SVIBOR - Projekt broj: 2-08-165

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-165


LOGISTIČKO ODRŽAVANJE ENERGETSKIH POSTROJENJA


Glavni istraživač: MAJDANDŽIĆ, NIKO (69793)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.03.91. do 01.03.95.

Ukupno radova na projektu: 127
Naziv ustanove: Strojarski fakultet, Slavonski Brod (152)
Odjel/Zavod: Katedra za organizaciju i informatiku
Adresa: Trg Ivane Brlić Mažuranić br. 18
Grad: 35000 - Slavonski Brod, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 55 23-11-88
teleFaks: 385 (0) 55 23-14-46

Sažetak: Istraživanja na projektu usmjerena su na probleme održavanjaŤ energetskih postrojenja u cilju povišenja raspoloživosti iŤ pouzdanosti postrojenja, sigurnosti u radu te produženja vijekaŤ funkcionalnosti komponente, sistema i postrojenja. Pravci istraživanja su: - istraživanja optimalne organizacije održavanja, - istraživanje i definiranje informacijskog sistema održavanjaŤ kao pretpostavke za efikasniju pripremu, organizaciju iŤ provođenje održavanja i remonta, - mjerenje i ispitivanje uticaja postrojenja na okolinu teŤ davanje prijedloga za smanjenje štetnog utjecaja, - istraživanja mogućnosti uvođenja automatiziranog upravljanja iŤ regulacijom procesa u cilju boljeg korištenja goriva iŤ sigurnijeg rada, - istraživanje i razvoj ekspertnih sistema za brzo otkrivanjeŤ kvara i nalaženje optimalne tehnologije otklanjanja.

Ključne riječi: Sistem održavanja energetskih postrojenja, organizacija, softver za održavanje i dijagnostiku, automatizacija upravljanja, ekspertni sistemi.

Ciljevi istraživanja: Istraživati i definirati potrebnu organizaciju i sistem održavanja kompleksnih postrojenja u cilju povišenja njihove pouzdanosti i efikasnosti rada uy optimalizaciju troškova funkcioniranja i održavanja. Ovo će biti realizirano kroz: - istraživanje ključnih parametara u poduzećima procesne, energetske i kemijske industrije, koji djeluju na definiranje strategije održavanja u cilju efikasnosti, ekonomičnijeg i pouzdanijeg rada, te povećanja profita poduzeća, - definiranje strategije održavanja, izbor metoda i pristupa u cilju smanjenja zastoja i otkaza komponenti, sistema i postrojenja, - razvoj novih metoda za utvrđivanje istrošenosti, zamora i tehnoloških postupaka za revitalizaciju komponenti i dijelova, - istraživanje i definiranje koncepcije upravljačkog informacijskog sistema ASUR kao podrške održavanju , te njegov razvoj i primjena kroz slijedeće podsisteme: definicija elemenata postrojenja DEFEL,nabava i zalihe rezervnih dijelova i komponenti NAZAL, podsistem funkcioniranja i otkaza FUOTK, te planiranje i praćenje remonta, kontrolnih pregleda i održavanja ASURP, - izrada programskih sistema ASUR (DEFEL, NAZAL, FUOTK i ASURP) u dvije verzije: za manja postrojenja u varijanti PC mreže i za veća postrojenja u varijanti srednjih sistema sa relacionim bazama podataka i UNIX operativnim sistemom, uz definiranje potrebnih aktivnosti za prilagođavanje raspoloživoj računarskoj opremi korisnika, - definiranje potrebnih veza za povezivanje ASUR s poslovnim informacijskim sistemom energetskih postrojenja, - razvoj, definiranje, izrada i uvođenje u primjenu ekspertnog sistema za detekciju kvarova i otkaza na pojedinim sistemima postrojenja, - razvoj i uvođenje u primjenu ekspertnog sistema za brzo definiranje tehnologije otklanjanja kvarova, - istraživanje i razvoj automatizacije upravljanja procesima u cilju povišenja sigurnosti i pouzdanosti rada.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 03.01.94
Informacije: svibor@znanost.hr