SVIBOR - Projekt broj: 2-08-196

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-196


EKSPERTNI SUSTAV ZA KORIŠTENJE ENERGIJE VJETRA


Glavni istraživač: PILIĆ, LJILJANA (37220)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.06.91.

Ukupno radova na projektu: 28
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje, Split (23)
Odjel/Zavod: Zavod za strojarstvo i brodogradnju
Adresa: Boškovićeva b.b.
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 563 777
teleFaks: 385 (0)21 563 877
E-mail: bklarin@fesb.hr

Sažetak: Ekspertni sustav, nazvan CRO-EOL, razvijen je u ovom projektu za potrebe sustavnog pristupa korištenju energije vjetra. Ekspertni sustav povezuje postupke izbora lokacije rada vjetroturbine, optimalne vjetroturbinske jedinice i broja jedinica. Razvijen je program višekriterijalnog izbora lokacije. Poboljšan je prethodno razvijen program za projekt optimalnih dimenzija dimenzija i karakteristika vjetroturbina. Ovaj program temelji se na novoj koncepciji projektne brzine vjetra. Jednako je razvijen novi program za odabir komercijalnog vjetroturbinskog generatora. Ekspertni sustav je otvorena struktura koja se sastoji iz tri baze znanja, zahtjeva korisnika i mehanizma odlučivanja. Baze znanja formiraju se iz baza podataka o lokacijama, parametrima optimiranja vjetroturbine i informacijama o lokacijama, parametrima optimiranja vjetroturbine i informacijama o komercijalnim vjetrogeneratorima. Zahtjevi korisnika određuju izbor lokacije te veličinu i instaliranu snagu komercijalnih vjetrogeneratora. Mehanizam odlučivanja je moderni postupak komuniciranja s bazama znanja u cilju izbora optimalne varijante vjetroelektrane. Mehanizam odlučivanja temelji se na postavljenim kriterijima maksimalne količine energije pretvorene iz vjetra i/ili minimuma cijene jedinice energije.

Ključne riječi: ekspertni sustav, vjetroturbina, optimizacija, vjetropotencijali lokacije

Ciljevi istraživanja: Razvijanje ekspertnog sustava imalo je za cilj usavršavanje i programsko povezivanje ovisnih postupaka radi izbora optimalnog vjetrogeneratora. Programska cjelina ekspertnog sustava omogućava razmatranje više kombinacija izbora u cilju vrednovanja gospodarskog korištenja vjetroenergetskih postrojenja. Postizanje postavljenog cilja provodi se pomoću aktualnih podataka koji se razvojem ovog područja znanosti i prakse mijenjaju. Otvorena konfiguracija ekspertnog sustava to omogućava neprekidnom dopunom baze znanja i podataka. Ekspertni sustav na dostignutom nivou razvoja može poslužiti za dalje istraživanje optimizacije projektiranja vjetroturbine u ovisnosti o ulaznim podacima pored ostalih projektne brzine vjetra. Sveobuhvatnost ekspertnog sustava za projektiranje vjetroenergetskih sustava za datu lokaciju je zadovoljena dostignutim razvojem mehanizma odlučivanja. Međutim, širina njegovih mogućnosti ovisi o daljnjem širenju baza podataka. Ovo se posebno odnosi na podatke o vjetropotencijalima i drugim elementima za izbor lokacije rada vjetroelektrane. Baza podataka komercijalnih vjetrogeneratora treba biti permanentno analizirana što omogućava gospodarsko vrednovanje ovih postrojenja. Preostaje da se stečena znanja iz područja vjetroenergetike i informatike nadalje dopunjavaju u cilju razvijanja ekspertnog sustava umoderni sveobuhvatni način projektiranja vjetroenergetskih postrojenja.


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Integrated Planning Study for the Island of Rhodes/Activity No: 7. (Wind Power) for United Nations Envionment Programme
    Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
    Autor(i): Lj.Pilić, Z.Milas, B.Klarin, M.Sansević-Novaković

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.12.95
Informacije: svibor@znanost.hr