SVIBOR - Projekt broj: 2-10-056

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-10-056


SFERE PRIMJENE ŽELJEZNIČKOG I KAMIONSKOG TRANSPORTA


Glavni istraživač: MARUŠIĆ, DUŠAN (77711)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 32
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Split (83)
Odjel/Zavod: Katedra za prometnice i geodeziju Odjel za željeznice
Adresa: Mtice Hrvatske 15
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 523-333
teleFaks: 385 (0)21 524-162
E-mail: marusic@cigla.gradst.hr

Sažetak: U projektu je razrađen metodološki postupak utvrđivanja sfere racionalne primjene željezničkog i kamionskog transporta. Metodologija polazi od postavke da se u transportnom lancu od proizviđača do potrošača sprovodi princip ostvarenja prijevoza uz minimalne sumarne troškove. Stoga su u radu detaljno analizirani jedinični troškovi prijevoza u željezničkom i cestovnom teretnom prometu za razne varjante tehničke i tehnološke prirode tehnološkog lanca. Na temelju njihove ekvivalencije za glavne vrste roba određene su racionalne granice primjene željeznice i kamiona. Izrađeni su matematički modeli prilagodljivi za elektroničku primjenu.

Ključne riječi: racionalna primjena, željeznica, kamion, matematički model

Ciljevi istraživanja: Nagla i nekontrolirana ekspanzija određenih prometnih grana mimo ekonomskih i drugih rajona, sa posljedicama koje ima na cjelokupno društveno ekonomska kretanja, posljednjih godina je ovaj problem učinila posebno aktivnim. Jedan od osnovnih značajnih ciljeva u razvoju prometa, a koji se može smatrati zajedničkim za društvene sustave, svakako je minimizacija ukupnih transportnih troškova u procesu društvene reprodukcije. Ostvarenje ovog cilja povezano je sa složenim i opsežnim znanstveno istraživačkim i stručnim radom na polju racionalne podjele rada između pojedinih prometnih grana. Ogroman, praktično beskonačan broj različitih mogućnosti sa svojim varijablama, omogućavaju iznalaženje univerzalnog rješenja. Svaka konkretna situacija zahtjeva posebnu analizu. Predmet istraživanja u okviru ovog zadatka predstavlja utvrđivanje specifičnih troškova prijevoza željezničkog i kamionskog prometa u uvjetima razvoja tehnike, tehnologije i organizacije koji kod nas vladaju i na osnovu toga izvlačenje određenih zaključaka o sferama racionalnosti primjene ova dva vida transporta. Na koncu dobiveni rezultati u ovom istraživačkom projektu mogu biti od koristi pri donošenju mjera za praktičnu primjenu racionalne prometne politike, bilo da se radi o ekonomskim ili o pravno regulativnim mjerama.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-10-372 Sustavna analiza prometa na primjeru Splita
  Naziv ustanove: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Fakulteta za arhitektoro, gradbeništvo in geodezijo Univerza v Ljubljani
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 2. Naziv ustanove: Institut građevinarstva Hrvatske
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Projektiranje i građenje željezničkih pruga
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Prof. dr. sc. Dušan Marušić

 2. Naziv: Optimalizacija investicijskih projekata prometne infrastrukture
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Prof. dr. sc. Dušan Marušić

 3. Naziv: Program GUP-a područja Kopilica i istočnog dijela Gradske luke Split - Željeznički sadržaji
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Prof. dr. sc. Dušan Marušić, Zlatko Čatlak dipl. ing., Tatjana Stazić (ex. Šestanović) dipl. ing, mr. sc. Ante Lešina

 4. Naziv: Prometna studija Splita, Solina i Kaštela - poglavlja: Željeznički promet, Terminali putničkog prometa, Terminali robnog prometa, Terminali daljinskog prometa putnika i roba
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Prof. dr. sc. Dušan Marušić, Tatjana Stazić (ex. Šestanpvić) dipl. ing., Zlatko Čatlak dipl. ing., mr. sc. Ante Lešina

 5. Naziv: Izbor optimalnih elemenata željezničkih pruga (predavanja na posljediplomskom studiju Građevinskog fakulteta u Zagrebu)
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Prof. dr. sc. Dušan Marušić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr