SVIBOR - Projekt broj: 2-08-166

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-166


ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INTEGRACIJA SOFTVERA U CIM SISTEM


Glavni istraživač: MAJDANDŽIĆ, NIKO (69793)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.03.91. do 01.03.96.

Ukupno radova na projektu: 211
Naziv ustanove: Strojarski fakultet, Slavonski Brod (152)
Odjel/Zavod: Katedra za organizaciju i informatiku
Adresa: Trg Ivane Brlić Mažuranić br. 18
Grad: 35000 - Slavonski Brod, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 55 23-11-88
teleFaks: 385 (0) 55 23-14-46

Sažetak: U projektu se istražuju postojeći i razvijeni novi paketi potrebni za razvoj CIM sistema, specifičnih za naše, konvencionalnom opremom i tehnologijama, ograničene uvjete razvoja. Obavlja se i integracija CAD i CAM sistema, te izgrađuje sistem za projektiranje i izradu strojarskih tehnologija za CNC strojeve i konvencionalna radna mjesta. Razvija se automatska proizvodna linija na modelu CIM sistema za rotacijske predmete s određenim zahtjevima na operacijama glodanja. Razvijaju se i integriraju u zajednički sistem, podsistemi upravljanja proizvodnjom, osiguranjem kvalitete i održavanjem kapaciteta za potrebe proizvodnih sistema sadašnjosti i budućnosti s očekivanim udjelom CIM sistema u njima. Istražiti i postaviti model, fleksibilnog u odnosu na okruženje, procesa organizacije proizvodnog sistema.

Ključne riječi: Istraživanje, razvoj i primjena CIM sistema, projektiranje i izrada tehnologije, ekspertni sistemi, održavanje, osiguranje kvalitete, CIM model za male rotacione dijelove, integracija softvera.

Ciljevi istraživanja: Za postavljenu koncepciju CIM sistema, obaviti integraciju CAD, CAM, CAP, CAPP, CAQ i CAM sistema te direktnu komunikaciju na upravljačke jedinice CNC strojeve, transportera i manipulatora. U ovaj integrirani sistem ugraditi: - Istraživanje procesa organizacije kojima se postiže fleksibilnost proizvodnog sistema prema okruženju, - 3D (CAD) sistem IPU Moskva uz provođenje interaktivnog rada na naš jezik uy ugradnju naših paketa DD, DD/NC i SHEMA. - Istražiti, definirati i razviti sistem za projektiranje i izradu tehnoloških postupaka za konvencionalne i NC i CNC strojeve za tehnologije: rezanja, obrade odvajanjem čestica, obrade plastičnom deformacijom, zavarivanja, toplinske obrade, bravarskih i radova montaže i antikorozivne zaštite. - Istražiti i definirati za uvjete rada CIM sistema podsistema upravljanja proizvodnjom ASUPIM, održavanje kapaciteta ODKAP i osiguranje kvalitete OSKVA. - Izgraditi ekspertni sistem za projektiranje tehnologije, uz model izbora optimalnog postupka, - Na bazi CNC tokarilice i glodalice te manipulatora izgraditi hardverski dio CIM sistema. - Istraživati uticaj automatizacije na motiviranost izvršioca. - Integrirati urađeni softverski i hardverski dio u CIM sistem za obradu malih rotacijskih dijelova. Očekivani doprinosi: - Ovladati znanjima u integraciji softvera i izgradnji CIM sistema, - Izgraditi vlastiti sistem za projektiranje i obradu tehnologije na bazi postojećih rješenja u svijetu, i naših specifičnosti vezanih uz značajno prisustvo konvencionalne opreme, - Istraživanjem doći do definicije Informacijskog sistema i razviti koncepciju i pakete programa za rad informacijskih podsistema, - Izgraditi bazu znanja i ekspertni sistem za tehnologiju zavarivanja, - Na bazi nabavljene osnovne, te urađene pomoćne opreme i vlastitog softvera izgrađen modul CIM sistema.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.01.89
Informacije: svibor@znanost.hr