko (18873)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 49 do 56
  Skup: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Sažetak: Za određivanje naprezanja i odnosa brzina deformacija moraju seodrediti deformacije fz, fy, fx. Deformacije se određujuuvođenjem odnosa p=r/r*. Odnos radijusa vlakana r i vrijednostir* određuju se mjerenjem deformacija i radijus na bočnoj površiniprobe savijanja.
  Ključne riječi: Savijanje dvostruko zakrivljenih ploča, deformacije

 55. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Lijevanje radijatora kalupnim automatom disamatic

  Autori:
  Budić, Ivan (162480)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 23 do 28
  Skup: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Sažetak: Karakteristika kalupnih automata Disamatic je da izrađuju kalupebez kalupnika, koji se sklapaju u neprekinutom nizu, a štozahtjeva vertikalnu podjelu kalupa. Prema evidenciji tvrtkeDISA-Kopenhagen o radu svojih postrojenja, dobili smo informacijuda nitko na njima ne proizvodi radijatore.Unatoč dobivenomsaznanju, a zbog visoke produktivnosti automata Disamatic u DP"Plamen" Slav.Požega usvojena je proizvodnja radijatorskihčlanaka tip "Požega". Usvojeni sistem lijevanja prijavljen je kodSaveznog zavoda za patente u Beogradu. U radu se opisujekonstrukcija kalupa, s posebnim osvrtom na konstrukcijskorješenje ulijevnog sustava i sustava otplinjavanja jezgre.
  Ključne riječi: otplinjavanje, odušak, ulijevni sustav

 56. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Odraz izotermičkog poboljšavanja na mehanička svojstva nodularnog lijeva NL 700

  Autori:
  Krumes, Dragomir (60515)
  Matejiček, Franjo
  Lazarević, Marko (61033)
  Kladarić, Ivica
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 37 do 44
  Skup: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Sažetak: Istraživan je utjecaj izotermičke pretvorbe nodularnog lijeva NL700 na srukturu gornjeg i donjeg bainita. Izotermičkimpoboljšavanjem perlitnog nodularnog lijeva moguće je povisitimehanička svojstva tvrdoću HV, čvrstoću Rm, Rpo,2,produljenje A,uz zadržavanje vrijednosti žilavosti Kv. Ispitivanje žilavostiloma KIc pokazalo je da izotermičko poboljšavanje znatno utjećena povećanje pojave krhkog loma.
  Ključne riječi: izotermički pob. nodularni lijev (ADI), mehanička svojstva, žilavost loma KIc

 57. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: QA reqiurements for high strength steel weldments

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Naslov zbornika: IIW/IIS 44th Annual assembly in the Hague
  Jezik: engleski
  Mjesto: Hague, Netherland
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: IIW/IIS 44th Annual assembly in the Hague

 58. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Osiguranje kvalitete, ekologija i ekonomija

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Naslov zbornika: Kvaliteta, ekologija, ekonomija
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1990
  Stranice: od 0 do 0
  Sažetak: U ovom radu se razmatraju osnovne aktivnosti na osiguranjukvalitete i pouzdanosti, te njihova povezanost sa ekologijom iekonomijom. Predlaže se korištenje postojećih programa i sistemaza osiguranje kvalitete za osiguranje kvalitete ekološkihfaktora. Razmatranje obuhvaća: 1. Pregled aktivnosti na kvaliteti i pouzdanosti kakove seprovode u svim fazama nastajanja i korištenja proizvoda,uključivo za eksploataciju i održavanje. 2. Predlaže se korištenje programa osiguranja kvalitete zaosiguranje kvalitete ekoloških faktora (zrak, voda, zemljahrana...), 3. Kvaliteta i pouzdanost u odnosu n troškove i mogućnostoptimalizacije pouzdanosti obzirom samo na troškove

 59. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Beurteilung der durch die auslegung vorgegebenen lebensdauer von kraftwerkskomponenten mit hilfe eines wissensbasierten systems (ESR

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Maile, K.
  Kautz, H.R.
  De Witte, M
  Naslov zbornika: 16.MPA-Seminar
  Jezik: njemački
  Mjesto: Stuttgart, Njemačka
  Godina: 1990
  Stranice: od 181 do 1820
  Skup: 16.MPA - Seminar

 60. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Practical treatment of uncertainties appearing in acquisition of knowledge for knowledge for knowledge based systems in structural engineering

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Naslov zbornika: 1 st Int.Symposium on Uncertainty Modeling and Analysis (ISUMA '90)
  Jezik: engleski
  Godina: 1990
  Stranice: od 325 do 330
  Skup: ISUMA '90

 61. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Integrating Knowledge-Based, Hypermedia and Conventional Software Systems in Engineering applications

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Friemann, M.
  Helf, C
  Arents, H.C.
  Naslov zbornika: 17th MPA Seminar
  Jezik: engleski
  Mjesto: Stuttgart, Njemačka
  Godina: 1991
  Stranice: od 339 do 351
  Skup: 17th Seminar, MPA
  Održan: od 10.10.91 do 11.10.91

 62. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Revitalizacija mehaničkih komponenti uz primjenu ekspertnih sistema

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Gajzler, Zdenko
  Urednici
  ŠKORIĆ, IVICA
  Naslov zbornika: BIAM '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-12-5
  Stranice: od 1 do 7
  Skup: XI međunarodno savjetovanje BIAM '92
  Održan: od 16.06.92 do 17.06.92
  Sažetak: Rad razmatra potrebu, pristup i metodologiju provođenjarevitalizacije mehaničkih komponenata i sistema. Revitalizacijaobuhvaća popravak ili zamjenu oštećenih dijelova. Ciljrevitalizacije je produženje vijeka trajanja komponente, aponekad se vrše i modifikacije koje trebaju produžiti vijektrajanja i poboljšati pouzdanost rada komponente u odnosu naoriginalnu izvedbu. Značaj ove teme je posebno važan zbog teškihratnih razaranja u Hrvatskoj, gdje postoje zahtjevi brzogosposobljavanja ratom razorenih industrijskih objekata iinfrastrukture. U svijetu je zadatak revitalizacije aktualan zbogistovremeno mogućeg rješavanja problema zagađivanja biološkeokoline, štednje energije, te štednje materijala i novca. Umjestoizgradnje novih postrojenja, moguće je ispravnom metodologijomznatno produžiti vijek rada postojećih. Postupak revitalizacijeje složeniji od izrade novih dijelova. Razmatra se priprema zarevitalizaciju, postupak provođenja i kontrola uspješnostiprovođenja revitalizacije. Za efikasno provođenje revitalizacijepomaže informatizacija postupka revitalizacije. Predlaže sekorištenje ekspertnog sistema, koji se temelji na gotovoj,kupljenoj ljusci uz hipermedijski program i niz drugih, vlastitihprograma, te baza znanja i podataka.

 63. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Hladno savijanje segmenta za kuglaste rezervoare

  Autori:
  Grizelj, Branko (18873)
  Urednici
  ŠKORIĆ, IVICA
  Naslov zbornika: BIAM '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-12-5
  Stranice: od 40 do 45
  Skup: XI međunarodno savjetovanje BIAM '92
  Održan: od 16.06.92 do 17.06.92
  Sažetak: Savijanje segmenta za kuglaste rezervoare obavlja se više radnihhodova u alatu na hidrauličnoj preši. Prilikom savijanja segmentau alatau mogu da se stvore nabori. Oni se stvaraju po rubovimalima ako je širina lima velika, a radijus savijanja malen. Da bise odredio utjecaj stvorenih nabora na svojstva savijenogsegmenta uzimane su probe što je više moguće iz stvorenih nabora.Dobiveni rezultati pokazuju da dolazi do znantne promjene vlačnečvrstoće Rm, naprezanja tečenja Re, postotnog produljenja A5 ižilavosti J u odnosu na mjesta gdje nema nabora.

 64. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Izotermička obrada nodularnog lijeva i njen utjecaj na dinamičku čvtstoću

  Autori:
  Lazarević, Marko (61033)
  Urednici
  Matejiček, Franjo
  Krumes, Dragomir (60515)
  Ivakić, Marija (140562)
  Naslov zbornika: Zbornik radova djelatnika Strojarskog fakulteta u 1991. godini
  Mjesto: Slavonski Brod
  Godina: 1991
  Stranice: od 71 do 80
  Skup: -
  Sažetak: Istraživan je utjecaj izotermičke obrade na dinamičku čvrstoćunodularnog lijeva kvalitete NL700. Izotermička obrada vršena fjena dvije temperature koje odgovaraju temperaturama nastajanjagornjeg bainita i graničnom području gornji-donji bainit, uzrazličito vrijeme zadržavanja na tim temperaturama. Dokazano jeda bolja svojstva, s gledišta dinamičke čvrstoće, ima strukturatipičnog gornjeg bainita.

 65. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Određivanje naprezanja kod oblikovanja dvostruku zakrivljenih ploča

  Autori:
  Grizelj, Branko (18873)
  Urednici
  Matejiček, Franjo
  Krumes, Dragomir (60515)
  Ivakić, Marija (140562)
  Naslov zbornika: Zbornik radova djelatnika Strojarskog fakulteta 1991. godine
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Slavonski Brod
  Godina: 1991
  Stranice: od 331 do 337

 66. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj parametara boriranja na tvrdoću i strukturu ugljičnih i legiranih čelika

  Autori:
  Krumes, Dragomir (60515)
  Marković, Radojka (81226)
  Urednici
  Matejiček, Franjo
  Krumes, Dragomir (60515)
  Ivakić, Marija (140562)
  Naslov zbornika: Zbornik radova djelatnika Strojarskog fakulteta l991. godine
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Slavonski Brod
  Godina: 1991
  Stranice: od 43 do 53
  Skup: -
  Ključne riječi: boriranje, tvrdoća i struktura čelika

 67. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: In-service inspection of HSS storage tanks

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Kozak, Dražan
  Urednici
  Matejiček, Franjo
  Krumes, Dragomir (60515)
  Ivakić, Marija (140562)
  Naslov zbornika: Zbornik radova djelatnika Strojarskog fakultet 1991.godine
  Jezik: engleski
  Mjesto: Slavonski Brod
  Godina: 1991
  Stranice: od 369 do 374
  Skup: -

 68. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: QA Requirements for pressure vessel cracking avoidance

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Urednici
  Matejiček, Franjo
  Krumes, Dragomir (60515)
  Ivakić, Marija (140562)
  Naslov zbornika: Zbornik radova djelatnika strojarskog fakulteta 1991.godine
  Jezik: engleski
  Mjesto: Slavonski Brod
  Godina: 1991
  Stranice: od 359 do 367
  Skup: IIW/IIS 44th Annual assembly in the Hague

 69. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Hybrid knowledge-based and hypermedia systems for engineering applications

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Bogaerts, W
  Naslov zbornika: Avigon '91 Conference Expert System and their Applications
  Jezik: engleski
  Mjesto: Avignon, Njemačka
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Conference Expert System and their Applications
  Održan: od 27.05.91 do 31.05.91

 70. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: An integrated knowledge-based system for structural assessment of high temperature power plant components

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Maile, K.
  Naslov zbornika: Conference Expert System and their Applications
  Jezik: engleski
  Mjesto: Avignon, Njemačka
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Conference Expert System and their Applications
  Održan: od 27.05.91 do 31.05.91

 71. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Application of expert system for structural integrity analysis of cracked components

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Naslov zbornika: Proc.of the 6th Summer Schol on Fracture Mechanics (IFMASS)
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Proc.of the 6th Summer School on Fracture Mechanics (IFMASS)

 72. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: "On-line" mjerenje parametara zavarivanja

  Autori:
  Antulov, Darko
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Samardžić, Ivan (165270)
  Kolakovski, Dražen
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: CIM '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 27 do 35
  Skup: 2. međunarodno savjetovanje proizvodnoga strojarstva
  Sažetak: U radu se opisuje vlastito rješenje elektroničkog uređaja zapraćenje parametara zavarivanja. Uređaj omogućuje upravljanjekvalitetom tijekom zavarivanja i kasniju analizu snimljenihparametara u cilju karakterizacije procesa zavarivanja; npr.prijelaza kapi u luku. Primjena uređaja je pogodna zaautomatizirane sisteme kao i za istraživački i obrazovni rad ulaboratoriju u području zavarivanja. Također se može primjeniti iu mnogim drugim oblastima brzih promjena parametara, zaakviziciju i analizu podataka.
  Ključne riječi: Parametri zavarivanja, Monitoring

 73. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Some expert systems for power plant components in Europe and USA

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Gehl, S.
  Naslov zbornika: "Expert Systems and Al Applications in the Power Generation Industry"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Hakone, Japan
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: SMIRT 11 Post Conference Seminar Nr. 13

 74. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Integration of expert systems, hypermedia, numerios and data bases in structural engineering software systems

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Arents, H.C.
  Friemann, M.
  Naslov zbornika: NACE Int.Symposium on the Life Prediction of Corrodible Structures
  Jezik: engleski
  Mjesto: Cambridge, England
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: NACE Int. Symposium on the Life Prediction of Corrodible Structures
  Održan: od 23.09.91 do 26.09.91

 75. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Expert system based life assesment of high temperature components

  Autori:
  Kussmaul, K
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Maile, K.
  Naslov zbornika: SMIRT 11 Conf.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Tokio, Japan
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: SMIRT 11 Post Conference Seminar Nr. 13

 76. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Knowledge-based (Expert) Systems Needed in Materials and StructuralEngineering

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Friemann, M.
  Naslov zbornika: 17 th seminar MPA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Stuttgart, Njemačka
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 17th Seminar, MPA
  Održan: od 10.10.91 do 11.10.91

 77. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Overview of some relevant applications in the field of power and structural engineering

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Gehl, S.
  Naslov zbornika: 17 th Seminar, MPA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Stuttgart, Njemačka
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 17th Seminar, MPA
  Održan: od 10.10.91 do 11.10.91

 78. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ein wissenbasiertes EDV-System zur Zustandsanalyse warmgehender, druckfuehrender Bauteile

  Autori:
  Maile, K.
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Friemann, M.
  Naslov zbornika: Arbeitesgemeinschaft Warmfeste Staehle, 14. Vortragveranstaltung
  Jezik: njemački
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Arbeitesgemeinschaft Warmfeste Staehle 14 Vortragveranstaltung
  Održan: od 29.11.91

 79. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Erstellung eines Wissensbasierten Dokumentationssystems zur Praxisorientierten Umsetzung von Zeitschwingfestigkeitsdaten

  Autori:
  Maile, K.
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Bernstein, W.
  Stranice: od 0 do 0

 80. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: ESR-A large expert system application in the domain of high temperature power plant components.

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Maile, K.
  Kautz, H.R.
  Naslov zbornika: 2nd International Forum Expert Systems and Computer Simulation in Energy Enginee
  Jezik: engleski
  Mjesto: Erlangen, Germany
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 2nd International Forum Expert Systems and Computer Simulation in Energy Engineering
  Održan: od 17.03.92 do 20.03.92

 81. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: An expert system in the domain of life assessment of high temperature power plant components

  Autori:
  Kussmaul, K
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Maile, K.
  Kautz, H.R.
  Naslov zbornika: 5th Int.Conf.in Creep of Materials
  Jezik: engleski
  Mjesto: Orlando, Florida
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 5th Int.Conf.on Creep of Materials
  Održan: od 17.05.92 do 21.05.92

 82. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Integrated knowledge-based and hypermedia systems for engineering applications

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Boagerts, W
  Naslov zbornika: Avigon '92 Conference Expert Systems and their Applications
  Jezik: engleski
  Mjesto: Avignon, Njemačka
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Conference Expert System and their Applications
  Održan: od 01.06.92 do 05.06.92

 83. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Practical realization of intelligent inter-process communication in integrated expert systems in materials and structural engineering.

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Friemann, M.
  Kautz, H.R.
  Naslov zbornika: Avigon '92
  Jezik: engleski
  Mjesto: Avignon, Njemačka
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Conference Expert System and their Applications
  Održan: od 01.06.92 do 05.06.92

 84. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Damage assessment of power plant components aided by an integrated knowledge-based system (ESR): Practical use and application examples

  Autori:
  Kussmaul, K
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Maile, K.
  Kautz, H.R.
  De Witte, M
  Urednici
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Naslov zbornika: International VGB-Conference Remaining Life Assessment
  Jezik: engleski
  Mjesto: Mannheim, Germany
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: International VGB-Conference Remaining Life Assessment
  Održan: od 06.07.92 do 07.07.92

 85. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Curso de sistemas Pericias

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Naslov zbornika: ISQ
  Jezik: portugalski
  Mjesto: Lisabon, Portugal
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: ISQ
  Održan: od 01.07.92 do 03.07.92

 86. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Trends in development of computer workstations for operating and maintance of power plants

  Autori:
  Gehl, S.
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Naslov zbornika: International VGB-conference Remaining Life Assessment
  Jezik: engleski
  Mjesto: Mannheim, Germany
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: International VGB-Conference Remaining Life Assessment
  Održan: od 06.07.92 do 07.07.92

 87. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Application of knowledge-based systems in structural integrity analysis:Expectations, trends, results, examples.

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Naslov zbornika: ECF-9 Conference
  Jezik: engleski
  Mjesto: Varn, Bulgaria
  Godina: 1992
  Stranice: od 35 do 46
  Skup: 17th Seminar, MPA

 88. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Application of knowledge-based systems in life management of high temperature power plant components: Expectations, trends, practical results, examples

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Naslov zbornika: Baltica II International Conference
  Jezik: engleski
  Mjesto: Helsinki, Finska
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Baltica II International Conference
  Održan: od 05.10.92 do 06.10.92

 89. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Konzeption und praktische Umsetzung eines wisenbasierten EDV-Dokumentationssystems auf dem Gebeit Zeitschwingfetigkeite

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Maile, K.
  Samardžić, Ivan (165270)
  Bernstein, W.
  Weiss, D.
  Naslov zbornika: 18th MPA seminar
  Jezik: njemački
  Mjesto: Stuttgart, Njemačka
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 18th Seminar, MPA
  Održan: od 08.10.92 do 09.10.92

 90. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Knowledge-based system aided evaluation of replica results in terms of remaining life assessment of power plant compmonents

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Maile, K.
  Friemann, M.
  Auerkari, P.
  Vrhovac, M.
  Rantala, M.
  Gehl, S.
  Rantala, M.
  Naslov zbornika: 18th MPA seminar
  Jezik: engleski
  Mjesto: Stuttgart, Njemačka
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 18th Seminar, MPA
  Održan: od 08.10.92 do 09.10.92

 91. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Acquisition and representation of knowledge related to crack formation in power plant components-practical implementation in a knowledge-based system (ESR)

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Kautz, H.R.
  Raepke, H.
  De Witte, M
  Naslov zbornika: 18th MPA Seminar
  Jezik: engleski
  Mjesto: Stuttgart, Njemačka
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 18th Seminar, MPA
  Održan: od 08.10.92 do 09.10.91

 92. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Knowledge-based software systems for power plant applications developed at MPA Stuttgart

  Autori:
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Naslov zbornika: ACT 92 Conference
  Jezik: engleski
  Mjesto: Phoenix, USA
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: ACT 92 Conference
  Održan: od 09.12.92 do 11.12.92

 93. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Overwiev of artificial intelligence tools for reducing the cost and risk of corrosion and related material failures

  Autori:
  Boagerts, W
  Jovanović, Aleksandar (176700)
  Vabcoiolle, M.
  Naslov zbornika: 10 th European Corrosion Congress
  Jezik: engleski
  Mjesto: Barcelona, Spain
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 10th European Corrosion Congres
  Održan: od 05.07.93 do 08.07.93

 94. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Iskustva i perspektive poduzeća "Đuro Đaković" u cementnoj industriji

  Autori:
  Orešković, Vlado (127975)
  Naslov zbornika: XV sdavjetovanje o tehnološkim dostignućima i ekološkim rješenjima u proizvodnj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0

 95. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Organizirano praćenje ponašanja procesne opreme u eksploataciji

  Autori:
  Belić, Anica (61542)
  Naslov zbornika: Savjetovanje DZZM
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pančevo, Jugoslavija
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Savjetovanje DZZM

 96. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: O nekim problemima korozije uz naprezanje visokočvrsih mikrolegiranih čelika spremnika za ukapljene plinove.

  Autori:
  Belić, Anica (61542)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Ikrugli stol DZZM

 97. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pristup procjeni preostalog vijeka procesne opreme.

  Autori:
  Belić, Anica (61542)
  Belić, Nenad (61553)
  Krumes, Dragomir (60515)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Savjetovanje o održavanju opreme

 98. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Oštećenja spremnika za ukapljene plinove

  Autori:
  Belić, Anica (61542)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0

 99. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Đuro Đaković u energetskoj budućnosti Hrvatske

  Autori:
  Orešković, Vlado (127975)
  Naslov zbornika: Hrvatska energetika u ratu i nakon rata
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 149 do 156
  Skup: Forum Dan energije u Hrvatskoj

 100. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Revitalizacija objekata

  Autori:
  Orešković, Vlado (127975)
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Bizovačke Toplice, Hrvatska
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni ljevački skup Zagreb'95

 101. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kontrola putem računala deformacija savijanja radnog predmeta kod obrade tokarenjem

  Autori:
  Vnučec, Zdravko (52733)
  Urednici
  ŠKORIĆ, IVICA
  Naslov zbornika: BIAM '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 8681571-12-5
  Stranice: od 30 do 35
  Skup: XI međunarodno savjetovanje BIAM '92
  Sažetak: Opisana je kontrola deformacija savijanja radnog predmeta kodobrade tokarenjem. Postupak se provodi putem osobnog računala usvrhu određivanja optimalnih parametara tokarenja.
  Ključne riječi: deformacija savijanja, obrada tokarenjem, programska podrška

 102. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mogućnost lijevanja električnih grijaćih ploča u školjku kalupnim automatima

  Autori:
  Budić, Ivan (162480)
  Bonačić-Mandić, Zoran
  Urednici
  ŠKORIĆ, IVICA
  Naslov zbornika: BIAM '92
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-12-5
  Stranice: od 12 do 16
  Skup: XI međunarodno savjetovanje BIAM '92
  Sažetak: U članku je prikazan postupak lijevanja električnih grijjaćihploča u školjku korištenjem kalupnog automata "Disamatic".Postignuta kvaliteta i smanjenje odmetka ekonomski oprvdavaju ovurelativno skuplju tehnologiju.

 103. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kontrola modela za serijsku proizvodnju odljevaka u kalupima jednokrane upotrebe

  Autori:
  Vidović, Drago
  Budić, Ivan (162480)
  Urednici
  ŠKORIĆ, IVICA
  Naslov zbornika: BIAM '92
  Jezik: njemački
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-12-5
  Stranice: od 21 do 26
  Skup: XI međunarodno savjetovanje BIAM '92
  Sažetak: Pod pojmom model podrazumijeva se kompleksan proizvod, koji sesastoji od najmanje dvije polovice s model pločama, a vrlo čestose pojavljuju jezgrenici, ulagači jezgri, šablone i dr.Ciklus izrade modela odvija se u specijaliziranim radionicama uzobaveznu međufaznu i završnu kontrolu, propisanu radioničkimcrtežima. Radi lakšeg kalupljenja i izvlačenja iz pijeska, plohemodela su skošene na smjer kalupljenja, a ivice zaobljene. Ovootetrebu standardnog mjernog alata, te priručnih ispecijaliziranih mjernih naprava. U radu se opisuju razni načinikontrole u praksi, uz prikaz priručnih i specijaliziranih mjernihalata. up
  Ključne riječi: Model, kontrola, mjerni alat

 104. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pregled primjene elektronskih sistema kao Otovih motora

  Autori:
  Hnatko, Emil (114811)
  Urednici
  Matejiček, Franjo
  Krumes, Dragomir (60515)
  Ivakić, Marija (140562)
  Naslov zbornika: Zbornik radova djelatnika Strojarskog fakulteta 1991.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Slavonski Brod
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 21
  Sažetak: Razvoj i primjena elektronskih sistema kod motora SUI odgovor jena sve strože zahtjeve iz područja koja simbolizira izraz "S+3E".sirovine, ekologija, ekonomija, energija.Prva primjenaelektronskih sistema bila je kod modela 1970. godine. Razvojelektronskih sistema vodi od prvih tranzistorskih (I generacija),preko elektronskih (II generacija), do današnjih digitalnihsistema (III generacija). Također se vremenom, funkcija prvihelektronskih sistema u stvaranju iskre, integrira s funkcijom uoformljenu smjesu, a kasnije s funkcijom upravljanja radommotora, funkcijom komfora, te funkcijom dijagnosticiranja. Raddaje pregled primjene elektronskih sistema kod otovih motora. Naosnovu dostupne literature i posebnih edicija obuhvaćen je periodod 1975 do 1990 godine. Za neke odabrane elektronske sistemedata je kratka analiza sistema, blok shema, funkcije i parametritih sistema.
  Ključne riječi: Motor, elektronika

 105. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Proizvodnja kvalitetnog baznog uljnog destilata u uvjetima rada bez postojenja vakuum destilacije

  Autori:
  Sebastijanović, Slavko (176505)
  Dobrosavljević, Staniša
  Urednici
  Matejiček, Franjo
  Krumes, Dragomir (60515)
  Ivakić, Marija (140562)
  Naslov zbornika: Zbornik radova djelatnika Strojarskog fakulteta 1991.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Slavonski Brod
  Godina: 1991
  Stranice: od 267 do 285
  Sažetak: Promjenom tehnoloških parametara procesa prerade i dorade naftemijenja se kvaliteta proizvoda. Računskim putem utvrđeni radniparametri provjereni su u uvjetima probnog pogona, akarakteristike dobivenih proizvoda utvrđene su laboratorijskimispitivanjem. Na osnovu rezultata provedenih istraživanja dana jeocjena podobnosti novih proizvoda sa stanovišta kvalitete ivažećih normi, te postojeće opreme (procesne peći, kolone,izmjenjivači i dr.) za korištenje u novonastalim uvjetima. Uproizvodnim uvjetima analizirani su elementi promjena i njihovutjecaj na ispravan rad opreme tehnološke linije hidrokrekiranjateškog vakuum plinskog ulja.
  Ključne riječi: Frakcionator, Debutanizator, Destilat, Kreking, Benzin

 106. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Proces hidrokrekiranja kao osnova za proizvodnju

  Autori:
  Sebastijanović, Slavko (176505)
  Dobrosavljević, Staniša
  Urednici
  Matejiček, Franjo
  Krumes, Dragomir (60515)
  Ivakić, Marija (140562)
  Naslov zbornika: Zbornik radova djelatnika Strojarskog fakulteta
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1991
  Stranice: od 253 do 266
  Sažetak: Tribologija obuhvaća oblast znanstvenih saznanja i tehničkihsaznanja u vezi promjene i pojava u materijalima na samojkontaktnoj površini ili u njenoj neposrednoj blizini djelova ukontaktu i međusobnom relativnom kretanju. Najveći dio suvremenihmaziva proizvodi se različitim postupcima prerade i dorade nafte,pretežno na parafinskoj bazi. Uspješno ovladavanje uvezenimtehnologijama upućuje naše aktivnosti u pravcu optimalizacijepostojeće tehnologije i/ili promjene namjene s osvajanjem novihrežima rada. U članku je iznešena problematika prenamjene procesahidrokrekiranja za proizvodnju baznih ulja. U promijenjenimuvjetima treba raditi s ostatkom, čiji je interval destilacijeisti kao destilacije šarže i služiti za proizvodnju baznih ulja.Primijenjene fizikalno kemijske karakteristike uvjetuju proračunnovih procesnih parametara stabilizacije i frakcioniranja.
  Ključne riječi: Podmazivanje, nafta, hidrokrekiranje, destilacija, bazno ulje

 107. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Osvrt na problematiku proračuna prijenosnika s elastičnim kolima

  Autori:
  Kljajin, Milan (18862)
  Urednici
  Matejiček, Franjo
  Krumes, Dragomir (60515)
  Ivakić, Marija (140562)
  Naslov zbornika: Zbornik djelatnika Strojarskog fakulteta 1991.
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1991
  Stranice: od 195 do 208

 108. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Intervalna ocjena vjerojatnosti bezotkaznog rada proizvoda do prvog otkaza za weibullovu distribuciju

  Autori:
  Perše, Dragutin (92030)
  Urednici
  Matejiček, Franjo
  Krumes, Dragomir (60515)
  Ivakić, Marija (140562)
  Stranice: od 0 do 0

 109. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Određivanje podataka pomoću osobnog računala kod tenzometrijskih mjerenja s mjernim rozetama na tlačnim posudama

  Autori:
  Vnučec, Zdravko (52733)
  Urednici
  Matejiček, Franjo
  Krumes, Dragomir (60515)
  Ivakić, Marija (140562)
  Naslov zbornika: Zbornik djelatnika Strojarskog fakulteta 1991.
  Jezik: hrvatski
  Stranice: od 287 do 297
  Sažetak: Članak opisuje obradu podataka tenzometrijskih mjerenja s mjernimrozetama kod probnog opterećivanja tlačnih posuda, pomoću osobnogračunala. Ovakav način obrae podataka rezltirao je znatnimskraćenjem vremena potrebnog za obradu tenzometrijskih mjerenjakod ispitivanja sigurnosti tlačnih posuda i drugihkonstrukcija koje su provodili stručnjaci Strojarskog fakulteta uSlavonskom Brodu.

 110. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Jedna generalizacija funkcije distribucije u teoriji vjerojatnosti

  Autori:
  Perše, Dragutin (92030)
  Naslov zbornika: Zbornik radova Održavanje industrijske opreme
  Mjesto: Osijek
  Godina: 1992
  Stranice: od 142 do 148
  Skup: Održavanje industrijske opreme

 111. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Istraživanje sistema elektronskog vođenja kuta pretpaljenja

  Autori:
  Mrđa, E.
  Hnatko, Emil (114811)
  Đudurović, M.
  Veinović, M.
  Naslov zbornika: Simpozij Jugoslavenskog društva za motore i vozila
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Simpozij Jugoslavenskog društva za motore i vozila

 112. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Failure studies of pressure vessels containing aggressive media

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Naslov zbornika: JOM-6
  Jezik: engleski
  Mjesto: Helsingor, Denmark
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 87-89582-02-0
  Stranice: od 521 do 530
  Skup: International conference on the joining of materials
  Održan: od 05.04.93 do 07.04.93

 113. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Failure analysis and prevention of weldments

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Naslov zbornika: JOM-6
  Jezik: engleski
  Mjesto: Helsingor, Denmark
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 87-89582-02-0
  Stranice: od 587 do 600
  Skup: International conference on the joining of materials
  Održan: od 05.04.93 do 07.04.93

 114. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Determintion of the properties of fracture mechanics on TStE 355 Steel

  Autori:
  Matejiček, Franjo
  Kozak, Dražan
  Naslov zbornika: Experimental methods in solid mechanics
  Jezik: engleski
  Mjesto: Prague, Czech
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 10 th Danubia - Adria Symposium
  Održan: od 30.09.93 do 02.10.93

 115. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: J-integral fem solution for stress-strain real dependence

  Autori:
  Matejiček, Franjo
  Naslov zbornika: Experimental methods in solid mechanics
  Jezik: engleski
  Mjesto: Prague, Czech
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 10 th Danubia - Adria Symposium
  Održan: od 30.09.93 do 02.10.93

 116. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Recommendations for Reliable Operation of Pressure Vessels Exposed to Aggressive Media

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Naslov zbornika: Commission XI Pressure Vessels, Boilers and Pipelines
  Jezik: engleski
  Mjesto: Madrid, Spain
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: IIW/IIS 45 th Annual Assembly in Madrid

 117. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pouzdanost sustava s konstantnim vremenom obnove

  Autori:
  Perše, Dragutin (92030)
  Urednici
  ŠKORIĆ, IVICA
  Naslov zbornika: Zbornik radova 12. Međunarodno savjetovanje BIAM'94
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-03-3
  Stranice: od G-23 do G-26
  Skup: 12. Međunarodno savjetovanje BIAM'94.
  Održan: od 23.06.94 do 24.06.94
  Sažetak: Kod sustava sa rezerviranjem poznata je najniža granina vrijednost vjerojatnosti radnog stanja sustava (sustava u rad) s neprekidnim (konstantnim) vremenom obnove. Dugotrajnom upotrebom sustava ta granična vrijednost postaje jednaka isto takvoj vrijednosti kod obnove sustava s promjenjljivim vremenom obnove. To svojstvo prikazano je u radu i prikazano je rješenje za Poissonov proces. Na kraju teoretske dobiveni rezultati ilustrirani su udvajanjem i tripliciranjem.

 118. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Aksijalno simetrično savijanje lima kod malih plastičnih deformacija

  Autori:
  Grizelj, Branko (18873)
  Urednici
  ŠKORIĆ, IVICA
  Naslov zbornika: Zbornik radova 12. Mežunarodnog savjetovanja BIAM'94.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-03-3
  Stranice: od D-17 do D-20
  Skup: 12. Međunarodno savjetovanje BIAM'94.
  Održan: od 23.06.94 do 24.06.94
  Sažetak: U radu se koristi metoda konačnih elemenata za proračun pomaka i naprezanja kod aksijalno simetričnog savijanja lima na hladno za vrijeme opterećenja i rasterećenja kod malih plastičnih deformacija. Opterećenje kružne ploče je djelomično kontinuirano-jednolika raspodjela. Rezultati dobiveni MKE pokazuju dobru suglasnost s provedenim eksperimentima.

 119. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Obrada materijala koncentriranim tokovima energije

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Urednici
  ŠKORIĆ, IVICA
  Naslov zbornika: Zbornik radova 12. Mežunarodno savjetovanje BIAM'94
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-03.3
  Stranice: od F-19 do F-27
  Skup: 12. Međunarodno savjetovanje BIAM'94.
  Održan: od 23.06.94 do 24.06.94
  Sažetak: U radu se daje pregled mogućnosti korištenja različitih koncentriranih tokova energije u obliku mlaza, koje se koriste kao alat za razne obrade materijala odnosno proizvoda: rezanje i bušenje toplinom, obradu odvajanjem čestica, toplinsku obradu, zavarivanje, nabrizgavanje, taljenje i pretaljivanje u cilju rafiniranja, te druge obrade. Navode se principi rada karakteristike i primjene za: laser, snop elektrona, malz plazme, mlaz vode i neke druge tokove energije.

 120. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Praćenje kvalitete procesa zavarivanja u proizvodnji

  Autori:
  Samardžić, Ivan (165270)
  Maglić, Leon
  Urednici
  ŠKORIĆ, IVICA
  Naslov zbornika: Zbornik radova 12. Međunarodno savjetovanje BIAM'92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-03-3
  Stranice: od G-19 do G-22
  Skup: 12. Međunarodno savjetovanje BIAM'94.
  Održan: od 23.06.94 do 24.06.94
  Sažetak: Na osnovi iskustva u proizvodnji uočeno je da se ne pridaje dovoljno pažnje praćenju i ocjeni stabilnosti procesa zavarivanja. Razlog tome je dijelom zbog komplesnosti i specifičnosti tehnologije zavarivanja i tehnologije kontrole zavarenih proizvoda. No, bez obzira na tu činjenicu nužno je naglasiti da je permanentno praćenje kvalitete u zavarivanju od velike važnosti, posebno u proizvodnim organizacijama gdje je tehnologija zavarivanja izrazito ili čak najviše zastupljena. U ovom radu pokazat će se primjer praćenja stabilnosti procesa zavarivanja uz pomoć računala, temeljen na stvarnim proizvodnim aktivnostima.

 121. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Savijanje kružnih ploča

  Autori:
  Grizelj, Branko (18873)
  Urednici
  Vranković, Nikola
  Naslov zbornika: Zbornik radova 1. Kongresa Hrvatskog društva za mehaniku
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96243-0-4
  Stranice: od 597 do 604
  Skup: 1. Kongresa Hrvatskog društva za mehaniku
  Održan: od 14.09.94 do 17.09.94
  Sažetak: U radu se pomoću analitičkog i numeričkog postupka analizira savijanje kružnih ploča. U primjeni se metode konačnih elemenata (MKE) za rješavanje savijanja kružnih ploča u elastično-plastičnom području kod malih deformacija koristi Prandt-Reussov zakon tečanja. Opterećenje kružne ploče kontinuirano - trapezna raspodjela. Rezultati dobiveni MKE pokazuju dobru suglasnost s provedenim eksperimentima. Rezultati važe za deformacije do 2 %.

 122. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Certificiranje u području osiguranja kvalitete

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Naslov zbornika: Zbornik radova Međunarodno savjetovanje KBR u sustavu kvalitete
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 29 do 37
  Skup: Međunarodno savjetovanje KBR u sustavu kvalitete
  Sažetak: Ovaj rad navodi neke aktualne podatke na području certificiranja u području osiguranja kvalitete: obrazovanje, auditiranje, konsultantske usluge, te ovlašćenja za certificiranje. U svijetu je očigledan jak razvoj interesa za kvalitetu, koji se može iskazati brojem certifikata o sukladnosti s ISO 9000 serijom: Britanija 20 000, u Hrvatskoj samo 2. Kako unaprijediti stanje u Hrvatskoj?
  Ključne riječi: osiguranje kvalitete, certifikacija za kvalitetu, ISO 9000, EN 45000

 123. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Preporuke za pozdan rad posuda pod tlakom koje sadrže agresivne medije

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Urednici
  Esih, Ivan
  Naslov zbornika: Zbornik radova znanstveni i stručni skup In memoriam Anici Belić
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Slavonski Brod
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6048-03-5
  Stranice: od 43 do 56
  Skup: Znanstveni i stručni skup in memoriam Anici Belić
  Održan: od 06.10.94 do 06.10.94
  Sažetak: Pojava pukotina na posudama pod tlakom (PPT) koje sadrže agresivne medije je ozbiljan problem, koji može uzrokovati propuštanje ili lom PPT uz velike moguće ljudske, ekonomske i ekološke rizike. Izvješća o ovom problemu se mogu naći i uzroci otkaza PPT. Istraživanja pojava pukotina su rezultirala pripremom međunarodnih preporuka za dodatne zahtjeve osiguranja kvalitete za izbjegavanje pukotina na PPT, koje sadrže agresivne medije. Ovaj rad tumači ove preporuke, IWW Doc. XI-609-93.
  Ključne riječi: posude pod tlakom (PPT), pukotine, korozija uz naprezanje (KUN), osiguranje kvalitete, kontrola bez razaranja (KBR)

 124. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: QUANTIFICATION OF WELDABILITY, JOINT EFFICIENCY AND RELIABILITY

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Naslov zbornika: Proceedings of the international conference on the joining of materials JOM-7
  Jezik: engleski
  Mjesto: Helsingor, Denmark
  Godina: 1995
  Stranice: od 39 do 48
  Skup: JOINING OF MATERIALS JOM-7
  Održan: do 02.06.95

 125. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Žilavost loma u korozivnom okruženju

  Autori:
  Matejiček, Franjo
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Urednici
  Esih, Ivan
  Naslov zbornika: Znanstveni i stručni skup in memoriam Anici Belić
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Slavonski Brod
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6048-03-5
  Stranice: od 89 do 100
  Skup: Znanstveni i stručni skup in memoriam Anici Belić
  Održan: od 06.10.94 do 06.10.94
  Sažetak: U radu se iznose pojednostavljeni opći izrazi i pristupi mehanike loma (ML) za ocjenu pouzdanosti proizvoda koristeći značajke mehanike loma. Slijedi prikaz mogućnosti primjene ML za uvjete djelovanja agresivnog medija kada se mogu pojaviti i širiti pukotine. Iznose se formule za slučaj statičkog naprezanja i korozije uz naprezanje (KUN) i dinamičkog opterećenja, koje uzrokuje koroziju uz umaranje (KUU). Izrazi ML loma omogućavaju ocjenu kritičnosti grešaka, pouzdanosti i preostalog vijeka trajanja u korozivnom okruženju.
  Ključne riječi: mehanika loma, korozija uz naprezanje, korozija uz umaranje

 126. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Besonderheiten der Ingineureausbildung an der Machinenbaufakultat in Slav.Brod

  Autori:
  Lukačević, Zvonimir (30953)
  Matejiček, Franjo
  Novosel, Mladen
  Naslov zbornika: 100 Jahr Technikausbildung in Bremen
  Jezik: njemački
  Mjesto: Bremen, Njemačka
  Godina: 1994
  Stranice: od 77 do 84
  Skup: 100 Jahr Technikausbildung in Bremen
  Održan: od 28.09.94 do 29.09.94

 127. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ispitivanje sklonosti zavarenih spojeva čelika povišene čvrstoće prema koroziji uz naprezanje

  Autori:
  Samardžić, Ivan (165270)
  Urednici
  Esih, Ivan
  Naslov zbornika: Zbornik radova znanstvenog i stručnog skupa in memoriam Anici Belić
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Slavonski Brod
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6048-03-5
  Stranice: od 111 do 120
  Skup: Znanstveni i stručni skup in memoriam Anici Belić
  Održan: od 06.10.94 do 06.10.94
  Sažetak: U radu se tumači problem korozije uz naprezanje na zavarenim spojevima čelika povišene čvrstoće. Navode se različite eksperimentalne metode pogodne za procjenu sklonosti zavarenih spojeva i osnovnog materijala prema koroziji uz naprezanje (KUN). Detaljnije se obrazlaže ispitivanje sklonosti čelika Nioval 50 prema KUN, provedeno prema normama DIN 50915 i SEW 1861 u 50 % otopini Ca(NO3)2 pri vrelištu. Analiza provedenog ispitivanja pokazuje da su ubrzana korozijska ispitivanja vrlo prikladna za ocjenu sklonosti zavarenih spojeva čelika povišene čvrstoće prema KUN.
  Ključne riječi: čelici povišene čvrstoće, zavareni spoj, korozija uz naprezanje

 128. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: TEMPERATURE FIELDS APPLICATION IN WELD REPAIR TECHNIQUE

  Autori:
  Samardžić, Ivan (165270)
  Naslov zbornika: Proceeding of the 19th Internationa Welding Congress
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bratislava, Slovačka
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 80-88734-02-9
  Stranice: od 311 do 320
  Skup: 19 th International Welding Congress
  Održan: od 11.05.94 do 12.05.94
  Ključne riječi: temperaturna polja, nestacionarnost, zona utjecaja topline, tvrdoća.

 129. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Structural Finite Element Analysis of Rubber at Large Strains

  Autori:
  Raos, Pero (121221)
  Michaeli, W.
  Zhu, Y.Y.
  Cescotto, S.
  Naslov zbornika: PPS, European Regional Meeting
  Jezik: engleski
  Mjesto: Strassbourg
  Godina: 1994
  Stranice: od 145 do 146

 130. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: ČELICI MARAGING S 12 % Cr

  Autori:
  Novosel, Mladen
  Cajner, Franjo
  Urednici
  Esih, Ivan
  Naslov zbornika: "AGRESIVNOST MEDIJA I POUZDANOST OPREME"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Slavonski Brod
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6048-03-5
  Stranice: od 27 do 42
  Skup: Znanstveni i stručni skup in memoriam Anici Belić
  Održan: od 06.10.94 do 06.10.94
  Sažetak: U članku se najprije sažeto prikazuju metalografske osnove očvršćenja čelika MARAGING, kako bi se čitatelju olakšalo daljnje izvođenje zaključaka o posljedicama dodavanja kroma i modificiranja inače uobičajenog sastava. Razmatra se utjecaj dodataka 9 do 12 % Cr na pojave u strukturi te odraz toga dodatka na mehanička svojstva, te se zaključuje, da će postignuta osrednja otpornost na koroziju (posebno napetosnu) opravdati primjenu takvih čelika unatoč sniženjima svojstava čvrstoće u odnosu na čelike MARAGING bez sadržaja kroma.
  Ključne riječi: čelici MARAGING, dodavanje Cr, posljedice novog sastava

 131. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: SUPER 12 % Cr - Čelici široke primjenljivosti (primjena u korozivnom okolišu i pri povišenim temperaturama

  Autori:
  Novosel, Mladen
  Naslov zbornika: Zbornik Savjetovanja o zaštiti materijala i industrijskom finišu,
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Skup: Savjetovanje o zaštiti materijala i industrijskom finišu

 132. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: NUMERICAL ANALYSIS OF FINITE-LINEAR RUBBER VISCOELASTICITY

  Autori:
  Raos, Pero (121221)
  Michaeli, W.
  Aengenheyster, g.
  Naslov zbornika: 1st International Conference on Mechanics of Time Dependent Materials
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1995
  Stranice: od 125 do 129
  Skup: 1st International Conference on Mechanics of Time Dependent Materials
  Održan: od 11.09.95 do 13.09.95

 133. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: MOGUĆNOST OPISA VISOKOELASTIČNOG PONAŠANJA PLASTOMETRA

  Autori:
  Raos, Pero (121221)
  Naslov zbornika: 13.dani DPG-a
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 117 do 122
  Skup: 13. dani DPG-a
  Održan: od 26.09.95 do 29.09.95
  Sažetak: U radu su prikazane mogućnosti kvalitativnog i kvantitativnog opisa viskoelastičnog mehaničkog ponašanja plastometra. Te mogućnosti razmotrene su prvenstveno obzirom na kvalitetu opisa i njihovu praktičnu uporabljivost. Predočeni su empirijski modeli, modeli mehaničke analogije i integracijski modeli koji se temelje na fenomenološkom pristupu pojavi viskoelastičnosti. Pritom se razlikuje linearno i nelinearno ponašanje materijala. Zbog uvjeta opterećivanja plastomerni, kao i ostali polimerni materijali u primjeni većinom pokazuju tipično nelinearno viskoelastično ponašanje. U cilju opisa tijeka opterećivanja (deformacijske prošlosti) razmotrene su metode temeljene na odgovarajućim hipotezama, integracijski i numerički modeli.

 134. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: OCJENA KVANTILA INTENZIVNOSTI KVARA SERIJSKI SPOJENIH PODSUSTAVA

  Autori:
  Perše, Dragutin (92030)
  Naslov zbornika: 40. jubilarni godišnji skup KOREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Skup: 40. jubilarni godišnji skup KOREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95

 135. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: INTERVALNA OCJENA INTENZIVNOSTI KVARA SERIJSKI SPOJENIH PODSUSTAVA

  Autori:
  Perše, Dragutin (92030)
  Naslov zbornika: 5. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Poreč
  Godina: 1995
  Stranice: od 103 do 106
  Skup: 5. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 25.09.95 do 27.09.95

 136. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The Cpk dart chart application

  Autori:
  Maglić, Leon
  Samardžić, Ivan (165270)
  Stanić, Perica
  Urednici
  Katalinić, Branko
  Naslov zbornika: 4th International DAAAM symposium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Brno, Czechia
  Godina: 1993
  Stranice: od 181 do 182
  Skup: 4th International DAAAM symposium
  Održan: od 16.09.93 do 18.09.93

 137. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Qualitatssicherung beim automatischen giessen elektrischer warmenplatten mit dem formenautomat disamatic

  Autori:
  Budić, Ivan (162480)
  Urednici
  Katalinić, Branko
  Naslov zbornika: 4th Internatinal DAAAM symposium
  Jezik: njemački
  Mjesto: Brno, Czechia
  Godina: 1993
  Stranice: od 47 do 48
  Skup: 4th International DAAAM symposium
  Održan: od 16.09.93 do 18.09.93

 138. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: VERBESSERUNG DER FORM UND MASSGENAUIGKEIT BEIM

  Autori:
  Grizelj, Branko (18873)
  Urednici
  Katalinić, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka 5. internationales DAAAM symposium
  Jezik: njemački
  Mjesto: Maribor, Slovenija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 3-901509-00-3
  Stranice: od 149 do 150
  Skup: 5. Internationales DAAAM Symposium
  Održan: od 27.10.94 do 29.10.94

 139. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Monitoring welding quality system

  Autori:
  Samardžić, Ivan (165270)
  Maglić, Leon
  Urednici
  Katalinić, Branko
  Naslov zbornika: 5. Internationales DAAAM Symposium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Maribor, Slovenija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 3-901509-00-3
  Stranice: od 377 do 378
  Skup: 5. Internationales DAAAM Symposium
  Održan: od 27.10.94 do 29.10.94

 140. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: INFLUENCE OF LASER CUTTING PARAMETERS ON CUT QUALITY

  Autori:
  Samardžić, Ivan (165270)
  Stoić, Antun
  Urednici
  Katalinić, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova 5. Internationales DAAAM symposium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Maribor, Slovenija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 3-901509-00-3
  Stranice: od 379 do 380
  Skup: 5. Internationales DAAAM Symposium
  Održan: od 27.10.94 do 29.10.94

 141. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: IMPLEMENTATION OF A MODEL OF FINITE-LINEAR RUBBER VISCOELASTICITY INTO COMMERCIAL FEA-CODE

  Autori:
  Raos, Pero (121221)
  Michaeli, W.
  Aengenheyster, g.
  Naslov zbornika: Rubbercon '95
  Jezik: engleski
  Mjesto: Goteborg
  Godina: 1995
  Održan: od 10.05.95 do 12.05.95

 142. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Istraživanje graničnih područja nosivosti zupčanog para
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Autor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 23.02.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 126
  Sažetak: U ovoj tezi sistematizirana su sva poznata oštećenja bokova zubi i data je analiza njihovih uzoraka. Teorijski su obrađeni izračuni granica nosivosti bokova glede rupičavosti, glede zaribavanja i onih prema teoriji elastohidrodinamičnog i termoelastohidrodinamičnog podmazivanja. Dat je prijedlog pojednostavljenog izračuna granice nosivosti bokova prema teoriji termoelastohidrodinamičnog prilagođenoj zupčanom evelventnom parom. Također je dat prijedlog izračuna i nekih drugih važnih veličina kao što su amplituda i položaj šiljaka talaka, Hertzove poluširine dodira, Hertzovo približavanja, debljine uljnog filma, te temperature unutar mazivog filma. Temeljem analize rezultata drugih i vlastitih rezultata izračuna data su neka zapažanja i definicije u svezi s geometrijom, materijalom, mazivim uljem i uvjetima rada. Provedenim pokusima pottvrđene su izračunate vrijednosti nekih promatranih veličina.
  Ključne riječi: zupčani par, evolventno ozubljenje, nosivost zupčanog para, rupičavost, zaribavanje (najedanje), trošenje, termoelastohidrodinamično podmazivanja


 143. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Doprinos analizi aksijalno simetričnog savijanja lima
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Autor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 23.02.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 169
  Sažetak: U prvom dijelu ovog rada uvodno se daje dosadašnje saznanje iz područja savijanja. Na osnovi prikupljenih referenci nekoliko autora vidi se da se analiza postupaka savijanja lima najčešće provodi uz omjer rm/100, da bi se dobili prvi podaci potrebni za proračun naprezanja plastičnog tečenja te za proračun raspodjele naprezanja za jednoosno stanje naprezanja. K.H. WOLTER I H.F. SCHWARK proširuju analizu na ravninsko stanje naprezanja i korigiraju pretpostavke o konstantnosti debljine lima tijekom procesa savijanja. Ipak oni u istraživanju elastičnog vraćanja zadržavaju jednoosno stanje naprezanja. Promatranje postupka savijanja pmoću plastomehaničkih jednadžbi ravnoteže proveo je R. HILL F.PROKS proširuje te jednadžbe na materijal s linearnim očvršćenjem. Analizirajući podatke dobivene analitičkom metodom MKE i provjerom pojedinačnih slučajeva eksperimentom su određeni utjecajni faktori na naprezanje, pomake i silu pri opterećenju kružne ploče i nakon njezina rasterećenja. To su: 1. materijal kružne ploče 2. polumjer savijanja kružne ploče 3. polumjer kružne ploče 4. debljina kružne ploče i 5. način opterećenja kružne ploče. Kako bi se dobili izrazi za proračun sile za aksijalno-simetrično savijanje lima kao i pomaci za vrijeme opterećenja i nakon rasterećenja, korišteni su podaci dobiveni MKE. Interpolaciju rezultata izvelo se metodom najmanjih kvadrata. Matematizacijom podataka slijede izrazi za proračun sile i pomaka, koji mogu biti primjenljivi u praksi.


 144. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Analiza nastanka pukotina na tlačnim posudama iz sitnozrnatih visokočvrstih čelika
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Autor: SAMARDŽIĆ IVAN
  Datum obrane: 10.10.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 203
  Sažetak: U radu je obuhvaćena analiza uzroka nastanka pukotina na tlačnimposudama izrađenim iz sitnozrnatih visokočvrstih čelika. Polaznarazmatranja odnose se na probleme zavarljivosti i ispitivanjazavarljivosti ovih čelika. Kao reprezentanti posuda pod tlakomodabrane su vagonska cisterna 110 m3 i kuglasti spremnik 3000 m3.Kratkim prikazom tehnologije izrade navedenih posuda pod tlakomželjelo se ukazati na složenost i kompleksnost proizvodnogprocesa izrade i kontrole posuda pod tlakom, te potrebu dopunetehničkih propisa iz domena projektiranja, izrade i eksploatacijeposuda pod tlakom. Na temelju literaturnih podataka navedeni suutjecajni faktori koji mogu uzrokovati nastajanje i propagacijupukotina na posudama pod tlakom. Budući da je najviše puta kaoglavni uzročnik pojave oštećenja navođena korozija uz naprezanje,to je razlog zbog kojeg je provedeno ispitivanje sklonostisitnozrnatog visokočvrstog čelika Nioval 50 prema koroziji uznaprezanje. Na temelju provedenih ispitivanja utvrđeno je da ječelik Nioval 50 sklon koroziji uz naprezanje. Pored toga uočenoje da se sklonost prema koroziji uz naprezanje može dovesti uvezu s vrijednostima tvrdoće i naprezanja u zavarenim spojevima.Ispitivanjima tvrdoće i udarne žilavosti na uzorcima podvrgnutimsimulaciji toplinskog ciklusa zavarivanja i na zavarenim pločamadobivene su vrijednosti tvrdoća koje su znatno iznad kriričnihvrijednosti sa stajališta sklonosti prema koroziji uz naprezanje.
  Ključne riječi: Posude pod tlakom, sitnozrnati visokočvrsti čelici, pukotine, koroziono naprezanje


 145. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Kvantifikacija boridnih slojeva
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Autor: MARKOVIĆ RADOJKA
  Datum obrane: 23.09.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 78
  Sažetak: Od kako se boriranje u zadnje vrijeme smatra tehnološki i ekonomski zadovoljavajućim postupkom, pronađena je već i njegova mnogostruka primjena u suzbijanju trošenja materijala. Tako se pokazalo da je boriranje prije svega postupak koji smanjuje abrazijsko trošenje, odnosno da je najbolje svojstvo boridnih slojeva njihova visoka tvrdoća. No, pri izboru parametara boriranja nedostaje kriterij za uspoređivanje kvalitete boridnih slojeva, pa se ovim radom pokušalo odrediti jedinstven kriterij za utvrđivanje "korisne dubine otvrdnuća".
  Ključne riječi: Boriranje, Mikrotvrdoća, Abrazijsko trošenje.


 146. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: VISOKOFREKVENTNO ZAVARIVANJE CIJEVI
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 23.01.91
  Autor: ŠKORIĆ IVICA
  Rad: Diplomski rad


 147. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ZAVARIVANJE KUGLASTIH SPREMNIKA ZATEKUĆI NAFTNI PLIN
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 27.02.91
  Autor: TONČEK VLADO
  Rad: Diplomski rad


 148. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ZAVARIVANJE VAGONSKIH CISTERNI ZA AMONIJAK
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 27.02.91
  Autor: JURIĆ ANTO


 149. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PUKOTINE ZAVARENIH SPOJEVA NA VAGONSKIM CISTERNAMA IZGRAĐENIM IZ SITNOZRNATIH VISOKOČVRSTIH ČELIKA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 28.03.91
  Autor: Stoić Dipl. ing. Antun


 150. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: POUZDANOST ZAVARENIH PROIZVODA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 24.05.95
  Autor: Kozak dipl.inž. Dražan
  Rad: Diplomski rad


 151. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: OSIGURANJE KVALITETE I POUZDANOSTI POSUDA POD TLAKOM
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 22.06.92
  Autor: NUJIĆ ANTO


 152. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: REVITALIZACIJA KOMPONENTI PARNIH KOTLOVA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 18.12.91
  Autor: TUNJIĆ ĐURO


 153. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: IZRADA SKLOPOVA GRAĐEVINSKIH STROJEVA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 18.12.91
  Autor: MEDUNOVIĆ PAVO
  Rad: Diplomski rad


 154. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: LEMLJENJE BAKRA I LEGURA BAKRA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 29.06.92
  Autor: VLADIĆ MATO
  Rad: Diplomski rad


 155. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROIZVODNJA DEBELOSTIJENIH POSUDA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 27.11.92
  Autor: KVESIĆ TOMISLAV
  Rad: Diplomski rad


 156. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: MEHANIZACIJA ZAVARIVANJA CIJEVNIH PRIKLJUČAKA NA CILINDRIČNE POSUDE
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 22.12.92
  Autor: DAMJANOVIĆ MLADEN
  Rad: Diplomski rad


 157. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: OSIGURANJE POUZDANOSTI U RADU KOD KOTLOVSKIH POSTROJENJA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 14.04.93
  Autor: Virkes Tomislav
  Rad: Diplomski rad


 158. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: KONTROLA KVALITETE PROIZVODNOG PROCESA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 23.06.93
  Autor: BOTICA GORDANA
  Rad: Diplomski rad


 159. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: POPRAVLJANJE GREŠAKA NA POSUDAMA POD TLAKOM
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 23.06.93
  Autor: Galović Mato
  Rad: Diplomski rad


 160. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI POSUDA POD TLAKOM
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 23.06.93
  Autor: MUSTAPIĆ IVICA
  Rad: Diplomski rad


 161. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA DVOSTRUKOG NESPREGNUTOG KOMPENZATORA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 22.12.94
  Autor: PAVIĆ JOSIP
  Rad: Diplomski rad


 162. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: IZRADA POKRETNIH POSUDA ZA UKAPLJENI NAFTNI PLIN
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 29.05.95
  Autor: POLJAK TOMISLAV
  Rad: Diplomski rad


 163. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: LASER I NOVE TEHNOLOGIJE U OBRADI MATERIJALA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 13.07.95
  Autor: STOIĆ ANKICA
  Rad: Diplomski rad


 164. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov:


 165. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ZAVARIVANJE PROPAN-BUTAN BOCA 10 KG
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 19.06.91
  Autor: JELAVIĆ MIRJANA
  Rad: Diplomski rad


 166. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: REPARATURNO ZAVARIVANJE POSUDA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 19.06.91
  Autor: TOMAŠ DARKO
  Rad: Diplomski rad


 167. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: REPARATURNO NAVARIVANJE MARTENZITNIH ČELIKA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 27.11.92
  Autor: KAPOV ISTOK
  Rad: Diplomski rad


 168. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ANALIZA PROCESA OBRADE PREDMETA NA TOKARSKIM STROJEVIMA SA KLASIČNIM I CNC UPRAVLJANJEM
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 11.12.91
  Autor: TRESKA ZLATKO
  Rad: Diplomski rad


 169. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE TANKIH LIMOVA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 11.12.91
  Autor: KRAJINOVIĆ IVICA
  Rad: Diplomski rad


 170. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: IZRADA ALUMINIJSKIH CIJEVI VISOKOFREKVENTNIM ZAVARIVANJEM
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 15.01.92
  Autor: MATIJEVIĆ PERO
  Rad: Diplomski rad


 171. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ANALIZA PROCESA OBRADE NA HORIZONTALNOJ BUŠILICI- GLODALICI SA KLASIČNIM I NC UPRAVLJANJEM
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 15.01.92
  Autor: KOVAČEVIĆ DRAGIŠA
  Rad: Diplomski rad


 172. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: SPAJANJE KONSTRUKCIJSKIM AUSTENITNIH CrNi MATERIJALA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 16.12.92
  Autor: ĆORIĆ BOŽIDAR
  Rad: Diplomski rad


 173. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: UTJECAJ IZBORA ŽLJEBA ZA ZAVARIVANJE NA UKUPNE TROŠKOVE
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 17.02.93
  Autor: KOVAČEVIĆ IVICA
  Rad: Diplomski rad


 174. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ZAVARIVANJE ČELIČNIH NOSIVIH KONSTRUKCIJA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LUKAČEVIĆ ZVONIMIR
  Datum obrane: 05.07.94
  Autor: SMOLJO ZORAN
  Rad: Diplomski rad


 175. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE ALATA ZA IZRADU NOSAČA ELEKTROMOTORA PREMA CRTEŽU
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 14.05.92
  Autor: TIŠMA PREDRAG
  Rad: Diplomski rad


 176. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: TEHNOLOGIJA IZRADE KUĆIŠTA PREMA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 22.05.92
  Autor: TORBIĆ BRUNO
  Rad: Diplomski rad


 177. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: IZRADA TEHNOLOGIJE I PROJEKTIRANJE ALATA ZA IZRAĐEVINU PRIKAZANU NA CRTEŽU
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 24.06.93
  Autor: KOVAČ IVAN
  Rad: Diplomski rad


 178. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE IZRADE OMOTAČA PREDNJEG PREMA CRTEŽU
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 25.05.94
  Autor: ANDRAŠIĆ DRAŽEN
  Rad: Diplomski rad


 179. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE IZRADE KOTLOVSKOG POSTROJENJA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 28.06.94
  Autor: SOLDAN MANDA
  Rad: Diplomski rad


 180. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE IZRADE LIMA REZERVOARA PREMA CRTEŽU
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 21.12.94
  Autor: PEJIČIĆ VIDOSAVA
  Rad: Diplomski rad


 181. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE IZRADE GORNJE ORTO PLOČE PREMA CRTEŽU
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 21.12.94
  Autor: MILIĆ SAŠA
  Rad: Diplomski rad


 182. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE KOVANJA ŠKOLJKE SPOJNICE
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 17.07.95
  Autor: KRIŠTO DALIBOR
  Rad: Diplomski rad


 183. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: RAZRADA TEHNOLOGIJE KOVANJA ZUPČANIKA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 19.06.91
  Autor: MATASOVIĆ PREDRAG
  Rad: Diplomski rad


 184. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: VEZA UKOVNJA STROJNOG BATA SUA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 19.03.92
  Autor: HRKAČ NATAŠA
  Rad: Diplomski rad


 185. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: RAZRADA TEHNOLOGIJE SAVIJANJA CIJEVI U KOTLOGRADNJI
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 12.02.92
  Autor: ĆURIĆ BLAŽ
  Rad: Diplomski rad


 186. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: IZRADA ALATA ZA POSUDU ZA ZASIĆENJE ZRAKOM PREMA CRTEŽU F-37365
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 12.02.92
  Autor: CVITANOVIĆ MIRELA
  Rad: Diplomski rad


 187. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE IZRADE GLODALA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 14.04.93
  Autor: LUKIČEVIĆ MARIJAN
  Rad: Diplomski rad


 188. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: RAZRADA TEHNOLOGIJE KOVANJA KLJUČA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 07.12.93
  Autor: DELIĆ MARIJA
  Rad: Diplomski rad


 189. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: TEHNOLOGIJA KOVANJA TOČKA U UKOVNJU
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 07.12.93
  Autor: STEPIĆ PERO
  Rad: Diplomski rad


 190. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: TEHNOLOGIJA SAVIJANJA ČELIČNIH CIJEVI
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 07.12.93
  Autor: ZEBA ZLATAN
  Rad: Diplomski rad


 191. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJA IZRADE HVATAČA PREMA CRTEŽU
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 08.02.94
  Autor: SEKULIĆ GORAN
  Rad: Diplomski rad


 192. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE IZRADE PODLOŠKE PREMA CRTEŽU
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 08.02.94
  Autor: LEŠINA PETAR
  Rad: Diplomski rad


 193. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE IZRADE BEŠAVNE BOCE o 229 x 5,8
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 08.02.94
  Autor: ĐURINA ZORAN
  Rad: Diplomski rad


 194. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE IZRADE BEŠAVNE BOCE PREMA CRTEŽU
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 12.04.94
  Autor: BOKULIĆ DARKO
  Rad: Diplomski rad


 195. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: TEHNOLOGIJA IZRADE USADNIKA PREMA CRTEŽU
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 12.04.94
  Autor: MAĆAŠ MARIJA
  Rad: Diplomski rad


 196. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE IZRADE I MONTAŽE SPREMNIKA LOŽ ULJA 1500 M3 ZA TERMOELEKTRANU TOPLANA ZAGREB
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: GRIZELJ BRANKO
  Datum obrane: 07.06.95
  Autor: POROBIĆ ANELA
  Rad: Diplomski rad


 197. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: UTJECAJ CJEPLJENJA I VRSTE CJEPIVA NA STRUKTURU I MEHANIČKA SVOJSTVA SL 200
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LAZAREVIĆ MARKO
  Datum obrane: 23.01.91
  Autor: BAKETARIĆ JURE
  Rad: Diplomski rad


 198. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: UTJECAJ TOPLINSKE OBRADE NA STRUKTURU I SVOJSTVA SIVOG LIJEVA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LAZAREVIĆ MARKO
  Datum obrane: 28.06.94
  Autor: ERGOVIĆ DAVOR
  Rad: Diplomski rad


 199. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: UTJECAJ KEMIJSKOG SASTAVA I STRUKTURE NA MEHANIČKA SVOJSTVA KOČIONIH PAPUČA ŽELJEZNIČKIH VOZILA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LAZAREVIĆ MARKO
  Datum obrane: 01.06.95
  Autor: NARANČIĆ MLADEN
  Rad: Diplomski rad


 200. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: OVISNOST OTPORNOSTI NA TROŠENJE MATERIJALA KOČIONIH PAPUČA ŽELJEZNIČKIH VOZILA O STRUKTURI FOSFORNOG SIVOG LIJEVA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LAZAREVIĆ MARKO
  Datum obrane: 01.06.95
  Autor: JELIĆ DRAGAN
  Rad: Diplomski rad


 201. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: UTJECAJ INDUKCIONOG KALJENJA NA STRUKTURU I SVOJSTVA ZUPČANOG VIJENCA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: LAZAREVIĆ MARKO
  Datum obrane: 05.07.94
  Autor: SKELEDŽIĆ MLADEN
  Rad: Diplomski rad


 202. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: RAZRADA ODRŽAVANJA POGONA ZA PROIZVODNJU DRVENIH PROIZVODA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 13.01.94
  Autor: SOLDO MARIO
  Rad: Diplomski rad


 203. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE I KONSTRUIRANJE REDUKTORA S JEDNIM PUŽNIM PAROM
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 13.01.94
  Autor: GUNČEVIĆ DAVOR
  Rad: Diplomski rad


 204. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROFRAČUN I KONSTRUKCIJA ZUPČANOG PARA ZA JEDINICU ZA ZATVARANJE KALUPA ZA AUTOMATSKU UBRIZGAVALICU ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE POLIMERNIH MATERIJALA, TIPA BELMATIK 9500/CNC
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 07.06.94
  Autor: PETRANOVIĆ BOŽIDAR
  Rad: Diplomski rad


 205. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ODRŽAVANJE VOZILA NA MOTORNI POGON
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 07.06.94
  Autor: VINKOVIĆ ZORAN
  Rad: Diplomski rad


 206. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ODRŽAVANJE STROJEVA I UREĐAJA U RADIONICI PODUZEĆA "VOĆE" EXPORT - IMPORT DD.ZAGREB, PLANTAŽA DONJA BEBRINA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 05.07.94
  Autor: MIRKOVIĆ KATICA
  Rad: Diplomski rad


 207. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ODRŽAVANJE CENTRIFUGA STROJEVA ZA KRISTALIZACIJU ŠEĆERA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 13.01.95
  Autor: BAOTIĆ VLADIMIR
  Rad: Diplomski rad


 208. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PRORAČUNATI I KONSTRUIRATI JEDNOSTEPENI ZUPČANI REDUKTOR POGONA VAKUM PUMPE NA SANITARNOM KAMIONU (DIESEL POGON), SA CILINDRIČNIM KOSIM ZUBIMA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 13.01.95
  Autor: KUTEROVAC JOSIP
  Rad: Diplomski rad


 209. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PRORAČUNATI I KONSTRUIRATI PRVI STUPANJ DVOSTEPENOG PUŽNOG REDUKTORA POGONA LANČANOG TRANSPORTERA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 12.01.95
  Autor: KRULJAC BOŽICA
  Rad: Diplomski rad


 210. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PRORAČUNATI I KONSTRUIRATI DRUGI STUPANJ DVOSTEFPENOG PUŽNOG REDUKTORA POGONA LANČANOG KONVEJERA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 12.01.95
  Autor: MITROVIĆ ANTONIJO
  Rad: Diplomski rad


 211. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: KONSTRUIRANJE I PROJEKTIRANJE PRIJENOSNIKA ZA PRIJENOS SNAGE I GIBANJA S PRVIM STUPNJEM PRIJENOSA POMOĆU PARA ČELNIKA S RAVNIM ZUBIMA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 13.01.95
  Autor: ŠKULJEVIĆ IVAN
  Rad: Diplomski rad


 212. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRATI I KONSTRUIRATI JEDNOSTEPENI REDUKTOR SA VODORAVNIM VRATILIMA I KOSIM ZUBIMA, NAMIJENJEN ZA POGON DIZALICE
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 08.02.95
  Autor: ĐURĐEVIĆ NENAD
  Rad: Diplomski rad


 213. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRATI I KONSTRUIRATI JEDNOSTEPENI REDUKTOR SA STRELASTIM ZUBIMA (KOSI ZUBI) ZA POGON DUBINSKE PUMPE ZA NAFTU
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 08.02.95
  Autor: ĐURĐEVIĆ PREDRAG
  Rad: Diplomski rad


 214. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: KONSTRUIRATI I PRORAČUNATI IZMJENJIVAČ TOPLINE KOJI RADI KOMBINIRANO KAO PEĆ I KAO IZMJENJIVAĆ (SA PLAMENIKOM U CIJEVI) KOJI SLUŽI ZA ZAGRIJAVANJE ZRAKA U KOMORI ZA PEČENJE BOJE NA METALNIM ELEMENTIMA U POGONU BRAVARIJE "ORIOLIK"-a U ORIOVCU
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 08.02.95
  Autor: MARSENIĆ TIHOMIR
  Rad: Diplomski rad


 215. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE I KONSTRUIRANJE JEDNOSTEPENI REDUKTOR SA KOSIM ZUBIMA ZA POGON DIZALICE
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 11.05.95
  Autor: PAVELIĆ BOŽIDAR
  Rad: Diplomski rad


 216. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PRORAČUNATI I KONSTRUIRATI JEDNOSTEPENI PUŽNI REDUKTOR POGONA KOLICA BRODSKE STROJARNICE
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 07.06.95
  Autor: ĐURAŠINOVIĆ ŠIMO
  Rad: Diplomski rad


 217. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: DEFINIRANJE UVJETA ZA DOBIVANJE CERTIFIKATA KONTZROLE KVALITETE PO ISO 9000 U ODRŽAVANJU APARATA, UREĐAJA, STROJEVA I OPREME PODUZEĆA TEDINGTON "ĐĐ" U SLAVONSKOM BRODU
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 05.07.95
  Autor: GALIĆ VJEKOSLAV
  Rad: Diplomski rad


 218. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE ODRŽAVANJA U PODUZEĆU "DOMIN" SLAV.BROD
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 07.07.95
  Autor: VRBANJAC STJEPAN
  Rad: Diplomski rad


 219. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ODRŽAVANJE STROJEVA I OPREME U TVORNICI BEŠAVNIH BOCA "ĐĐ" (TBB) U SKLADU SA ZAHTJEVIMA ISO 9000
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 07.07.95
  Autor: ZEBA ZORAN
  Rad: Diplomski rad


 220. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PRORAČUNATI I KONSTRUIRATI JEDNOSTEPENI PUŽNI REDUKTOR POGONA OKRETANJA RAŽNJA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 07.07.95
  Autor: KATINIĆ PERICA
  Rad: Diplomski rad


 221. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: RAZRADITI JEDNU AKCIJU ODRŽAVANJA APARATA, UREĐAJA, STROJEVA I OSTALE UKUPNE OPREME U PODUZEĆU "ŠEĆERANA" U ŽUPANJI
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 05.07.95
  Autor: BEUK MLADEN
  Rad: Diplomski rad


 222. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PRIJEDLOG ORGANIZACIJE POGONA "ORIOLIK" U ORIOVCU UZ KOMPJUTERIZACIJU PODUZEĆA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 21.12.94
  Autor: KOVAČEVIĆ ŽELJKO
  Rad: Diplomski rad


 223. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ODRŽAVANJE KOMPRESORSKE STANICE
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: SEBASTIJANOVIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 25.05.95
  Autor: ŠESTIĆ ANTO
  Rad: Diplomski rad


 224. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE I KONSTRUIRANJE PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA S JEDNIM STUPNJEM PRIJENOSA OTVORENOG PAROM STOŽNIKA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 21.12.94
  Autor: ĆOSIĆ TOMISLAV
  Rad: Diplomski rad


 225. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE REDUKTORA S DVA STUPNJA PRIJENOSA I S TROSTRUKIM ODVOĐENJEM SNAGE I GIBANJA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 28.04.95
  Autor: LEVANIĆ MARIO
  Rad: Diplomski rad


 226. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE REDUKTORA S PUŽNIM PAROM
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 27.06.95
  Autor: MALKOČ VLADIMIR
  Rad: Diplomski rad


 227. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE REDUKTORA S TRI STUPNJA PRIJENOSA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 17.07.95
  Autor: MOŠKUN DRAGOMIR
  Rad: Diplomski rad


 228. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE REDUKTORA S PAROM STOŽNIKA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 17.07.95
  Autor: JUZBAŠIĆ GORDANA
  Rad: Diplomski rad


 229. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE HORIZONTALNO POLEGNUTOG REDUKTORA S JEDNIM STUPNJEM PRIJENOSA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 18.07.95
  Autor: VUČINIĆ IVICA
  Rad: Diplomski rad


 230. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE REDUKTORA S DVA PUŽNA PARA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 18.07.95
  Autor: VIDOVIĆ ZORAN
  Rad: Diplomski rad


 231. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: JEDNOSTEPENI REDUKTOR SA ČELNICIMA SA STRELASTIM ZUBIMA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 08.05.91
  Autor: KVOČKA GORAN
  Rad: Diplomski rad


 232. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE I KONSTRUIRANJE ZUPČANIČKOG PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA S JEDNIM STUPNJEM PRIJENOSA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 15.04.91
  Autor: PAVLOVIĆ ILIJA
  Rad: Diplomski rad


 233. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE I KONSTRUIRANJE ZUPČANIČKOG REDUKTORA S JEDNIM STUPNJEM PRIJENOSA I KOSIM ZUBIMA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 19.06.92
  Autor: MILINKOVIĆ DRAŽEN
  Rad: Diplomski rad


 234. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE I KONSTRUIRANJE ZUPČANIČKOG REDUKTORA S JEDNIM STUPNJEM PRIJENOSA I STREGASTIM ZUBIMA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 15.12.92
  Autor: MATEŠA MILAN
  Rad: Diplomski rad


 235. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE I KONSTRUIRANJE PUŽNOG REDUKTORA S JEDNIM STUPNJEM PRIJENOSA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 24.03.93
  Autor: GRBA GORDANA
  Rad: Diplomski rad


 236. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE I KONSTRUIRANJE REDUKTORA S JEDNIM PAROM STOŽNIKA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 16.06.93
  Autor: MARCEKOVIĆ ANITA
  Rad: Diplomski rad


 237. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE I KONSTRUIRANJE REDUKTORA S JEDNIM PUŽNIM PAROM
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 16.06.93
  Autor: GRGIĆ DARKO
  Rad: Diplomski rad


 238. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE I KONSTRUKCIJA REDUKTORA S JEDNIM STUPNJEM PRIJENOSA POMOĆU STOŽNIKA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 04.11.93
  Autor: KOLESARIĆ GORAN
  Rad: Diplomski rad


 239. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: JEDNOSTEPENI PRIJENOSNIK SNAGE I GIBANJA SA ČELNICIMA S KOSIM ZUBIMA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 05.07.94
  Autor: PUHARIĆ VLAD0
  Rad: Diplomski rad


 240. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE I KONSTRUIRANJE REDUKTORA S DVA STUPNJA PRIJENOSA POMOĆU ČELNIKA S HELIKOIDNIM OZUBLJENJEM
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 12.01.95
  Autor: HAJNAL JASMINA
  Rad: Diplomski rad


 241. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE I KONSTRUIRANJE REDUKTORA S JEDNIM STUPNJEM PRIJENOSA POMOĆU K-PUŽA I PUŽNOG KOLA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 07.12.94
  Autor: GALIĆ FRANJO
  Rad: Diplomski rad


 242. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROJEKTIRANJE I KONSTRUIRANJE PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA (VARIJATORA)
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: KLJAJIN MILAN
  Datum obrane: 12.01.95
  Autor: JAMAKOVIĆ SAMIRA
  Rad: Diplomski rad


 243. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: UTVRĐIVANJE OPTIMALNOG POSTUPKA TOPLINSKE OBRADBE ČELIKA TIPA "MARAGING"
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: NOVOSEL MLADEN
  Datum obrane: 16.11.93
  Autor: SOLDO MIRELA
  Rad: Diplomski rad


 244. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: POSTUPAK IZRADE STAPAJICE BRODSKOG DVOTAKTNOG MOTORA
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: NOVOSEL MLADEN
  Datum obrane: 04.05.94
  Autor: PJANIĆ GOROSLAV
  Rad: Diplomski rad


 245. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: UČINCI TERMOKEMIJSKIH OBRADBI NA SVOJSTVA ČELIKA MARAGING
  Fakultet: STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD SVEUČILIŠTE U OSIJEKU
  Mentor: NOVOSEL MLADEN
  Datum obrane: 10.05.95
  Autor: SEKULIĆ MIRELA
  Rad: Diplomski rad


 246. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Osiguranje kvalitete energetskih postrojenja HAZU
  Ustanova: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
  Godina: 1994


 247. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Suvremeni koncept razvoja proizvoda
  Ustanova: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  Godina: 1995


 248. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Numerical Analysis of Finite-Linear Rubber Viscelasticity
  Ustanova: The society for Experimental Mechanics
  Godina: 1995


 249. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Suvremena tehnologija lijepljenja mijenja dizajn i postupak montaže
  Ustanova: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  Godina: 1995MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr