SVIBOR - Projekt broj: 2-08-184

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-184


EKOLOŠKI ASPEKTI ODNOSA ČOVJEK, MOTORNO VOZILO, OKOLINA


Glavni istraživač: JERAS, DUŠAN (18581)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.95.

Ukupno radova na projektu: 21
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Katedra za motore, vozila i transport u industriji
Adresa: Ivana Lučića 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6111 944 / 144, 444
teleFaks: 385 (0)1 514 535
E-mail: ivan.mahalec@x400.srce.hr
E-mail: zoran.lulic@public.srce.hr

Sažetak: Djelatnost ljudi, a naročito produkti izgaranja motornih vozila, Ť u velikoj mjeri onečišćuje zemljinu atmosferu. Daljnje proširenje Ť komunikacija sa svijetom, razvoj turizma i održavanje koraka s Ť razvijenim zemljama zahtijevaju prihvaćanje i primjenu Europskih Ť standarda. Predloženim projektom predviđa se: - Utvrđivanje i Ť analiza stupnja onečišćenja zraka u Hrvatskoj od štetnih Ť sastojaka ispušnog plina motornih vozila. - Poduzimanje mjera Ť potrebnih za usvajanje međunarodnih propisa i čistoći ispušnog Ť plina. - Istraživanje mogućnosti korištenja električne energije, Ť te izrada idejnog prijedloga elektromobila. - Provođenje Ť teoretskih razmatranja emisije i sastava ispušnog plina motornih Ť vozila, koje je potrebno potkrijepiti s mjerenjima. Rad na ovom Ť projektu morao bi biti sastavni dio akcija koje je potrebno Ť stalno poduzimati na području očuvanja čovjekovog okoliša, Ť specijalno od djelovanja motornih vozila.

Ključne riječi: Motorno vozilo, Ispušni plin, Onečišćenje zraka

Ciljevi istraživanja: Predviđenim istraživanjem potrebno je za Hrvatsku i grad Zagreb utvrditi gustoću prometa, ustanoviti i analizirati stanje postojećih cestovnih vozila, te ocijeniti utjecaj automobila na čistoću zraka. Također će se dati prognoza razvoja prometa i konstrukcije cestovnih vozila, te time povezane promjene na opterećenje okoliša u narednom razdoblju. Utjecaj na okoliš ocijenit će se na osnovi postojećih i predviđenih zakonskih norma u nas i u svijetu. Pritom je nužno ocijeniti ekstremno stroge mjere u razvijenim zemljama Europe kao i suzdržanost manje razvijenih, a prometom više opterećenih zemalja, u pogledu brzine provođenja ovih zakona. Rezultati istraživanja potrebni su radi djelovanja na promjene u strukturi vozila i smanjenje utjecaja automobila na okoliš. Pritom je važno ocijeniti utjecaj poboljšanja konstrukcijskih izmjena uvođenjem ubrizgavanja benzina, lambda-sonde, katalizatora, kao i promjena u upravljanju procesom izgaranja, prijelaza na pogon s Dieselovim motorom, primjene alternativnih goriva itd. Veliki doprinos rješavanju ekoloških problema pružila bi primjena automobila s električnim akumulatorskim pogonom. U slučaju uspješne realizacije ove koncepcije mogla bi se stvoriti jezgra automobilske industrije u Hrvatskoj koja je do sada bila potpuno zanemarena. Također je potrebno rangirati utjecaj raznih izvora onečišćenja okoliša o čemu se vrlo često daju različite i netočne ocjene, naročito u svakodnevnim javnim glasilima.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut fuer Verbrennungskraftmaschinen und Thermodinamyk TU Graz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 8010 - Graz, Austrija

 2. Naziv ustanove: Centar za vozila Republike Hrvatske
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Elcon dd
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Hrvatsko društvo za motore i vozila
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Institut građevinarstva Hrvatske
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr