SVIBOR - Projekt broj: 2-08-168

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-168


ZAVARIVANJE I OSIGURANJE KVALITETE


Glavni istraživač: KRSTELJ, VJERA (24006)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 63
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Zavod za tehnologiju
Adresa: Đure Salaja 1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 512 014
Telefon: 385 (0)41 519 822
teleFaks: 385 (0)41 519 822
E-mail: VJERA.KRSTELJ@X400.SRCE.HR

Sažetak: Kontrola bez razaranja (defektoskopija) se obzirom na mogućnosti otkrivanja i procjene parametara otkrivenih pogrešaka, te mogućnosti primjene kao nerazorne dijagnostike stanja i stupnja kvalitete provjeravanog objekta nedovoljno koristi u sustavu osiguravanja kvalitete. Osim što se nedovoljno primjenjuje, često se primjenjuje na neodgovarajući način uslijed nepoznavanja utjecajnih činilaca i njihovog djelovanja u sustavu metoda kontrole-ispitni objekt. U okviru projekta se posebna pažnja posvećuje prelazu s kvalitativnih rezultata kontrole na kvantitativne rezultate. Najdalje se u tom smjeru došlo u istraživanju mogućnosti primjene i pouzdanosti ultrazvučne kontrole kvalitete. Veći broj radova izrađenih u okviru projekta potvrđuje opravdanost istračivanja poglavito zato jer ultrazvučna kontrola ima veliku mogućnost primjene u industriji Hrvatske, mogućnost automatizacije a također rezultati pri mokrom podvodnom zavarivanju ukazuju na mogućnost primjene u brodogradnji, podvodnom ispitivanju i zavarivanju. Paralelno istraživanju pouzdanosti metoda kontrole, analizirani su problemi zavarivanja i otpornosti zavarenih spojeva, mogućnosti i ograničenja primjene pojedinih materijala s aspekta zahtjeva na kvalitetu. Posebno treba istaknuti povezanost rezultata s osiguravanjem kvalitete proizvoda , nove načine vrednovanja i potrebu uvođenja sustava kvalitete u industriju i to od projektiranja i proizvodnje do eksploatacije i uništenja proizvoda što je jedan od prioriteta opstanka na tržištu i u očuvanom okolišu. S aspekta ekologije radovi su prvenstveno orijentirani na preventivnu ekologiju tj. osiguravanje kvalitete koje uključuje ekološki faktor.

Ključne riječi: osiguravanje kvalitete, kontrola bez razaranja, nerazorna mjerenja, ultrazvuk, zavarivanje, ekologija, održavanje, obrazovanje, osjetljivost, pouzdanost, primjena, normizacija.

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je dvostruk: utvrđivanje zakonitosti u izuzetno složenom tehnološkom postupku spajanja materijala radi optimiranja kvalitete zavarenih konstrukcija i drugo: istraživanje mogućnosti primjene, osjetljivosti i pouzdanosti metoda kontrole bez razaranja u otkrivanju grešaka i degradacije strukture u toku proizvodnje ili uslijed radnih uvjeta. Svrha spajanja istraživanja u području zavarivanja i kontrole kvalitete je u racionalizaciji eksperimentalnih ispitivanja jer se može koristiti dio potrebnih uzoraka u oba istračivačka zadatka. Najznačajniji doprinos istraživanja o ovom projektu je unapređenje metoda kotrole bez razaranja u funkciji osiguravanja kvalitete zavarenih konstrukcija, zatim u funkciji revitalizacije i racionalizacije u proizvodnji i održavanju. Rezultati su radi toga u uskoj svezi s preventivnom ekologijom. Doprinos istraživanja je također u razvoju i primjeni novih dodatnih materijala za tvrda navarivanja i spoznaja o utjecaju pukotina na otpornost trošenju u statičkim i dinamičkim uvjetima rada, mogućnosti primjene visokolegiranih čelika i produženju vijeka trajanja konstrukcija izvedenih iz tih čelika zavarivanjem. Rezultati istraživanja omogućuju unapređenje obrazovnog procesa u području osiguranja kvalitete, kontrole bez razaranja i ekologije te tehnologije zavarivanja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr