SVIBOR - Projekt broj: 2-08-188

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-188


ERGONOMSKA ANTROPODINAMIČKA ANALIZA FIZIČKOG RADA


Glavni istraživač: MUFTIĆ, OSMAN (32663)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 09.07.91. do 09.07.94.

Ukupno radova na projektu: 32
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 7
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Katedra za mehaniku i nauku o čvrstoći
Adresa: Đure Salaja 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6111-944/ 113,450,250

Sažetak: U radu se istražuju različiti biomehanički modeli reprezentanata naše muške i ženske populacije odraslih zdravih osoba, u smislu utvrđivanja brzine zamora u različitih oblika ljudskog rada u promjenljivim uvjetima stanja okoliša (hladno - normalno - toplo). Analiza se sprovodi kako u statičkom tako i u dinamičkom (ili kvazidinamičkom) obliku procjene zamaranja i oporavljanja, u funkciji mehaničkog odziva subjekata unutar sustava čovjek - stroj - okoliš. Posebna se pozornost usredotočuje na veze između opterećenja subjekata i intraabdominalnog tlaka kod normalnog i povećanog radnog napora. Pored toga se mjere i trajanja pokreta sumiranjem u realnom vremenu procesiranom u simultanim snimkama praćenim vrlo brzim sistemom za multifaktorska istraživanja gibanja.

Ključne riječi: antropodinamika, biomehanika, napor, mjerenje, studij pokreta

Ciljevi istraživanja: Naš je interes istraživanja usmjeren na analizu fizičkog i umnog rada odraslih muškaraca i žena u različitim stanjima okoliša, i to u područjima tzv. komforne zone stanja okoliša, zatim izuzetno hladnog i napokon vrlo toplog stanja okoliša, i to u zavisnosti o brzini zamaranja i oporavljanja. Prema našim spoznajama podaci o ovakvim odnosima ne postoje u svjetskoj literaturi. Ako se ovome dodaju još i potrebne statističke raspodjele antropomjera, zatim početni i radni položaji ispitanika te uz to i odgovarajući mehanički odziv tijela ispitanika, tada unutarnje veze u sustavu čovjek - stroj - okoliš postaju još složenijim, radi toga što se javlja i potreba za poznavanjem i vanjskih a i unutarnjih dinamičkih antropomjera.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: FAKULTET ZA FIZIČKU KULTURU ANTROPOLOŠKI INSTITUT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

  2. Naziv ustanove: ANTROPOLOŠKI INSTITUT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr