SVIBOR - Projekt broj: 2-08-181

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-181


ISTRAŽIVANJE SISTEMA SIROVINE I MATERIJALI REPUBLIKE HRVATSKE


Glavni istraživač: IVUŠIĆ, VINKO (76223)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 268
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 15
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Zavod za materijale
Adresa: Đure Salaja 1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 - 611 - 944
Telefon: 385 (0)1 - 517 - 656
teleFaks: 385 (0)1 - 517 - 656
teleFaks: 385 (0)1 - 514 - 535

Sažetak: Glavni dio rada na projektu je razvoj sustava za kompjuterom podržani izbor materijala, CAMS. Struktuiraju se i razvijaju baze podataka, prikupljaju podaci te eksperimentalno i analitički određuju značajke materijala. Rad se odvija po grupama metalnih i nemetalnih materijala za potrebe konstrukcije, tehnologije i održavanja. Istražuju se odnosi strukture i svojstava materijala uz pomoć kompjuterizirane metode za kvantifikaciju strukture. Utvrđuju se značajke materijala potrebne za CAMS sustav, koje su izvedene iz parametara strukture materijala.

Ključne riječi: kompjuterom podržan izbor materijala, baze podataka, značajke materijala, metalni materijali, nemetalni materijali, kvantifikacija mikrostrukture materijala

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj projekta je omogućivanje racionalne upotrebe materijala kojom se direktno trebaju postići uštede materijala a indirektno uštede energije i ekološki efekti. Cilj je proširenje fonda znanja koji treba utjecati na smanjenje nastanka glavnih uzroka dotrajavanja tehničkih proizvoda: lomova, korozije i trošenja materijala. Cilj je također sustavno i prikladno upravljanje tako dobivenim informacijama, kako bi se one mogle koristiti pri konstrukciji, proizvodnji i održavanju tehničkih proizvoda izrađenih od metalnih, keramičkih, polimernih i kompozitnih materijala. Ovako postavljeni ciljevi zahtijevaju kontinuirani rad na prikupljanju i stvaranju informacija o materijalima, njihovim svojstvima i performancama što je radom na projektu u proteklom razdoblju i ostvareno.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: COST 516 Tribology
    Naziv ustanove: Europian Commision
    Grad: Bruxelles, Belgija


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Tekstilni institut Maribor
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: Maribor, SLOVENIJA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr