SVIBOR - Projekt broj: 2-09-298

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-09-298


MATEMATIČKI MODEL SIGURNOSTI BRODSKIH KONSTRUKCIJA


Glavni istraživač: SENJANOVIĆ, IVO (57053)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.05.91. do 21.12.93.

Ukupno radova na projektu: 100
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 15
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku
Adresa: Ivana Lučića 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 611-19-44
teleFaks: 385 (0)1 51-45-35
E-mail: VCORIC@uni-zg.ac.mail.hr

Sažetak: Istraživanja su podijeljena u tri zadatka (gl.istraživači:A-V.Čorić, B-I. Senjanović i C-V. Žanić) i grupirana u dva podprojekta (1-zadatak B, 2-zadaci A i C): A.- Gibanje i opterećenje plovnih objekata na morskim valovima Klasifikacija problema gibanja broda i opterećenja broda na valovima na osnovi linearne teorije. Za rješavanje problema zanašanja i ljuljanja broda, te njegovog sidrenja, razvijena je nelinearna teorija. Za proračun valnog opterećenja jednotrupnih i višetrupnih pomorskih konstrukcija izveden je matematički model hidrodinamičkih sila 1. i 2. reda. Proračun opterećenja brodskih konstrukcija izazvanog podvodnim eksplozijama. Posebno je razmatran utjecaj udarnog vala i plinovitog mjehura uzrokovanih tom eksplozijom. B. - Proračun odziva (naprezanja i vibracija) konstrukcije. Razvijena je teorija tankostijenog nosača višeg reda za određivanje raspodjele normalnih i smičnih naprezanja otvorenih i zatvorenih poprečnih presjeka, te njihove krutosti na savijanje, smično uvijanje i vitoperenje. Sastavljeni su odgovarajući programi za proračun značajki krutosti poprečnih presjeka općih vibracija složenih brodskih konstrukcija na računalu. Za analizu prolaznih i nelinearnih vibracija trupa primjenjena je originalna metoda harmonijskog ubrzanja. Usavršena je poznata metoda uravnoteženja harmonika za točniji proračun nelinearnih oscilacija s primjenom na analizu stabiliteta broda na valovima. C. - Procjena sigurnosti (pouzdanosti) brodskih konstrukcija uključuje integraciju slijedećeih matematičkih modela: modela za statističko definiranje opterećenja, proračun odziva konstrukcije metodom konačnih elemenata, analitički proračun granične čvrstoće, nelinearni proračun izdržljivosti, semiprobabilistički proračun pouzdanosti, proračun neizvjesnosti metodom entropije i deterministički proračun sigurnosti. Oni su povezani u višekriterijalnu ljusku za projektiranje, metodom adaptivnog generiranja nedominiranih projekata, primjenom Monte Carlo postupka. Napomena: Od 1991. do 1994. glavni istraživač projekta je bio prof.dr.sc.Josip Uršić.

Ključne riječi: hidrodinamičke sile, numeričke metode, vitka tijela, opterećenja strukture broda, podvodna eksplozija, udarni val, polje sustrujanja, sile na brodskoj osovini, tlakovi na brodskoj oplati, uzbudne sile vijka, tankostijeni nosači, efektivna krutost, nelinearne vibracije, metoda harmonijskog ubrzanja, teorija kaosa, prevrtanje broda, sigurnost, pouzdanost, simulacijske metode, višekriterijalno optimiranje, Monte Carlo metoda.

Ciljevi istraživanja: Razvoj numeričkih postupaka za određivanje opterećenja plovnih objekata proizvoljnog oblika na pravilnim i nepravilnim morskim valovima. Određivanje izdržljivosti brodske konstrukcije na podvodne eksplozije, uzbudnih sila vijka kod proračuna vibracija broda. Osuvremeniti metode proračuna vibracija i stabiliteta broda. Istraživanje i razvoj metoda za projektiranje ekonomičnijih (lakših, jeftinijih) brodskih konstrukcija a da se kod toga njihova sigurnost zadrži u zadanim granicama.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: PODUZEĆE HRVATSKE CESTE
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: BRODARSKI INSTITUT
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: REGISTRO ITALIANO NAVALE
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Genova, Italy

 5. Naziv ustanove: INGENIEURCENTRUM SCHIFFBAU
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Roctock, BR Deutschland

 6. Naziv ustanove: TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Espo, Finland

 7. Naziv ustanove: HYNDAI MARITIME RESEARCH INDUSTRIES
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Ulasan, Korea

 8. Naziv ustanove: MODEL BASIN
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Berlin, BR Deutschland

 9. Naziv ustanove: VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY AEROSPACE & OCEAN ENG.
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 24061 - Blacksburg Virginia, USA

 10. Naziv ustanove: DEPARTEMENT OF NAVAL ARCHITECTIRE AND OCEAN ENG.
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: G12 8QQ - Glasgov, Scotland, UK

 11. Naziv ustanove: DEPARTMENT OF NAVAL ARCHITECTURE, Kv Levski
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Varna, Bulgaria

 12. Naziv ustanove: DEFENCE RESEARCH ESTABLISHMENT ATLANTIC
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Dartmouth, Canada

 13. Naziv ustanove: SUMIMOTO HEAVY INDUSTRIES
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Hiratsuka, Japan

 14. Naziv ustanove: NATIONAL TAIWAN OCEAN UNIVERSITY
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Keelung, Taiwan

 15. Naziv ustanove: DET NORSKE VERITAS, Research Department
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Oslo, Norway

 16. Naziv ustanove: UNIVERSITY OF CALIFORNIA,Department of Naval Architecture and Ocean Engineering
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Berkely, USA

 17. Naziv ustanove: NORWEGIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Trondheim, Norway

 18. Naziv ustanove: BUREAU VERITAS, Research & Developing Centre
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Paris, France

 19. Naziv ustanove: PAUL A FRIEZE & ASSOC.
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Twickenheim, UK

 20. Naziv ustanove: UNIVERSITY OF TRIESTE, Department of Naval Architecture, Ocean and Environmental Engineering
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 34127 - Trieste, Italy

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr