SVIBOR - Projekt broj: 2-08-296

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-296


FOTOPLASTIČNO MODELIRANJE POSTUPAKA OBLIKOVANJA DEFORMIRANJEM


Glavni istraživač: MULC, ANDRIJA (32720)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 7
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Katedra ya oblikovanje deformiranjem
Adresa: ćure Salaja 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)6111-944
teleFaks: 385 (0)514-535

Sažetak: Nizom pokusa na fotoplastičnim modelima izvrgnutim velikim plastičnim deformacijama prostorno se analizira stanje deformacija nakon rasterećenja. Proučavaju se postupci sabijanja među ravnim tlačnim plohama, utiskivanja, isprešavanja, provlačenja i hidrostatičkog ekspandiranja. Modelski materijal je polikarbonat. Istraživan je utjecaj dodirnog trenja na stanje deformacija u trajno deformiranom modelu.

Ključne riječi: fotoplastičnost, optičke metode analize deformacija

Ciljevi istraživanja: a) Detaljnije istraĐiti stanje deformacija u ravninskom modelu pri postupcima oblikovanja svojstvenih oblikovanju lima (s posebnim osvrtom na hidrostati;ko oblikovanje). b) Karakteristi;ne pokuse oblikovanja primarnim tla;nim optere'enjem (ravnim tla;nim plohama, plohama oblika ukovnja i ekstruyijom) voditi tako da se proiyvedu po;etne pukotine na slobodnoj plohi, plohi kontakta i u unutraŠnjosti deformiranog tijela. Nastojati ostvariti prostornu analiyu deformacija u bliyini nastale pukotine. c) Doprinos ovih analiya sastojao bi se u boljem uvidu u stanje deformiranosti modelskog materijala u grani;nim yonama oblikovanja. To bi ujedno olakŠalo i matemati;ko formuliranje grani;nih uvjeta oblikovanja deformiranjem.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveu;iliŠta u Zagrebu
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr