SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 2-08-188

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 2-08-188


Broj radova citiranih u CC: 7
Broj ostalih radova: 25
Ukupno objavljenih radova: 32


Naslov: Model abdominalnog pritiska kod ljudi

Autori:
Jurčević, Tanja (187094)
Kuprešak, Željko (24620)
Šarić, Adelina (136380)
Časopis: Collegium Antropologicum (Suppl.)
ISSN: 0350-6134
Volumen: 18
Godina: 1994
Stranice: od 39 do 46
Jezik: engleski
Sažetak: U radu se razmatra primjena jednostavne metode za utvrđivanje abdominalne rezultirajuće sile u čovjeka, a u zavisnosti od starosne dobi i statističke raspodjele. Mjerenja su izvedena samo za muškarce jer je ovaj rad izrađen u jednoj analizi radne sposobnosti, jedne tvornice u kojoj su u razmatranoj radionici radili samo muškarci. Izmjerene su sile vrlo dobar alat za daljnje studije u modeliranju biomehaničkih modela u analizi rada.
Ključne riječi: biomehanički model, lumbalni moment, abdominalni tlak

Naslov: Harmonične metode crtanja ljudske figure

Autori:
Muftić, Osman (32663)
Časopis: Collegium Antropologicum (Suppl.)
ISSN: 0350-6134
Volumen: 18
Godina: 1994
Stranice: od 27 do 32
Jezik: engleski
Sažetak: Brojne ergonomijske i biomehaničke analize obično započinju s oblikovanjem odgovarajućeg biomehaničkog modela subjekta koji se pročava. To je istodobno bilo razlogom da se razvije jednostavna metoda za crtanje ljudske figure. Definicije su segmenata ljudskog tijela kao i odgovarajuće segmentalne mase utvrđene putem harmonijske kružnice i kanona osam visina glave. Rezultati što su utvrđeni ovom metodom uspoređeni su s rezultatima koji se određuju standardnim putem i pri tome su pokazali vrlo dobru podudarnost.
Ključne riječi: biomehanički model, harmonijska kružnica, kanon osam visina glave

Naslov: Antropodinamijska analiza subjekta u skoku

Autori:
Božić, Željko (164265)
Časopis: Collegium Antropologicum (Suppl.)
ISSN: 0350-6134
Volumen: 18
Godina: 1994
Stranice: od 57 do 63
Jezik: engleski
Sažetak: Konvencionalna fotografska analiza uobičajeno se bazira na ravninskoj predodžbi pa smo posljedično tome razvili odgovarajuću metodu ravninske analize gibanja skakača. Iz redosljednih fotografija zaključili smo da se u našem primjeru analizirano gibanje sastoji od translacije i rotacije. Uz pretpostavku da se svaki dio tijela subjekta ponaša kao kruto tijelo, te modeliranjem tih dijelova jednostavnim geometrijskim tijelima, kao što su cilindri, paralelopipedi i elipsoidi, utvrdili smo niz središnjih dinamičkih momenata inercije tijela skakača. U tu svrhu razvijen je program za izračunavanje dinamičkih momenata inercije svake "zamrznute" konfiguracije. Kao rezultat izračunati su eksterni dinamički momenti inercije u funkciji vremena, što predstavlja podlogu za analizu gibanja skakača.

Naslov: Stvarno gibanje pulpozne jezgre u lumbalnom dijelu kralješnice

Autori:
Keros, Predrag (20761)
Muftić, Osman (32663)
Stojanović, J.
Časopis: Collegium Antropologicum (Suppl.)
ISSN: 0350-6134
Volumen: 18
Godina: 1994
Stranice: od 65 do 70
Jezik: engleski
Sažetak: U radu je prikazano određivanje gibanja središta pulpozne jezgre u lumbalnoj kralješnici. Pulpozna se jezgra na temelju izabranog modela i rentgenskog dokaza giba u smjeru središta trenutne zakrivljenosti. Time je opovrgnuto uvriježeno poimanje o gibanju pulpozne jezgre. Istodobno se ukazuje i na mogućnost povećanja tlaka unutar intervertebralnog diska na granici između očvrsnute gelatinozne jezgre i sloja fibroznog prstena. Ovo se povećanje tlaka može smatrati razlogom prolapsa intervertebralnog diska.

Naslov: Antropodinamički model za analizu vremenskih promjena antropomjera

Autori:
Terze, Zdravko (187140)
Wolf, Hinko (162353)
Časopis: Collegium Antropologicum (Suppl.)
ISSN: 0350-6134
Volumen: 18
Godina: 1994
Stranice: od 39 do 46
Jezik: engleski
Sažetak: U ovom radu proučavan je skok klizača. Let čovječjeg tijela, do kojeg ovom prilikom dolazi, promatran je kao prostorno gibanje tijela sa 6 stupnjeva slobode gibanja i promjenjivim momentima inercije. Postavljen je dinamički model kao i mogućnost njegove provjere. Provedena je analiza takova gibanja i dane su smjernice za njegovu sintezu, odnosno mogućnosti optimalizacije pokreta u svrhu postizanja što boljih športskih rezultata
Ključne riječi: Antropodinamski model, antropomjere, momenti inercije, kinetički moment

Naslov: Dinamička analiza športskog skoka kao podloga istraživanju prostornog gibanja čovjekova tijela

Autori:
Terze, Zdravko (187140)
Muftić, Osman (32663)
Časopis: Collegium Antropologicum
Broj: 1
ISSN: 0350-6134
Volumen: 19
Godina: 1995
Stranice: od 229 do 235
Jezik: engleski
Sažetak: Predložena je metoda dinamičke analize faze leta športskog skoka, koja može poslužiti pri ocjenjivanju simulacijskih osobina biomehaničkog modela čovjekova tijela, usvojenog kao podloga simulacijskom postupku prostornih čovjekovih makro gibanja .Zasniva se na usporedbi kinematičkih značajki određenih mjerenjem i integracijom karakterističnih jednadžbi. Biomehanički model konstruiran je kao sustav krutih tijela s 22 unutrašnja stupnja slobode gibanja. Sva potrebna mjerenja izvršena su sustavom za biomehaničku analizu pokreta ELITE.
Ključne riječi: dinamička analiza, gibanje čovjeka, kinetički moment, biomehanički model, tenzor inercije, Eulerovi kutovi


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr