SVIBOR - Projekt broj: 2-08-180

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-180


OTPLINJAVANJE I UTJECAJ SADRŽAJA PLINOVA NA KARAKTER VODE


Glavni istraživač: MUSTAPIĆ, MIJO (32854)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 55
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Zavod za energetska postrojenja Laboratorij za vodu, gorivo i mazivo
Adresa: I. Lučića 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6111-944
teleFaks: 385 (0)1 514-535

Sažetak: Koncentracije nekih plinova - posebice kisik, ugljični dioksid, amonijak - bitno utječu na karakter tekućine (vode) u kojoj su otopljeni. Procesi otapanja plinova u vodi, kao i otplinjavanje iz vode - transport plina u i iz tekuće faze - ovisi o nizu uvjeta koji su osim uz karaktere stanja (temperatura, tlak i dr.) ovisni i o sistemu otplinjavanja ili aeracije: raspršenje tekučine ili plina, protustrujno miješanje preko kontaktnih tijela i dr. Predviđeno je djelomično teoretsko, a uglavnom eksperimentalno ispitivanje uvjeta i procesa transporta plina iz jedne faze u drugu (plinovito u tekuće i obratno) u različitim sistemima otplinjavanja i aeracije, kao i utjecaj koncentracija nekih plinova i soli otopljenih u vodi na karakter vode - korozivnost, sklonost taloženju i dr.

Ključne riječi: kisik, ugljični dioksid, amonijak, taloženje kalcijevog karbonata, korozija, otplinjavanje, aeracija, difuzija, Fickov zakon

Ciljevi istraživanja: Osim čistom materijalnom konvekcijom u povoljnim uvjetima,izlazak nekog plina iz npr. kapljice tekućine, može se ostvaritisamo ako je prisutna razlika u koncentracijama (Fickov zakon).Pri tom, difuzioni koeficijent ovisi o vrsti plina, vrsti tekućine, temperaturi, tlaku, površinskoj napetosti, a naročito,o sistemu otplinjavanja. Posebni slučajevi su otplinjavanje raspršenjem tekuće faze u zraku ili pari, sistem protustrujnog vođenja tekućine i zrakapreko kontaktnih tijela, odnosno, raspršenje zraka (plina, pare)u tekućini. Pri tom efekt otplinjavanja se mijenja sa površinomozračivanja, kao i visinom sloja tekućine. Cilj ovog rada je istraživanje samog procesa i mehanizmatransporta plin-tekuća faza, a posebno, analiza utroška energijeu pojedinim procesima otplinjavanja. Poseban cilj je istraživanjegraničnih uvjeta promjene koncentracije plina s obzirom naporemećaje u ravnoteži topivosti soli u vodi. Cilj ovog dijelaistraživanja je definiranje potrebnih koncentracija posebnougljičnog dioksida u vodi kada nastupa granica topivostikalcijevog karbonata i njegovo taloženje na stijenkama. Posebnoje zanimljiv utjecaj drugih soli, osim kalcijevih, na ravnotežutopivosti kalcijevog karbonata i ugljičnog dioksida. Uz istraživanja procesa otplinjavanja proučavat će se i procesiotapanja plinova u vodi, naročito sistemi aeracije - efekt istupanj zasićenja vode kisikom, te utjecaj različitihkoncentracija kisika u vodi na oksidacije otopljenog željeza,mangana, i amonijaka. Očekivani znanstveni doprinos temeljit će se na bližimspoznajama o uvjetima transporta plina iz jedne u drugu fazu,odnosno o uvjetima koji poremećajem jedne uspostavljaju novu ravnotežu.


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Idejno rješenje povećanja kapaciteta i poboljšanja kvalitete vode Vodovoda Osijek
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Prof.dr. Mijo Mustapić, Doc.dr. Nikola Ružinski

 2. Naziv: Studija o mogućnosti čišćenja generatora pare koji ima naslage loživog ulja - koksa
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Prof.dr. Mijo Mustapić

 3. Naziv: Moderni postupak pripreme pitke vode koja ima arsena i povećani sadržaj mikroba i organskih tvari Vodovoda Garešnica
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Prof.dr. Mijo Mustapić, Doc.dr. Nikola Ružinski

 4. Naziv: Moderni postupci pripreme dodatne rashladne vode za hlađenje tehnološke vode u DI Bjelovar
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Prof.dr. Mijo Mustapić. Doc.dr. Nikola Ružinski

 5. Naziv: Idejno rješenje pripreme bunarske vode koja sadrži metan, mangan i željezo - Vodovod Vinkovci
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Prof.dr. Mijo Mustapić, Doc.dr. Nikola Ružinski

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr