SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-08-296

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-08-296


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 7
Ukupno objavljenih radova: 7


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Doprinos fotoplasti;nom modeliranju postupaka oblikovanja deformiranjem
  Časopis: Osterreichische Ingenieur-und Architekten-Yeitschrift
  Broj: 6
  Volumen: 136
  Godina: 1991
  Stranice: od 199 do 202
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prostorna fotoplasti;na analiya primijenjena je na postupkeoblikovanja deformiranjem i to na tla;enje ravnim tla;nimplohama, ekstruyijom, provla;enjem i hidrostati;ko ekspandiranje.Kao modelski materijal primijenjen je polikarbonat. Plo;iceiyreyane iy deformiranih i rastere'enih modela posluĐile su yaodreĆivanje glavnih deformacija uyduĐ glavnih pravacadeformiranja.
  Ključne riječi: Fotoplasti;nost, Opti;ke metode analiye deformacija


 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj dodirnog trenja na stanje deformacija u trajno deformiranom modelu
  Časopis: Osterreichische Ingenieur-und Architekten - Zeitschrift, Sonderheft
  Volumen: 7/A/
  Godina: 1994
  Stranice: od 119 do 125
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski
  Sažetak: Tri postupka oblikovanja deformiranjem razmatrana su u pogledu utjecaja dodirnog trenja na stanje i raspodjelu deformacija u prostornom fotoplastičnom modelu. Prikazane su fotografije izokroma u izabranim presjecima deformiranog i rasterećenog modela. Kvantitativne vrijednosti koeficijenta trenja određene su metodom tlačenja epruvete oblika prstena.
  Ključne riječi: Fotoplastičnost, optičke metode analize deformacije


 3. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analiya deformacija u fotoplasti;nom modeliranju savijanja
  Naslov zbornika: Proceedings of the eth DANUBIA-ADIRA SZMPOSIUM
  Jezik: engleski
  Mjesto: Godollo, Hungarz, Hungarz
  Godina: 1991
  Stranice: od 81 do 82
  Skup: The 8th DANUBIA-ADRIA SZMPOSIUM on EXPERIMENTAL METHODS IN SOLID MECHANICS
  Održan: od 11.10.91 do 12.10.91
  Sažetak: Prostorna fotoplasti;na analiya primijenjena je na modeliranjesavijanja debelih plo;a. Uo;en je utjecaj na;ina savijanja nakvantitativnu raspodjelu deformacija kao i na;in te;enja i efekto;vrŠ'enja.
  Ključne riječi: Fotoplasti;nost, opti;ke metode analiye deformacija


 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: O nekim utjecajima dodirnog trenja na stanje deformiranosti tijela iyvrgnutih velikim plasti;nim deformacijama
  Naslov zbornika: Proceedings of the XI. International Conference BIAM 92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 9 do 15
  Skup: XI. Internacional Conference BIAM 92
  Održan: od 10.06.92 do 16.06.92
  Sažetak: Ovo je saĐeti prikay nekih utjecaja trenja na kontaktnim plohamana stanje deformacija u tijelu iyvrgnutom velikim plasti;nimdeformacijama kao Što su iskivanje, sabijanje i ekstruyija.U;injeni su pokusi odreĆivanja kvantitativnih vrijednosti faktora(koeficijenta) trenja metodom tla;enja epruveta oblika prstena.Raymatranje je provedeno spomo'u fotoplasti;ne metode.
  Ključne riječi: Fotoplasti;nost, Opti;ke metode analiye deformacija


 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj kontaktnog trenja na stanje deformacija u trajno deformiranom modelu
  Naslov zbornika: PROCEEDINGS of NINTH DANUBIA-ADRIA SZMPOSIUM
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trieste, Italy
  Godina: 1992
  Stranice: od 97 do 98
  Skup: NINTH DANUBIA-ADRIA SZMPOSIUM ON EXPERIMENTAL METHODS IN SOLID MECHANICS
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Tri procesa oblikovanja deformiranjem promatrana su u pogleduutjecaja uvjeta dodirnog trenja na stanje i raspodjeludeformacija u fotoplasti;nom modelu. Snimljene su fotografijeiyokroma u iyabranim presjecima deformiranog i rastere'enogmodela ya rayli;ito stanje hrapavosti tla;nih ploha i primjenumaziva. Kvantitativne vrijednosti koeficijenta trenja odreĆene sumetodom tla;enja epruvete oblika prstena.
  Ključne riječi: Fotoplasti;nost, Opti;ke metode analiye deformacija


 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Fotoplasti;ni pokusi hidrostati;kog ekspandiranja
  Naslov zbornika: PROCEEDINGS of the 10th DANUBIA-ADRIA SZMPOSIUM
  Jezik: engleski
  Mjesto: Merin (Praque), CZECH REPUBLIC
  Godina: 1993
  Stranice: od 77 do 78
  Skup: 10th DANUBIA-ADRIA SZMPOSIUM on EXPERIMENTAL METHODS in SOLID MECHANICS
  Održan: od 30.09.93 do 02.10.93
  Sažetak: Posebno prireĆeni pokusni ureĆaj upotrijebljen je ya usporedbuponaŠanja metalnih limova i folije iy polikarbonata pri postupkuhidrostati;kog ekspandiranja. Pokusi su provedeni u svrhuodreĆivanja oblikovljivosti materijala.
  Ključne riječi: Fotoplasti;nost, Opti;ke metode analiye deformacija


 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kontaktni uvjeti pri fotoplasti;nom modeliranju postupaka oblikovanja deformiranjem
  Naslov zbornika: Ybornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveu;iliŠta u Yagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0350-3097
  Stranice: od 195 do 201
  Sažetak: Tri procesa oblikovanja deformiranjem promatrana su u pogleduutjecaja uvjeta dodirnog trenja na stanje i raspodjeludeformacija u fotoplasti;nom modelu. Snimljene su fotografijeiyokroma u iyabranim presjecima deformiranog i rastere'enogmodela ya rayli;ito stanje hrapavosti tla;nih ploha i primjenumayiva. Kvantitativne vrijednosti koeficijenta trenja odreĆene sumetodom tla;enja epruvete oblika prstena.
  Ključne riječi: Fotoplasti;nost, Opti;ke metode analiye deformacijaMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr