SVIBOR - Projekt broj: 2-08-243

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-243


ISTRAŽIVANJE IVERIFIKACIJA DIFUZIJSKOG SPAJANJA MATERIJALA


Glavni istraživač: HRESTAK, MIRJANA (16590)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.05.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Končar, Institut za elektrotehniku, Zagreb (8)
Odjel/Zavod: Odjel za zavarivanje i srodne postupke
Adresa: Baštijanova bb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 315 497
teleFaks: 385 (0)1 334 170

Sažetak: Na temelju prikupljenih teorijskih i praktičnih spoznaja o procesu spajanja materijala difuzijom, dan je pregled osnovnih mehanizama formiranja spoja kao i osnovnih parametara procesa. Izvršena je analiza materijala i vrsta spojeva, atraktivnih za konkretnu primjenu u proizvodnji "KONČAR", za čiju realizaciju pouzdanog i po fizikalnim i mehaničkim svojstvima zahtijevnog spoja nije moguće naći rješenje ili je ono takovo da iziskuje skupu pripremu materijala i spojnih mjesta, uz nezagarantirani uspjeh. Dane su smjernice idejnog rješenja uređaja za difuzijsko spajanje uz specifikaciju izabranih sustava, podsustava i opreme.Prema njima treba realizirati laboratorijski uređaj za izradu spojeva na realnim proizvodima, ispitati njihovu pouzdanost i opravdanost primjene difuzijskog spajanja u proizvodnji.

Ključne riječi: Spajanje difuzijom, mehanizam formiranja spoja, osnovni parametri, laboratorijska oprema, vakuum komora, primjena.

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je prikupljanje teorijskih i praktičnih spoznaja o procesu difuzijskog spajanja, kako bi se na temelju: - analize problematičnih i uvjetno zavarljivih materijala, koji se kotiste u suvremenoj elektroindustriji, - izrade laboratorijskog uređaja i realizacije na njemu difuzijom zavarenih spojeva, - ispitivanja kvalitete spojeva na realnim proizvodima, utvrdila mogućnost njegove primjene u proizvodnji.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr