SVIBOR - Projekt broj: 2-08-163

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-163


ISTRAŽIVANJE UVJETA IZGARANJA I PRIJENOSA TOPLINE U FLUIDIZIRANOM SLOJU


Glavni istraživač: FEUERBACH, VLADO (11682)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 44
Naziv ustanove: Strojarski fakultet, Slavonski Brod (152)
Odjel/Zavod: Katedra za energetska postrojenja
Adresa: 55000 Slavonski Brod, Trg I.B.Mažuranić 5
Grad: 35000 - Slavonski Brod, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)55 23-17-07
teleFaks: 385 (0)55 23-14-46
Telefon: 385 (0)55 23-17-07
teleFaks: 385 (0)55 23-14-46

Sažetak: Dosadašnje spoznaje, kadrovska i eksperimentalna baza te osnovni modeli ložišta i vlastiti objekti u eksploataciji, omogućavaju provođenje istraživanja uvjeta izgaranja mrkih ugljena, lignita, biomase i alternativnih krutih goriva, kao i prijenosa topline u fluidiziranom sloju inertnog materijala. Rezultati istraživanja posebno su primjenjivi za koncepcijsko rješavanje, izgradnju i eksploataciju energetskih objekata. U procesu industrijske proizvodnje i obrade materijala, rezultati su primjenjivi i sa aspekta nove tehnologije u toplinskoj obradi materijala i dijelova.

Ključne riječi: energetsko postrojenje, fluidizirani sloj, prijenos topline, prijenos mase, izgaranje, ugljen, lignit, odsumporavanje, toplinska obrada, inertni materijal

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je ovladavanje tehnologijom izgaranja krutih goriva u fluidiziranom sloju kako u teoretskom pogledu tako i u eksperimentalnim i eksploatacionim uvjetima. Obzirom na karakter istraživanja, rezultati istih bi predstavljali : - matematičke modele i programske pakete hidrodinamike fluidiziranoga sloja u kombinaciji sa procesom izgaranja kod različitih stanja sloja, - sistematizaciju fizikalnih i kemijskih svojstava kritih materijala i goriva sa aplikacionim modelom za njihov izbor pri različitim simuliranim uvjetima ekspoatacije, - podloge za primjenu tehnologije fluidiziranoga sloja na objektima elektroenergetskog i industrijskog tipa uz udovoljavanje oštrim uvjetima zaštite čovjekove okoline. Širi ciljevi istraživanja su: - razvoj tehničkih rješenja energetske opreme, - razvoj metoda i opreme za ispitivanje, kontrolu i regulaciju rada energetskog postrojenja, - razvoj metoda u projektiranju, izradi i eksploataciji opreme, - osvajanje postupka toplinske obrade materijala u kupkama sa fluidiziranim slojem inertnog materijala. U znanstvenom se dijelu očekuje i stjecanje novih spoznaja, znanstveno i stručno usavršavanje djelatnika te metodološko i materijalno jačanje eksperimentalne baze.


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Strojarsko tehnološki projekt - Parni kotao ECOFLUID 25/45/450 sa izgaranjem u fluidiziranom sloju
    Tip proizvoda: Tehničke specifikacije
    Autor(i): Beronja M., Kovačević Z.

  2. Naziv: Izvedbeni projekt kotlovnice sa 2 kom. kotla tipa FLUID-1000
    Tip proizvoda: Tehničke specifikacije
    Autor(i): Jelenić S., Aračić S., Šimić M.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr