SVIBOR - Projekt broj: 2-09-330

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-09-330


TEORIJSKE OSNOVE EKSPERIMENTALNOG ODREĐIVANJA OTPORA BRODA


Glavni istraživač: DOLINER, ZDRAVKO (77531)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 33
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Zavod za energetska postrojenja
Adresa: Đure Salaja 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 6111-944
teleFaks: 385 (01) 51 45 35

Sažetak: Gibanje površinskog broda konstantnom brzinom ostavlja u okolnoj vodi poremećaj karakteriziran slikom sustava valova, graničnim slojem uz brodski trup i vrtložnim tragom. Ukupni otpor površinskog broda, nastao uslijed djelovanja polja gravitacije i viskoznosti vode, moguće je odrediti iz nastalih poremećaja i usmjerava teorijska i eksperimentalna istraživanja na analizu hidrodinamičkog slijeda te pokušaja razbijanja pojave na komponentne utjecaje, otpor valova površinskog broda, viskozni otpor i njihovu interakciju. U sklopu predloženog projekta provode se slijedeća istraživanja 1.Teorijska analiza hidrodinamičke građe ukupnog integralnog sadržaja broda u komonente pogodne za eksperimentalno određivanje. 2.Analiza postojećih eksp. metoda određivanja komponenata otpora brodskog modela. 3.Numerička simulacija eksp. određivanja komponenata otpora površinskog broda, kao nužan korak u pripremi eksperimenta.

Ključne riječi: brodska hidromehanika, otpor broda, otpor valova broda , viskozni otpor broda , eksperimentalno određivanje otpora valova broda

Ciljevi istraživanja: Cilj i rezultat teorijskih i eksperimentalnih istraživanja ostvareni su kroz slijedeće korake: 1.osnovana je čvrsta teorijska baza razbijanja ukupnog otpora broda na komponente, 2.razvijene su eksperimentalne metode hidrodinamičkog određivanja komponenata ukupnog otpora broda na bazi izmjerenih elemenata hidrodinamičkog slijeda iza broda, 3.razvijena je softwerska podrčka eksperimentalnim metodama.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE, FACOLTA DI INGEGNERIA, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, DEL MARE E PER L'AMBIENTETE, SEZIONE DI INGEGNERIA NAVALE E DEL MARE
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 31247 - Trst, Italia

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.04.95
Informacije: svibor@znanost.hr