SVIBOR - Projekt broj: 2-08-300

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-300


NACIONALNI LABORATORIJ ZA VELIČINE: DULJINA, KUT I PARAMETRE HRAPAVOSTI POVRŠINA


Glavni istraživač: DUSMAN, FEDERICO (11046)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 9
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zavod za automatiku i mjernu tehniku Laboratorij za precizna mjerenja dužina
Adresa: Ivana Lučića 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 61 19 44
Telefon: 385 (0)1 61 11 94 4

Sažetak: Dosadašnja svjetska saznanja ukazuju na neophodnost djelovanja nacionalnih mjeriteljskih laboratorija. Ovim projektom stvoreni su, u značajnoj mjeri, znanstveni temelji za ustrojstvo nacionalnog mjeriteljskog laboratorija u Republici Hrvatskoj sa zadaćom unapređivanja mjeriteljstva duljine, kuta i hrapavosti površine, umjeravanja sekundarnih i radnih etalona, kao i mjerila za navedene veličine. U tom je smislu, u proteklom petogodišnjem razdoblju, najveća pažnja posvećena izradi znanstvenih studija o mjernim nesigurnostima (teorijska razrada i eksperimentalna provjera) sa svrhom osiguravanja sljedivosti do primarnih etalona. Mjeriteljske mogućnosti Laboratorija za precizna mjerenja dužina Fakulteta strojarstva i brodogradnje (LFSB), upravo glede postizivih mjernih nesigurnosti za veličine duljinu, kut i hrapavost, utvrđene su temeljem provedenih usporedbenih mjerenja s primarnim laboratorijem (Istituto di metrologia "G.Colonnetti" u Torinu). U tom cilju unapređeni su i mjeriteljski uvjeti LFSB posebice glede izrade i primjene sustava za automatsko nadziranje temperatura u 16 brižljivo izabranih laboratorijskih mjesta. Krajem 1994. godine LFSB je dobio priznanje (akreditaciju) od strane SIT-a (Servizio di taratura in Italia) za područje hrapavosti, a za područje duljine postupak je u tijeku. Navedenom priznanju prethodilo je unapređivanje mjernih metoda i izrada opsežne dokumentacije LFSB (Poslovnik o kvaliteti, Procedure za provedbu umjeravanja, Opći dokumenti), te audit sukladno europskoj normi EN 45001 koji su obavili eksperti SIT-a. Dobivenim priznanjem LFSB je ostvario priključak na europski i svjetski mjeriteljski sustav s obzirom da je SIT jedan od potpisnika Multilateralnog dogovora Europske udruge za akreditaciju laboratorija (EAL) za uzajamno priznavanje certifikata umjeravanja. S tim u svezi treba istaći da najveću dobit od ostvarenih rezultata ovog projekta ima hrvatsko gospodarstvo, posebice u otvorenoj mogućnosti stjecanja formalnih i stvarnih uvjeta, u ovom segmentu, za dobivanje certifikata sukladno nizu međunarodnih normi ISO 9000.

Ključne riječi: nacionalni mjeriteljski laboratorij, duljina, kut, hrapavost, sustav umjeravanja, mjerna nesigurnost, usporedbena mjerenja

Ciljevi istraživanja: Ovim znanstvenim projektom bila su postavljena četiri osnovna cilja: 1. Postići svjetsku razinu u čuvanju etalona predviđenih mjernih jedinica (duljine, kuta i parametara hrapavosti površine) i njihovo prenošenje s najmanjom mogućom mjernom nesigurnošću. 2. Stvoriti znanstvene i materijalne uvjete da Laboratorij za precizna mjerenja dužina Fakulteta strojarstva i brodogradnje (LFSB) bude nositelj primarnih etalona jedinica za veličine duljinu, kut i parametre hrapavosti površine s primarnim ciljem dobivanja ovlaštenja od međunarodnih mjeriteljskih institucija. 3. Izraditi znanstvene podloge za uspostavu hrvatskog mjeriteljskog sustava za navedene veličine uz mogućnost umjeravanja odgovarajućih etalona i mjerila za potrebe gospodarstva. 4. Obrazovati visokostručni kadar s ciljem izgrađivanja, održavanja i unapređivanja hrvatskog mjernog jedinstva.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Istituto di metrologia "G.Colonnetti"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Torino, Italija

 2. Naziv ustanove: Istituto per la lavorazione dei metalli
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10043 - Orbassano, Italija

 3. Naziv ustanove: Servizio di taratura in Italia
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: Torino, Italija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr